حدیث هایی در مورد پوشاندن مومن

 


 

توجه : کلیه ی این احادیث از کتاب اصول کافی جلد 4 برداشته شده است.

 

کسی که مومن را بپوشاند

  • حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند: هرکه به برادر مومن خود جامه ای برای زمستان یا تابستان بپوشاند، بر خدا سزا است که به او از جامه های بهشت بپوشاند، و سختی جان کندن را آسان کند و گورش را گشاد کند و چون از گور برآید فرشته ها را با دریافت مژده، ملاقات کند و این است معنی قول خدا عزوجل در قرآنش: (( ... و فرشتگان استقبالشان کنند و گویند: این همان روزی است که به شما وعده داده می شد.))(انبیاء، 103)

منبع:ص 607

  • حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند: هرکه به یکی از فقرا مسلمانان که لخت است جامه ای بپوشاند یا چیزی برای معیشت و قوت او به وی کمک دهد، خدا عزوجل به او هفتاد هزار فرشته بگمارد تا برای هر گناهی که کرده تا صور بدمد آمرزش خواهد.

منبع:ص609

  • علی بن الحسین (علیه السّلام) فرمودند: هرکه مومنی را بپوشاند، خدا از جامه های سبز به او بپوشاند و در حدیث دیگر فرمودند: پیوسته در ضمانت خدا است تا نخی از آن جامه موجود باشد.

منبع:ص609

  • حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند: هرکه به مومنی جامه ای برای برهنه بودن او بپوشاند، خدا به او از استبرق بهشت بپوشاند و هرکه به مومن توانگری جامه ای بپوشاند، تا از آن جامه پاره ای مانده، در حفظ خدا باشد.

منبع:ص611

www.ez12.persianblog.ir

 

/ 0 نظر / 10 بازدید