خطبه 39 امام علی (علیه السّلام)

 

 

خطبه 39

سیاسی،اجتماعی، اخلاقی

(پس از شنیدن تهاجم یکی از افسران معاویه، نعمان بن بشیر بن عین التّمر، سرزمین آباد قسمت غربی فرات(1) و کوتاهی کوفیان در سال 39 هجری در کوفه فرمود)

 1- نکوهش کوفیان

 گرفتار کسی شده ام که چون امر می کنم فرمان نمی برند، و چون آنها را فرا می خوانم اجابت نمی کنند. ای مردم بی اصل و ریشه، در یاری پروردگارتان برا ی چه در انتظارید؟ آیا دینی ندارید که شما را گرد آورد؟ و یا غیرتی که شما را به خشم وادارد؟(2)

 2- علل شکست و نابودی کوفیان

در میان شما به پاخاسته فریاد می کشم، و عاجزانه از شما یاری می خواهم، امّا به سخنان من گوش نمی سپارید، و فرمان مرا اطاعت نمی کنید، تا آن که پیامدهای ناگوار آشکار شد، نه با شما می توان انتقام خونی را گرفت، و نه با کمک شما می توان به هدف رسید.

شما را به یاری برادرانتان می خوانم، مانند شتری که از درد بنالد، ناله و فریاد سر می دهید، و یا همانند حیوانی  که پشت آن زخم باشد، حرکتی نمی کنید. تنها گروه اندکی به سوی من می آمدند که آنها نیز ناتوان و مضطرب بودند،(( گویا آنها را به سوی مرگ می کشانند، و مرگ را با چشمانشان می نگرند)).

(1) : در آنجا مالک بن کعب، فرمانبردار امام (علیه السّلام) بود که صد نفر نیرو در اختیار داشت و فرمانده مهاجم معاویه، نعمان با دو هزار سرباز به او حمله کرده بود، امیرالمومنین (علیه السّلام) به همین جهت مردم را به یاری او فراخواند و کوفیان را در بی تفاوتی هشدار داد و نکوهش کرد.

(2) : نفی تفکّر: آپولیتیسم  Apolitism(آپولوژیسم Apolitism )(لاقیدی و عدم شرکت در مسائل سیاسی)

www.ez12.persianblog.ir

با تشکر از انتخاب شما

 

/ 0 نظر / 14 بازدید