نیایش امام سجاد ع در پوزش خواهی

 

نیایش آن حضرت در پوزش خواهی

1 خدایا، از تو پوزش می خواهم، اگر در حضور من بر مظلومی ستم رفته و من او را یاری نکرده ام، و در حقّ ِ من احسانی صورت گرفته و سپاسگزار آن نبوده ام، و خطاکاری از من پوزش خواسته و من آن را نپذیرفته ام، و نیازمندی از من چیزی طلب کرده و من به او نبخشیده ام، و مومنی بر گردن من حقّی داشته و من آن را به جا نیاورده ام، و عیب مومنی بر من آشکار گردیده و آن را نپوشانده ام، وگناهی  به من روی آورده و من از آن کناره نجسته ام.

2 ای معبود من، از همه این خطاها و همانند آنها از تو پوزش می طلبم؛ پوزشی از روی پشیمانی که مرا در رویارویی با نظایر آنها، اندرزدهنده ای باشد.

3 پس بر محمّد وخاندانش درود فرست و چنان کن که پشیمانی من از لغزش هایی که دچارشان شده ام- و تصمیم من بر ترک گناهانی که برایم پیش می آید- توبه ای باشد که برای من دوستی ات را در پی آورَد. ای دوست دار توبه کاران.

منبع: صحیفه سجادیه، ترجمه ی محمد مهدی رضایی

با تشکر از انتخاب شما

/ 0 نظر / 13 بازدید