نامه 52 امام علی (علیه السّلام)

 

 

نامه 52

معنوی، عبادی

(نامه به فرمانداران شهرها درباره ی وقت نماز)

وقت های نماز پنج گانه

پس از یاد خدا و درود! نماز ظهر را با مردم وقتی بخوانید که آفتاب به طرف مغرب رفته، سایه ی آن به اندازه ی دیوار آغل بُز گسترده شود، و نماز عصر را با مردم هنگامی بخوانید که خورشید سفید است و جلوه دارد و پاره ای از روز مانده که تا غروب می توان دو فرسخ راه را پیمود. و نماز مغرب را با مردم زمانی بخوانید که روزه دار افطار، و حاجی از عرفات به سوی مِنی کوچ می کند. و نماز عشاء را با مردم وقتی  بخوانید که شَفَق پنهان، و یک سوم از شب بگذرد، و نماز صبح را با مردم هنگامی بخوانید که شخص چهره ی همراه خویش را بشناسد، و نماز جماعت را در حد ناتوانِ آنان بگزارید، و فتنه گر مباشید.

www.ez12.persianblog.ir

با تشکر از انتخاب شما

 

/ 0 نظر / 16 بازدید