خطبه 117 امام علی (علیه السّلام)

 

خطبه 117

اخلاقی، اقتصادی

سرزنش انسان های خودپرست

نه اموال خود را در راه خدایی که آن مال ها را روزی شما کرد می بخشید، نه جان ها را در راه خدای جان آفرین به خطر می افکنید!

دوست دارید مردم برای خدا شما را گرامی دارند اما خودتان مردم را در راه خدا گرامی نمی دارید! از فرود آمدن در خانه های گذشتگان عبرت گیرید، و از جدایی با نزدیک ترین برادران و دوستان پند پذیرید.

www.ez12.persianblog.ir

با تشکر از انتخاب شما


 

/ 0 نظر / 23 بازدید