خطبه 107 امام علی (علیه السّلام)

 

خطبه 107

نظامی، سیاسی

( در برخی از روز های نبرد صفین در سال 37 هجری برای تشکّر و تقویت روحیّه سربازانش ایراد فرمود)

وصف نبرد یاران در صفّین

از جای کنده شدن و فرار شما را از صف ها دیدم، فرومایگان گمنام، و بیابان نشینانی از شام، شما را پس می راندند، در حالی که شما از بزرگان و سرشناسان عرب و از سران شرف می باشید، برازندگی چشمگیری دارید و قلّه های سرافراز و بلند قامتید، سرانجام سوزش سینه ام با مقاومت و حملات دلاورانه ی شما، تسکین یافت، که دیدم شامیان را هزیمت دادید

و صف های آنان را در هم شکستید، و آنان را از لشکرگاه خود راندید، آنگونه که آنها شما را کنار زدند. می دیدم با نیزه ها آنان را کوفتید و با تیرها، آنها را هدف قرار دادید، که فراریان و کشتگان دشمن روی هم ریختند، و بر دوش هم سوار می شدند، چونان شتران تشنه ای که از آبشخورشان برانند و به هر سو گریزان باشند.

www.ez12.persianblog.ir

با تشکر از انتخاب شما

      

/ 0 نظر / 7 بازدید