خطبه 124 امام علی (علیه السّلام)

 

خطبه 124

نظامی

(در سال 37 هجری در جنگ صفّین برای تشویق یاران به جهاد فرمود)

1- آموزش نظامی(تاکتیک های رزم انفرادی)

زره پوشیده ها را در پیشاپیش لشکر قرار دهید، و آنها که کلاه خُود ندارند، در پشت سر قرار گیرند؛ دندان ها را در نبرد روی هم بفشارید ، که تاثیر ضربت شمشیر را بر سر کمتر می کند؛ در برابر نیزه های دشمن، پیچ و خم به خود دهید که نیزه ها را می لغزاند و کمتر به هدف اصابت می کند؛ چشم ها را فرو خوابانید، که بر دلیری شما می افزاید، و دل را آرام می کند؛ صداها را آهسته و خاموش سازید که سُستی را می زداید. پرچم لشکر را بالا دارید و پیرامون آن را خالی مگذارید و جز به دست دلاوران و مدافعان سر سخت خود نسپارید، زیرا آنان که در حوادث سخت ایستادگی می کنند، از پرچم های خود بهتر پاسداری می نمایند و آن را در دل لشکر نگاه می دارند، و از هر سو، از پیش و پس اطراف، مراقب آن می باشند، نه از آن عقب می مانند که تسلین دشمن کنند و نه از آن پیشی می گیند که تنها رهایش سازند. هر کس باید برابر حریف خود بایستد و کار او را بسازد و به یاری برادر خود نیز بشتابد ، و مبارزه با حریف خود را به برادر مسلمان خود وامگذارد که او در برابر دو حریف، قرار گیرد، حریف خود، و حریف برادرش.

2- آموزش معنوی سربازان

به خدا سوگند!اگر از شمشیر دنیا فرار کنید از شمشیر آخرت سالم نمی مانید، شما بزرگان عرب و شرفتمندان برجسته اید، در فرار از جنگ، خشم وغضب الهی و ذلّت همیشگی و ننگ جاویدان قرار دارد، فرار کننده بر عمر خود نمی افزاید و بین خود و روز مرگش مانعی ایجاد نخواهد کرد. کیست که شتابان و با نشاط باجهاد خویش به سوی خدا حرکت کند؟

چونان تشنه کامی که به سوی آب می دود؟ بهشت در سایه نیزه های دلاوران است، امروز در هنگامه نبرد آنچه در دل ها و سر زبان هاست آشکار می شود. به خدا سوگند که من به دیدار شامیان درمیدان  نبرد شیفته ترم تا آنان بر بازگشت به خانه هاشان! که انتظار آن را می کشند. بارخدایا! اگر شامیان از حق روی گرداندند جمعشان را پراکنده، و  در میانشان اختلاف و تفرقه بیفکن، و آنان را برای خطاکاریشان به هلاکت رسان.

3- ضرورت جنگ بی امان برای شکست شامیان

همانا شامیان، بدون ضربت نیزه های پیاپی هرگز از جای خود خارج نشوند، ضرباتی که بدنهایشان را سوراخ نماید، چنانکه وزش باد از این سو فرو شده بدان سو در آید، ضربتی که کاسه ی سر را بپراکند، و استخوان های بدن را خرد، و بازو ها و پاها را قطع و به اطراف پخش کند! آنان دست بر نمی دارند تا آنگاه که دسته های لشکر پیاپی بر آنان حمله کنند و آنها را تیر باران نمایند، و سواران ما هجوم آورند، و صف هایشان را درهم شکنند، و لشکر های عظیم، پشت سر لشکرهای انبوه،(1) آنها را تا شهرهایشان عقب برانند، و تا اسب ها، سرزمینشان را که روی در روی یکدیگر قرار دارد، و اطراف چراگاهایشان، و راه های آنان را، زیر سُم بکوبند.

(1) : الخمیس: لشکری که از پنج جهت آراسته باشد. عقب، جلو، راست، چپ، و قلب سپاه.

www.ez12.persianblog.ir

با تشکر از انتخاب شما


 

/ 2 نظر / 14 بازدید
آتنا

سلام با تشکر از مطالب مفیدتون خیلی عالی بود من چند روزی بود که دنبال خطبه های سیاسی امام علی بودم و پیدا نمی کردم سایت شما اولین سایتی بود که مطالب را به این قشنگی دسته بندی کرده خیلی ممنون که اینقدر با سلیقه هستید

آتنا

سلام با تشکر از مطالب مفیدتون خیلی عالی بود من چند روزی بود که دنبال خطبه های سیاسی امام علی بودم و پیدا نمی کردم سایت شما اولین سایتی بود که مطالب را به این قشنگی دسته بندی کرده خیلی ممنون که اینقدر با سلیقه هستید