حدیث هایی در مورد ایمان و کفر

 


 

توجه : کلیه ی این احادیث از کتاب اصول کافی جلد 4 برداشته شده است.

سرشت مومن

 • صالح بن سهل گوید : به امام صادق (علیه السّلام)گفتم : قربانت خدای عزوجل سرشت مومن را از چه آفریده است ؟ فرمودند : از سرشت پیمبران ، و هرگز پلید نگردد.

منبع : ص 17

پاسخ اولین شخص به ربوبیت خداوند عزّوجل

 • امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند :یکی از قریش به رسول خدا (صلّی الله علیه و آله و سلّم) گفت : به کدام چیز تو بر پیغمبران پیشی جستی ، با اینکهدر پایان آنها مبعوث شدی و خاتم آنهایی؟ در پاسخ فرمودند : من نخست کس بودم که به پروردگارم ایمان آوردم و نخست کس بودم که پاسخ گفتم، آنگاه که خدا پیمان از پیغمبران ستد و آنها را بر خودش گواه گرفت که : ((آیا نیستم من پروردگار شما؟)) پس من نخست پیغمبر بودم که گفتم : بلی ، و در اقرار به خدای عزوجل بر آنها پیش دستی کردم.

منبع : ص 39

آفرینش خلق به یگانه پرستی

 • زراره گوید از امام صادق (علیه السّلام)پرسیدم از قول خدا عزوجل ((فطرت خدا که مردم را بر آن آفریده است)) فرمودند : همه را بر فطرت یگانه پرستی آفریده است.

منبع : ص 45

مومن در پشت کافر

 • امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند :به راستی نطفه ی مومن هر آینه در پشت کافری باشد و چیزی از بدی بدو نرسد تا آنگاه که به زهدان زن مشرکه در آید و باز چیزی از بدی بدو نرسد تا آن را بزاید، و چون زایید، چیزی از بدی بدو نرسد تا به تکلیف رسد.

منبع : ص 47

 • علی بن یقطین گوید به امام کاظم (علیه السّلام)گفتم : من از نفرین امام صادق (علیه السّلام) به یقطین و فرزندانش نگرانم، در پاسخ فرمودند : ای اباالحسن چنان نیست که تو گمان می بری ، همانا مومن در پشت کافر چون سنگریزه ای است میان خشت ، باران می آید و آن خشت را می شوید و می برد و به سنگریزه زیانی ندارد.

منبع : ص 47

اخلاص

 • رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرموده اند :ایا مردم ، همانا خدا هست و شیطان، و حق است و باطل، و راه درست است و گمراهی ، و رشد است و غیّ، دنیا هست و آخرت ، و حسنات است و سیئات، آنچه حسنه و خوبی است از خدا است، و هر آنچه بد کرداری است از شیطان است لعنه الله.

منبع : ص 55

 • امیر المومنین (علیه السّلام) می فرمودند : خوشا بر کسی که عبادت و دعا را خالص برای خدا بنماید و دلش بدانچه دیده اش بیند مشغول نگردد و بدانچه دو گوشش شنونده یاد خدا را فراموش نکند و بدانچه به دیگری داده اند غم به خود راه ندهد.

منبع : ص 55

ستون ها اسلام

 • امام باقر (علیه السّلام) فرمودند : اسلام بر پنج پایه استوار است : 1.نماز 2. زکات 3.روزه 4.حج 5.ولایت و آن طور که به ولیت دعوت شده به چیز دیگری دعوت نشده است.

منبع : ص 63

 • ابی الجارود ، گوید : به امام باقر (علیه السّلام) گفتم : یا ابن رسول الله ، شما دوستی من و دلدادگی و پیروی مرا نسبت به خودتان می دانید ؟ گوید : فرمودند : آری. گوید : پس گفتم : من از شما پرسشی دارم باید پاسخ مرا بدهید ، من نابینایم و کم رفتار و نمی توانم هر وقت شما را دیدار کنم ، فرمودند : حاجت خود را بگو ، گفتم : مرا از آن دیانتی که خود و خاندانت با آن برای خدا عزوجل دینداری می کنید مطلع کن تا من هم با همان ، برای خدا عزوجل دینداری کنم. فرمودند : اگرچه سخنرانی را مختصر کردی ولی پرسش مهمی کردی ، به خدا من دین خود و پدرانم را که ما خدا را بدان دینداری کنیم به تو عطا کنم ، آن شهادت به این است که نیست شایسته ی پرستشی جز خدا و محمد رسول خدا (صلّی الله علیه و آله و سلّم) است و اقرار بدانچه که او از طرف خدا آورده و دوستی ما ، و بیزاری از دشمنان ما و تسلیم به امر خدا و انتظار قائم از ما خاندان و کوشش و اجتهاد و ورع.

منبع : ص 73

هرجا ایمان هست مسلمانی هم هست ولی اسلام ملازم با ایمان نیست و ممکن است از او جدا باشد.

 • سماعه گوید : به امام صادق (علیه السّلام)گفتم : به من خبر بده از اسلام و ایمان ، که آیا این دو جدا هستند ؟ فرمودند : ایمان همه جا شریک اسلام است ولی اسلام شریک ایمان نیست ، گفتم : آنها را برای من شرح بدهید ، فرمودند : اسلام شهادت به یگانگی خدا و تصدیق رسول خدا(صلّی الله علیه و آله و سلّم)  است. و به وسیله ی آن ، خونها محفوظ گردد و نکاح و ارث مجری شوند و همه ی مردم مسلمان بر ظاهر آن باشند و ایمان : هدایت معنوی و عقیده ای است که در دل نسبت به اسلام ثابت می شود و عملی که بدان انجام می شود ، ایمان یک درجه برتر از اسلام است به راستی ایمان از نظر ظاهر با اسلام شریک است ولی اسلام در باطن با ایمان شریک نیست و اگرچه در بیان و شرح با هم جمع می شوند.

منبع : ص 85

 • امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند :ایمان شریک با اسلام است، و اسلام شریکبا ایمان نیست.

منبع : ص 85

 • فضیل بن یسار گوید : شنیدم امام صادق (علیه السّلام)می فرمودند : به راستی ایمان شریک با اسلام است و اسلام با او شریک نیست برای آنکه ایمان آن چیزی است که در دلها نشسته و اسلام ظواهری است که پایه و مایه ی نکاح و ارث و حفظ جان ها است، ایمان شریک با اسلام است و اسلام ملازم ایمان نیست.

منبع : ص 87

 • سلام جعفی گوید : از امام جعفر صادق (علیه السّلام) از ایمان پرسیدم .فرمودند : ایمان ، این است که خدا اطاعت شود و نافرمانی نشود.

منبع : ص 111

ایمان در همه ی اعضا تن پخش است

 • حسن بن هرون گوید : امام صادق (علیه السّلام)به من فرمودند : به راستی که گوش و چشم و دل است که همه وسیله ی مسئولیت باشند، فرمودند : گوش مسئول است که چه شنیده و چشم مسئول است از آنچه بدان نگاه کند و دل از آنچه عهده دار آن شود.

منبع : ص 125

 • یکی از اصحابش از امام صادق (علیه السّلام) گوید : به آن حضرت گفتم : اسلام چیست ؟در پاسخ فرمودند : نام دین خدا اسلام است و آن دین خدا بوده پیش از آنکه شما به اینجا که هستید برسید و پس از آنکه در این جا هستید، هر که اقرار بدین خدا کند مسلمان است و هر که عمل کند بدانچه خدا عزوجل فرموده پس او مومن است.

منبع : ص 127

درجات ایمان

 • امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند :به راستی خدا عزوجل ایمان را بر هفت سهم نهاده است : بر نیکی و راستگویی و یقین و رضا و وفا و دانش و بردباری ، سپس آن را میان مردم پخش کرده ، هر که را همه ی این هفت سهم داده پس او کامل است و حامل ایمان به برخی مردم یک سهم داده و به برخی دو سهم و به بعضی سه سهم تا برسند به هفت سهم، سپس فرمودند : به آنکه یک سهم دارد ، دو سهم تحمیل نکنید و نه بر آنکه دو سهم دارد سه سهم ، تا آنان را سنگین بار و وامانده کنید سپس همچنین فرمود تا رسیدند به هفت سهم.

منبع : ص 139

 • عبد العزیز قراطیسی ، گوید: امام صادق (علیه السّلام) به من فرمودند : ای عبدالعزیز به راستی ایمان ده درجه است چون نردبان پله به پله از آن بالا روند نباید آنکه دو پله بالا است به آنکه یک پله بالا است بگوید : تو چیزی نیستی تا برسد به آنکه در پله ی دهم است تو کسی را که از خودت پایین تر است دور نینداز تا آنکه بالاتراز تو است تو را دور نیندازد و چون دیدی کسی از تو یک درجه پایین است او را به نرمی به سوی خود بالا بر و بر او بار مکن آنچه را تاب نیارد تا او را بشکنی زیرا هر کس مومنی را بشکند بر او است که شکست او را ببندد و جبران کند.

منبع : ص 147

نسب اسلام و ماده و بنیاد آن

 • امیر المومنین(علیه السّلام)فرمودند : هر آینه من نسب و نژاد اسلام را به وجهی بیان می کنم که هیچ کس پیش از من و بعد از من به مانند آن بیانی نداشته با شد . به راستی اسلام همان تسلیم است و تسلیم همان یقین است و یقین همان تصدیق است و تصدیق همان اقرار است و اقرار هم کردار است و کردار هم انجام وظیفه ی مقرراست ، به راستی مومن دینش را از رای خود به دست نیاورده ولی از پروردگار برایش آمده و آن را دریافت کرده ، یقین خود را در کردار خود می نماید و کافر هم انکار خود را در کردار خود ارائه می کند . سوگند بدانکه جانم به دست اوست که آنان امور دین خود را نفهمیدند ، شما انکار کافران و منافقان را در کردارهای بد آنان بسنجید.

منبع : ص 149

 • رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرموده اند :اسلام حقیقتی است لخت و برهنه ، جامه اش حیا است و زیورش وقار و مردانگیش کار خوب و ستونش ورع و پارسایی، هر چیزی بنیادی دارد و بنیاد اسلام دوستی ما خاندان است.

منبع : ص 151

خصال مومن

 • امیرالمومنین (علیه السّلام)فرموده اند : ایمان چهار رکن دارد ، توکل بر خدا ، واگذاشتن کارها به خدا ، خشنودی به قضای خدا ، تسلیم شدن به امر خدا عزوجل.

منبع : ص 153

فضل ایمان بر اسلام و فضل یقین بر ایمان

 • جابر گوید : امام صادق (علیه السّلام) به من فرمودند : ای اخا جعفر ، به راستی ایمان از اسلام برتر است و یقین از ایمان برتر است و چیزی کمیابتر از یقین نیست.

منبع : ص 165

 • وشاء گوید : از ابی الحسن (علیه السّلام)شنیدم می فرمودند : ایمان یک در جه بالا تر از اسلام است ، و تقوی یک درجه بالاتر از ایمان است، و یقین یک درجه بالاتر از تقوی است ؛ میان مردم چیزی کمتر از یقین پخش نشده است.

منبع : ص 167

 • حمران بن اعین گوید : شنیدم امام باقر(علیه السّلام)می فرمودند : به راستی خدا ایمان را یک در جه بر اسلام برتری داده چنانچه کعبه را بر مسجد الحرام برتری داده .

منبع : ص 167

تفکر و اندیشه

 • امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند :بهترین عبادت ادامه ی تفکر است درباره ی خدا و نیروی او

منبع : ص 175

 • معمر بن خلاد گوید: از امام رضا (علیه السّلام) شنیدم می فرمودند : عبادت به نماز و روزه ی بسیار نیست ، همانا عبادت به تفکر در کار خدا عزوجل است.

منبع : ص 177

 • امیرالمومنین (علیه السّلام)فرموده اند :اندیشه و فکر دعوت می کند به نیکویی کردن و عمل به آن

منبع : ص 177

فضل یقین

 • ابی بصیر گوید :امام صادق (علیه السّلام)فرموده اند : چیزی نیست جز اینکه حدی دارد؛ گوید : به آن حضرت گفتم : قربانت ، حد توکل چیست ؟ فرمودند : یقین است ؛ گفتم : حد یقین چیست ؟ فرمودند : این است که با وجود خدا از چیزی نترسی.

منبع : ص 183

رضا به قضا

 • امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند : به راستی داناترین مردم به خدا راضی تر آنان است به قضا خدا عزوجل.

منبع : ص 191

 • امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند : در آنچه خدا عزو جل به موسی بن عمران وحی کرد این بود که : ای موسی بن عمران ، من هیچ آفریده را نیافریدم که نزد من محبوبتر باشد از بنده ی مومنم ، به راستی من او را گرفتار می کنم برای آنچه که خیر او است و عافیت می دهم برای آنچه که خیر او است و آنچه برای او بد است از او دریغ می دارم باز هم برای آنچه که خیر او است ، من داناترم بدانچه بنده ی من بدان اصلاح می شود، باید بر بلای من صبر کند و به نعمت های من شکر کند و باید راضی به قضای من باشد تا او را نزد خود در شمار صدیقان نویسم وقتی به رضای من کار کند و امر مرا اطاعت کند.

منبع : ص 195

 • امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند :من در شگفتم از مرد مسلمان ، خدا عزوجل چیزی برای اومقدر نکند جز این که خیر او است و اگر با مقراض او را ببرند و تیکه تیکه کنند خیر او است و اگر مشارق و مغارب را هم مالک شود ، خیر او است.

منبع : ص 197

 • امام باقر (علیه السّلام)فرمودند : سزاوارترین خلق خدا که تسلیم شود بدانچه خدا مقدر کرده است ، کسی است که خدا عزوجل را شناخته ، هر که راضی به قضا است قضا بر سر او بیاید و خدا اجر بزرگ به او بدهد و هر که بدخواه قضا است قضا بر او بگذرد و خدا اجر او را ساقط کند.

منبع : ص 197

 • ·       حسن بن علی (علیه السّلام) به عبد الله بن جعفر برخورد و به او فرمود : ای عبدالله ، چگونه مومن مومن باشد با این که از قسمت مقدر خشمگین است و خود را زبون یابد با این که خدا بر او چنین حکمی کرده است ، من ضامنم که هر که در پندار دلش جز رضا نباشد به درگاه خدا هر دعا کند مستجاب شود.

منبع : ص 197

 • ابن سنان از کسی که نامش را برد از امام صادق (علیه السّلام)گوید : به آن حضرت گفتم : چگونه مومن بداند که مومن است ؟ فرمودند : با تسلیم در برابر خدا و رضا بدانچه بر او وارد آید از مایه ی شادی یا خشم.

منبع : ص 199

تفویض بر خدا و توکل بر خدا

 • امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند : هر بنده ای برود به سوی آنچه خدا عزوجل دوست دارد خدا رو کند به سوی آنچه او دوست دارد ، هر که به خدا پناهد خدایش پناه دهد و هر که خدا به او رو کند و او را پناه دهد باکی ندارد که آسمان بر زمین افتد ، یا بلایی فرود آید که همه ی مردم زمین را فرود گیرد، او به وسیله ی تقوی در حزب خدا از هر بلا محفوظ است ، آیا نیست که خدا عزوجل می فرماید : ((به راستی متقیان در مقام امنی باشند.)) (سوره دخان 51)

منبع : ص 203

 • علی بن سوید گوید : از امام کاظم (علیه السّلام) پرسیدم از تفسیر قول خدا عزوجل، ((هر که بر خدا توکل کند او را بس است.)) ( سوره اطلاق 3). فرمودند : توکل بر خدا درجاتی دارد، یکی آنکه در همه کار خود بر او توکل کنی و هر چه با تو کند راضی باشی و بدانی که در خیرخواهی تو کوتاهی نکند و بدانی که اختیار با او است ، پس توکل کن بر خدا به واگذاری همه ی اینها به وی و به او اعنماد داشته باش در آن و جز آن (یعنی در کارهای دیگران که به تو مربوط است.)

منبع : ص 203

 • امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند : هر که را سه چیز دادند از سه چیز دریغ نکردند : به هر که دعا دادند برایش اجابت نهادند ؛ به هر که شکرگزاری دادند به او فزونی نعمت دادند ؛ به هر که توکل داده شد، کفایت کار او عطا شد. سپس فرمودند : آیا خواندی قرآن را که : (( هر که توکل می کند بر خدا او را بس است)) (سوره اطلاق 3 ) و فرموده : ((اگر شکر کنید ، برای شما بیفزاییم)) و فرمود : (( مرا بخوانید تا برای شما اجابت کنم.)) ( سوره مومن 60)

منبع : ص 203

خوف و رجا

 • حارث بن مغیره یا پدرش ، از امام صادق (علیه السّلام) گوید : به او گفتم : در وصیت لقمان چه بود ؟ فرمودند : در آن، مطالب شگفت انگیز بسیار بود و عجب تر از همه این بود که به پسرش گفت : از خدا عزوجل چنان بترس که اگر همه ی کردار نیک جن و انس را بیاوری عذابت می کند و چنان به او امیدوار باش که اگر همه ی گناه جن و انس را هم بیاوری به تو رحم می کند ، سپس امام صادق (علیه السّلام) فرمودند : پدرم بارها می فرمودند : به راستی هیچ بنده ی مومن نیست جز آنکه در دلش دو نور است، نور ترس از خدا و نور امید که اگر این را وزن کنند از آن بیش نیست و اگر آن را وزن کنند از این بیش نیست.

منبع : ص 209

 • اسحاق بن عمار گوید : امام صادق (علیه السّلام) به او فرمودند : ای اسحاق ، از خدا بترس تا گویا او را به چشم می بینی و اگر تو او را نبینی او تو را می بیند و اگر معتقدی تو را نمی بیند محققا کافری و اگر معتقدی تو را می بیند و در برابر او گناه می کنی او را پست ترین ناظران بر خود ساخته ای .

منبع : ص 209

 • امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند :هر کس از خدا ترسد ، خدا هر چیز را از او بترساند ؛ و هر که از خدا نترسد، خدا او را از هر چیز بترساند.

منبع : ص 211

 • امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند :هر که خدا را شناسد از او ترسد و هر که از خدا ترسد، دل از دنیا بر کند.

منبع : ص 211

 • امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند : پدرم بارها می فرمودند : راست مطلب این است که هیچ بنده ی مومنی نیست جز اینکه در دلش دو نور است : نور ترس و نور امید، اگر این را بشکند بر آن افزون نیست و اگر آن را بشکند بر این افزون نیست.

منبع : ص 219

حسن ظن و خوشبینی به خدا عزوجل

 • رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرموده اند :خدا تبارک و تعالی می فرماید : کسانی که برای درک ثواب از من کار می کنند به کردار خود اعتماد کنند، زیرا که آنها اگر همه ی عمر بکوشند و خود را در عبادت من رنج دهند باز هم تقصیر کارند و در عبادت خود به کنه بندگی من نرسند نسبت بدانچه نزد من می جویند از کرامت من و نعمتم در بهشتم و درجات بلندی که در جوار من است ولی باید به رحمت من اعتماد کنند و به فضل من امیدوار باشند و به خوشبینی نسبت به من اعتماد کنند زیرا در این صورت رحمت من آنها را دریابد و بخشش من به آنها برسد با رضوانم و آمرزش من آنها را درپوشد به عفو من زیرا منم خدای بخشاینده و مهربان و بدان نامیده شدم.

منبع : ص 219

 • امام رضا (علیه السّلام) فرمودند : به خدا خوش گمان باش، زیرا خدا عزوجل می فرماید : من با گمان بنده ی مومن خود همراهم ، اگر خوب است خوب پیش آید و اگر بد است بد پیش آید.

منبع : ص 221

 • امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند : خوش بینی به خدا این است که امید نداشته باشی جز به خدا و نترسی جز از گناهت.

منبع : ص 221

اعتراف به تقصیر

 • امام کاظم (علیه السّلام) به یکی از فرزندانش فرمودند : ای پسر جانم ، بر تو باد به کوشش ، مبادا خود را در عبادت و طاعت خدا عزوجل بی تقصیر دانی، زیرا خدا چنانچه شایدش پرستش نشود.

منبع : ص 223

 • فضل بن یونس ، از ابوالحسن (علیه السّلام) گوید : فرمودند : بسیار بگو که : بار خدایا مرا از عاریه گیران (ایمان) مدار و از مقصر شناسان خود بیرون میار ، گوید : گفتم : عاریه گیران ایمان را دانستم ، آن مردی است که دین را به عاریه دارد و سپس از آن بیرون رود و آن را واگذارد ، معنی این که مرا از مقصران به در مکن چیست ؟ در پاسخ فرمودند : هر کاری را برای خدا عزوجل کنی خود را در انجام آن مقصر دان ، زیرا همه ی مردم در کردار خود میان خودشان و خدا مقصرند جز کسی که خدایش عزوجل معصوم سازد.

منبع : ص 225

طاعت و تقوی

 • رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) در سخنرانی حجة الوداعش فرمودند : ایا مردم ، به خدا هیچ چیزی نیست که شما را به بهشت نزدیک و از دوزخ دور کند جز آنکه به شما فرمان دادم به آن، و هیچ چیزی نیست که شما را به دوزخ نزدیک و از بهشت دور کند جز آنکه شما را از آن نهی کردم ، هلا روح المین در دلم افکند که هیچ دم زنی نمیرد تا روزی خود را کاملا بگیرد، از خدا بپرهیزید و در جستن روزی آرامی کنید و اگر روزی یکی از شما دیرتر رسد او را وادار نسازد که از راه نامشروعش بجوید ، زیرا آنچه نزد خدا است جز به طاعت او دریافت نشود.

منبع : ص 227

 • هشام بن حکم ، از امام صادق (علیه السّلام) فرمود : چون روز قیامت شود ، یک دسته ی مردم برخیزند و پشت در بهشت در آیند و آن را بکوبند ، به آنها گویند شما کیانید؟ گویند : ما اهل صبریم، گویند : بر چه صبر کردید ؟ گویند : بر طاعت خداو از نافرمانی خدا ، پس خدا عزوجل گوید : راست گویند ، آنان را به بهشت برید و این است قول خدا عزوجل ((همانا پرداخت شود به صابران مزدشان بی حساب )) ( سوره زمر 10)

منبع : ص 229

 • مفضل بن عمر ، گوید : من نزد امام صادق (علیه السّلام) بودم ، گفتگوی عمل را کردیم ، من گفتم : چه بسیار کم است عمل من. فرمودند : خاموش شو، از خدا آمرزش بخواه ، سپس به من فرمودند : کم کار با تقوی بهتر از پرکار بی تقوی است، گفتم: چگونه پر کار بی تقوی است؟ فرمودند : چرا، چون مردی که نان ده است و با همسایه ها می سازد و رفت و آمد دارد و چون دری از حرام بر او باز شود بدان درآید، این کار بی تقوی است و دیگری هست که این ها را ندارد ولی چون دری از حرام به رو ی او گشوده شود در آن در نیاید و خودداری کند

منبع : ص 231

ورع (پارسایی)

 • عمرو بن سعید نبن هلال ثقفی ، گوید : به امام صادق (علیه السّلام) گفتم : من چند سال یک بار به شما برخورم، چیزی به من بگو که بدان کار کنم. فرمودند : به تو سفارش کنم به تقوی از خدا و ورع و کوشش و بدان که کوشش بی ورع سود ندهد.

منبع : ص 233

 • امام صادق (علیه السّلام) می فرمودند : از خدا پرهیز (ترس) کنید و دین خود را با ورع نگهدارید.

منبع : ص 233

 • از یزید بن خلیفه ، گفت : امام صادق (علیه السّلام) به ما پند داد ، دستور داد و ما را به زهد واداشت و سپس فرمودند :بر شما باد به ورع زیرا بدانچه نزد خدا است، نتوان رسید جز به وسیله ی ورع .

منبع : ص 235

 • امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند : کوشش بی ورع سود ، نبخشد.

منبع : ص 235

 • امام باقر (علیه السّلام)، فرمودند : سخت ترین عبادت ورع است.

منبع : ص 235

 • ابو الصباح کنانی به امام صادق (علیه السّلام) عرض کرد : ما از مردم چه ها بینیم در باره ی شما؟ امام صادق (علیه السّلام) فرمودند : چیست آنچه از مردم درباره ی من بینی؟ گفت : همیشه میان ما و مردی گفتگو شود و او می گوید : جعفری خبیث. سپس فرمودند : مردم شما را به من نسبت دهند و از شما به من تعبیر کنند؟ ابوالصباح گفت : آری. فرمودند : به خدا چه کم از شما پیرو جعفر هستند ، همانا اصحاب من کسی است که ورع شدید دارد و برای آفریننده ی خود کار کند و امید ثواب او را دارد ، اینانند یاران من.

منبع : ص 235

 • امام باقر (علیه السّلام) فرمودند : خدا عزوجل فرماید : ای آدمی زاده ، از آنچه بر تو حرام کردم کناره کن تا از پارساترین مردم باشی.

منبع : ص 235

 • حفض بن غیاث گوید : از امام صادق (علیه السّلام) پرسیدم پارساترین مردم کیست؟ فرمودند : آنکه از هر چه خدا عزوجل حرام کرده است بر حذر باشد.

منبع : ص 237

 • ابی اسامه گوید که شنیدم امام صادق (علیه السّلام) می فرمودند : بر تو باد به تقوی از خدا و به پارسایی و کوشش و راستگویی و امانت پردازی و خوش اخلاقی و خوش همسایگی، شما بی زبان به سوی خود دعوت کنید، و زیور مذهب باشید نه ننگ آن ، بر شما باد به درازی رکوع و سجود ، زیرا هر کدام شما رکوع و سجود را به درازا کشد، ابلیس از دنبالش به فریاد آید و گوید : وای بر من، آدمی فرمان برد و من نافرمانی کردم، او سجده کرد و من سر باز زدم.

منبع : ص 237

 • از علی بن ابی زید از پدرش ، گفت : من نزد امام صادق (علیه السّلام)بودم که عیسی بن عبدالله قمی نزد او آمد و به او خوش آمد گفت و او را نزد خود نشانید و سپس فرمودند : ای عیسی بن عبدالله ، از ما نیست و ارجمندی ندارد کسی که در شهری باشد که 100 هزار و اندی در آن هستند و یکی در آن شهر از او پارساتر باشد ( یعنی از مخالفان مذهب شیعه زیرا خود شیعه شاید که بر هم برتری داشته باشد.)

منبع : ص 237

 • عمرو بن سعید بن هلال گوید:به امام صادق (علیه السّلام) گفتم به من سفارشی کنید.فرمودند : تو را سفارش کنم به تقوی نسبت به خدا و به پارسایی و کوشش و بدان که کوشش بی پارسایی سود ندهد.

منبع : ص 239

 • امام صادق (علیه السّلام)فرمودند : ما مردمی را مومن نشماریم تا همه ی اوامر ما را پیروی کند و بخواهد، هلا یکی از پیروی امر ما و خواست آن ، ورع است خود را بدان بیارایید ، خدایتان رحمت کند ، و دشمنان ما را با آن در تنگنا گذارید ، خدا شما را نجات دهد.

منبع : ص 239

 • امام صادق (علیه السّلام) فرمودند : شما نسبت به مردم داعی و مبلغ باشید با جز زبان خود، تا از شما پارسایی و کوشش و نماز و کار خیر ببینند، زیرا این ها خودشان دعوت کننده ی خوبی هستند.

منبع : ص 239

اجتناب از محرمات

 • از امام صادق (علیه السّلام) که در تفسیر قول خدا عزوجل ((و برای هر که از مقام پروردگار خود ترسد دو بهشت است.)) ( رحمن 60) فرمودند : هر که بداند که خدا عزوجل او را بیند ، و بشنود هر چه گوید و کند ، از خوب و بد ، واین دانش او را از کردار زشت بازدارد، هم او است که از مقام پروردگارش ترسیده و خود را از هوای نفس بازداشته.

منبع : ص 245

 • امام باقر (علیه السّلام) فرمودند : هر چشمی در روز رستاخیز گریان است جز سه چشم ، چشمی که در راه خدا (چون جهاد) بیداری کشیده و چشمی که از ترس خدا اشک ریخته و چشمی که از آنچه خدا حرام کرده فرو خفته.

منبع : ص 245

 • امام صادق  (علیه السّلام) فرمودند : سخت ترین چیز که خدا بر خلقش فرض کرده است این است که خدا را بسیار به یاد آرند، سپس فرمودند : مقصود این نیست که بسیار بگویند : سبحان الله و الحمد الله و لا اله الاّ الله و الله اکبر، گرچه آن هم از ذکر خدا است ولی مقصودم یاد خدا است در آنچه حلال کرده تا اگر اطاعت است به کار بندد و اگر گناه است وانهد.

منبع : ص 245

 • رسول خدا (صلّی الله علیه و آله و سلّم) هر که گناهی را برای ترس از خدا تبارک و تعالی وانهد ، خدا روز قیامت او را خشنود سازد.

منبع : ص 247

ادای واجبهای الهی

 • علی بن الحسین (علیه السّلام) فرمودند : هر که بدانچه خدا بر او فرض کرده عمل کند بهتر مردم است.

منبع : ص 247

 • رسول خدا (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرمودند : به واجبات خدا عمل کن تا پرهیزکارترین مردم باشی.

منبع : ص 249

استواری بر عمل و پی گیری آن

 • امام صادق (علیه السّلام) فرمودند :هر گاه مردی کاری پیش گرفت تا یک سال ادامه دهد و سپس اگر خواست عمل دیگری پیش گیرد زیرا در یک سال شب قدر هست، این است که خدا خواسته است باشد.

منبع : ص 251

 • امام باقر (علیه السّلام)فرمودند : محبوبترین عمل نزد خدا عزوجل آن عمل است که بنده ای آن را ادامه دهد گرچه کم باشد.

منبع : ص 251

 • امام باقر (علیه السّلام)فرمودند :چیزی نزد خدا عزوجل محبوب تر نیست از عملی که ادامه داده شود و گرچه اندک باشد.

منبع : ص 251

 • علی بن الحسین(علیه السّلام)بار ها می فرمود : به راستی من دوست دارم پی گیری عملی را و اگر چه کم باشد.

منبع : ص 251

 • امام باقر (علیه السّلام) می فرمایند که علی بن الحسین (علیه السّلام) بار ها می فرمودند : من دوست دارم که بر پروردگارم درآیم و کردارم استوار باشد.

منبع : ص 253

 • سلیمان بن خالد ، گوید : امام صادق  (علیه السّلام) فرمودند : مبادا بر خود کاری را لازم گردانی و تا 12 ماه از آن دست برداری.

منبع : ص 253

عبادت

 • امام صادق (علیه السّلام) فرمودند : در تورات نوشته است : ای آدمی زاده ، برای عبادت من ، یک دل باش تا دلت را پر از بی نیازی کنم و تو را به خود وانگذارم و بر من است که نداری را بر تو ببندم و دلت را از ترس خود پر کنم و اگر دل به عبادت من ندهی ، دلت را پر از توجه به دنیا کنم و نداری و حاجتمندی تو را نبندم و تو را به خود واگذارم.

منبع : ص 253

 • امام صادق (علیه السّلام) فرمودند : خدا تبارک و تعالی فرماید : ای بنده های صدیق من در دنیا به عبادتم متنعّم باشید، زیرا شما در آخرت بدان متنعّم خواهید بود.

منبع : ص 253

 • رسول خدا (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرمودند: بهترین مردم کسی است که عاشق عبادت است و آن را در آغوش کشد و از دل دوست دارد و با تن بدان در آمیزد و خود را برای انجام آن فارغ سازد، او است که باک ندارد در دنیا سختی کشد یا در رفاه باشد.

منبع : ص 255

 • امام صادق (علیه السّلام) فرمایند عبادت بر سه وجه است : مردمی خدا عزوجل را از ترس بپرستند ، این عبادت بنده ها است. مردمی خدا تبارک و تعالی به طمع ثواب پرستند ، این عبادت مزدوران است، مردمی خدا عزوجل را پرستند و عبادت کنند برای دوستی او ، این عبادت آزاده ها است و این بهترین عبادت است.

منبع : ص 255

 • رسول خدا (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرمودند : چه زشت است فقر بعد از غنا و چه زشت است خطاکاری پس از مستمندی و زشت تر از آن عابدی است برای خدا که ترک عبادت کرده است.

منبع : ص 257

 • علی بن الحسین (علیه السّلام) فرمودند : هر که عمل کند بدانچه خدا بر او فرض کرده است ، او از عابدترین مردم است.

منبع : ص 257

نیّت

 • علی بن الحسین (علیه السّلام) فرمودند :عملی نباشد جز به وسیله نیّت.

منبع : ص 257

 • امام صادق (علیه السّلام) می فرمایند که رسول خدا (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرموده اند : نیت مومن بهتر است از کردارش و نیت کافر بدتر است از کردارش ، و هر عاملی عمل کند بر نیتی که دارد.

منبع : ص 257

 • امام صادق (علیه السّلام) فرمودند : به راستی بنده ی مومن فقیر می گوید : پروردگارا به من روزی بده تا چنان و چنین از احسان و کار خیر کنم و چون خدا بداند که راست می گوید ، برای او همان مزد را بنویسد که اگر آن کار را می کرد، به راستی خدا واسع و کریم است.

منبع : ص 259

 • امام صادق (علیه السّلام) فرمودند : همانا دوزخیان در دوزخ جاویدند زیرا در دنیا نیت دارند که اگر جاوید بمانند در آن همیشه نافرمانی خدا کنند و همانا اهل بهشت در آن جاویدند برای آنکه نیت آن ها در دنیا این است که اگر همیشه در آن بمانند از خدا اطاعت کنند پس آنان و اینان به وسیله ی نیت ، جاوید بمانند، سپس قول خدا تعالی را خواندند ((بگو هر کس عمل می کند بر طبع و منش خود))(اسراء 84) فرمودند : یعنی بر نیت خود.

منبع : ص 259

اقتصاد و میانه روی در عبادت

 • امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند : عبادت را بر خود بدخواه نکنید.( یعنی تا شوق و رغبت دارید به عبادت پردازید و چون کسل شوید ، دست از آن بدارید که رانده و مانده از آن  نگردید.)

منبع : ص 263

 • حنان بن سدیر گوید: شنیدم امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند : به راستی خدای عزوجل چون بنده ای را دوست دارد و آن بنده کار کمی هم کند پاداش بسیار به او دهد و به او بزرگ نیاید که در برابر کار کم ، پاداش بسیار به او دهد.

منبع : ص 263

 • امام صادق (علیه السّلام) فرمودند : پدرم در طواف بر من گذشت ، من جوانی نورس بودم و در عبادت کوشش می کردم ، مرا دید که عرق می ریزم ، به من فرمودند : ای جعفر ، ای پسر جانم ، به راستی چون خدا بنده ای را دوست دارد، او را به بهشت می برد و از او به اندک عبادتی راضی است.

منبع : ص 265

 • رسول خدا (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرمودند : یا علی ، این دین محکم است، به آرامی در آن درآی و عبادت پروردگارت را به خود مبغوض مکن، راحله کش یعنی زیاده رو نه مرکب بجا گذارد و نه راه طی کند، عمل کن عمل کسی که امیدوار است در پیری بمیرد و حذر کن چون کسی که می ترسد فردا بمیرد.

منبع : ص 265

/ 1 نظر / 20 بازدید
ناشناس

دوست عزیزم سلام با تشکر از شما بابت نشر احادیث ائمه اطهار(ع) باید متذکر شوم که در مورد حدیث شماره 273 از امام باقر ذکر این نکته ضروری است که:به احتمال فراوان لفظ ناگوار به اشتباه ترجمه گردیده است.ناگوار به معنای تلخی است و در عمل به دستورات اسلام هیچگونه تلخی و اکراهی وجود ندارد.اسلام دینی منطبق بر فطرت انسان هاست و همه اش شیرینی است به شرطی که انسان بنا بر احساس نیازش حرکت کند و خودش را بشناسد و خداوند به اندازه وسع و ظرفیت وجودی اش او را تکلیف می کند. موفق باشید