خطبه 120 امام علی (علیه السّلام)

 

خطبه 120

اخلاقی، اعتقادی

یادآوری ویژگی های اهل بیت (علیه السّلام) و اندرز یاران

به خدا سوگند! تبلیغ رسالت ها، وفای به پیمان ها، و تفسیر اوامر و هشدارهای الهی به من آموزش داده شده، درهای دانش و روشنایی امور انسان ها نزد ما اهل بیت پیامبر(علیه السّلام) است. آگاه باشید که قوانین دین یکی و راهای آن آسان و راست است، کسی که از آن برود به قافله و سر منزل رسد، و غنیمت برد، وهر کس که از آن راه نرود گمراه شده پشیمان گردد. مردم! برای آن روز که زاد و توشه ذخیره می کنند، و اسرار آدمیان فاش گردد، عمل کنید.

کسی که از خرد خویش بهرمند نگردد برای پند گرفتن از عقل و فکر دیگرن عاجزتر است، که آن غائب برای کمک کردن از عقل حاضر او ناتوان تر است. از آتشی بپرهیزید که حرارتش شدید، و عمق آن ناپیدا، و زیور آن غل و زنجیر، آشامیدنی آن زرد آب و چرک جوشان است. آگاه باشید! نام نیکی که خدا برای کسی میان مردم قرار دهد، بهتر از مالی است که برای دیگران باقی می گذارد که او را ستایش نمی کنند.(1)

(1): سعدی: نام نیکو گر بماند زآدمی *** به کز او ماند سرای زرنگار

www.ez12.persianblog.ir

با تشکر از انتخاب شما


 

/ 0 نظر / 7 بازدید