خطبه 154 امام علی (علیه السّلام)

 

خطبه 154

 اعتقادی،اخلاقی

(برخی از شارحان گفتند این سخنرانی در شهر مدینه ایراد شد)

1- ضرورت پیروی از امامن دوازده گانه

عاقل با چشم دل سرانجام کار را می نگرد، و پستی و بلندی آن را تشخیص می دهد، دعوت کننده ی حق، (پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلّم)) دعوت خویش را به پایان رسانید، و رهبر امّت به سرپرستی قیام کرد، پس دعوت کننده ی حق، را پاسخ دهید و از رهبرتان اطاعت کنید.

گروهی در دریای فتنه ها فرو رفته، بدعت را پذیرفته، و سنّت های پسندیده را ترک کردند؛ مومنان کناره گیری کرده و گمراهان و دروغگویان به سخن آمدند.

مردم! ما اهل بیت پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلّم) چونان پیراهن تن او، و یاران راستین او، و خزانه داران علوم و معارف وحی، و دَرهای ورود به آن معارف، می باشیم، که جز از دَر،(1) هیچ کس به خانه ها وارد نخواهد شد، و هر کس از غیر دَر وارد شود، دزد نامیده می شود.

مردم! درباره ی اهل بیت پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلّم) آیات کریمه ی قرآن نازل شد، آنان گنجینه های علوم خداوند رحمانند، اگر سخن گویند، راست گویند، و اگر سکوت کنند بر آنان پیشی نجویند.

2- شرایط امامت ورهبری

پس باید امام و راهنمای مردم به مردم راست بگوید، و راه خرد پیماید و از فرزندان آخرت باشد که از آنجا آمده و بدانجا خواهد رفت.

پس آن که با چشم دل بنگرد، و با دیده ی درون کار کند، آغاز کارش آن است که بیندیشد: آیا عمل او به سود او است یا زیان او؟ اگر به سود است ادامه دهد، و اگر زیانبار است نوقف کند، زیرا عمل کننده ی بدون آگاهی چون رونده ای است که بیراهه می رود، پس هر چه شتاب کند از هدفش دورتر می ماند، و عمل کننده ی از روی آگاهی، چون رونده ای بر راه راست است، پس بیننده باید به درستی بنگرد آیا رونده ی راه مستقیم است یا واپس گرا؟

3- روانشناسی انسانی(تاثیر جسم وروح در یکدیگر)

و بدان که هر ظاهری باطنی متناسب با خود دارد، آنچه ظاهرش پاکیزه، باطن آن نیز پاک و پاکیزه است، و آنچه ظاهرش پلید، باطن آن نیز پلید است، و پیامبر راستگو (صلی الله علیه و آله و سلّم) فرمود: (2) همانا خداوند بنده ای را دوست دارد امّا کردار او را دشمن، و کردار بنده ای را دوست می دارد امّا شخص او را ناخوش.

آگاه باش هر عملی رویشی دارد، و هر روینده ای از آب بی نیاز است، و آب ها نیز گوناگون می باشند. پس هر درختی که آبیاری اش به اندازه و نیکو باشد شاخ و برگش نیکو و میوه اش شیرین است، و آنچه آبیاری اش پاکیزه نباشد درختش عیب دار و میوه اش تلخ است.

(1): اشاره است به حدیث معروف نَبَوی که رسول خدا(صلی الله علیه و آله و سلّم)فرمود: ((اَنَا مدینَةُ العِلمِ وَ عَلِیُّ بابُها فَمَن ارادَ المَدینُةَ فَلیَاتِ الباب))((من شهر علم و علی دَرِ  آن است پس هر کس آهنگ شهر دارد باید از دَرِ آن وارد شود)) یا ((فَلیَاتِها مِن بابِها)).( ینابیع المودّة ج1 ص 62- و- ارشاد مفید ص 32 - و- تذکرة الخواص ص48- و- صواعق ابن حجرص122)

(2): اشاره به علم: پاتولوژیpathology (آسیب شناسی)نسبت به جسم و بیماریهای بدن

www.ez12.persianblog.ir

با تشکر از انتخاب شما

 

/ 0 نظر / 11 بازدید