حدیث هایی در مورد تواضع و فروتنی

8- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرمودند:از تواضع این است که در نشستن به پایین مجلس راضی باشی و به هر که برخوری سلام کنی و طول دادن بحث و مجادله را وانهی گرچه حق با تو باشد و خوش نداشته باشی که تو را به تقوی بستایند.

منبع : اصول کافی جلد 4،ص 369

9- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرمودند:خدا به موسی (علیه السّلام) وحی کرد که ای موسی می دانی چرا تو را برای سخن گفتن برگزیدم در برابر همه خلقم؟ عرض کرد: پروردگارا برای چه بوده است ؟ فرمودند: خدا ی تبارک و تعالی به او وحی کرد که ای موسی، به راستی من بنده هایم را زیر و رو کردم و در میان آنها چون تو کسی که خود را خوار و زبون من داند نیافتم، ای موسی، تو وقتی نماز گذاری گونه ات را بر خاک نهی یا فرمود: بر زمین نهی.

منبع : اصول کافی جلد 4،ص 371

10- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرمودند:به راستی از تواضع است که مردی به جایی نشیند که پست تر از مقام شرافت او است.

منبع : اصول کافی جلد 4،ص 371

11- حضرت امام صادق (علیه السّلام) به مردی از اهل مدینه نگریست که برای عیال خود چیزی خریده بود و با خود می برد و چون او را دید شرمنده شد، حضرت امام صادق (علیه السّلام) به او فرمودند: آن را برای عیال خود خریدی و به دوش خود کشیدی تا برایشان ببری، هلا سوگند به خدا اگر مردم خرده گیر مدینه نبودند من هم دوست داشتم چیزی برای عیال خود بخرم و به دوش خودم برایشان ببرم.

منبع : اصول کافی جلد 4،ص 371

12- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرمودند: در آنچه خدا عزوجل به داود وحی کرد این بود که: ای داود، چنانچه نزدیک تر مردم به خدا تواضع کنانند، همچنان دور تر مردم از خدا بزرگی فرشانند.

منبع : اصول کافی جلد 4،ص 373

13- حضرت امام رضا (علیه السّلام)فرمودند: تواضع این است که به مردم احترامی کنی و به مردم آن را بدهی که دوست داری به تو بدهند. و در روایت دیگر گوید، گفتم: اندازه ی تواضعی که چون بنده ای به جا آرد متواضع است چیست؟ در پاسخ فرمودند : تواضع درجاتی دارد از آن جمله این که مرد اندازه ی خود را بداند و آن را در جای شایسته بدان فرود آورد و دلی سالم داشته باشد و نخواهد به کسی چیزی دهد جز آنچه خواهد به او داده شود، اگر بدی از کسی دید به خوبی آن را جلو گیرد، خشم خود فرو خورد، از مردم گذشت کن باشد و خدا احسان کننده ها را دوست دارد.

منبع : اصول کافی جلد 4،ص 375

14- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند: فروتنی و تواضع، مایه ی اصلی هر شرف محبوب و مقام بلند است.

منبع : محجة البیضاء 6 ، ص225

 

www.ez12.persianblog.ir

با تشکر از انتخاب شما

/ 1 نظر / 137 بازدید
علرضا

بسیار عالی بود و من توانستم از این حدیث ها در مدرسه مثبت بگیرم