خطبه 184 امام علی (علیه السّلام)

 

خطبه 184

سیاسی

(برج بن مسهر طاییاز شعرای مشهور و با صدای بلند گفت « حکومت فقط از آن خداست» امام در سال 38 هجری در کوفه در جواب او فرمود)

افشای منافق

خاموش باش! خدا رویت را زشت گرداند، ای دندان پیشین افتاده.

به خدا سوگند آنگاه که حق آشکار شد تو ناتوان بودی، و آواز تو آهسته(1) بود و آن هنگام که باطل بانگ برآورد، چونان شاخ بُز سر بر آوردی.

(1): یعنی شهرتی نداشتی و دارای شخصیّت اجتماعی نبودی.

www.ez12.persianblog.ir

با تشکر از انتخاب شما

 

/ 0 نظر / 13 بازدید