خطبه 101 امام علی (علیه السّلام)

 

خطبه  101

اعتقادی، سیاسی

(از خطبه هایی است که در آن حوادث سخت آینده را بیان می دارد، که در شهر کوفه ایراد شد.)

1- ستایش واندرز

ستایش خداوندی را که اوّل هر نخستین است و آخر هرگونه آخری، چون پیش از او چیزی نیست باید که ابتدایی نداشته باشد، و چون پس از او چیزی نیست پس پایانی نخواهد داشت، و گواهی می دهم که جز او خدایی نیست، و خدا یکی است؛ آن گواهی که با درون وبرون و قلب و زبان، هماهنگ باشد.

ای مردم! دشمنی و مخالفت با من، شما را تا مرز گناه نراند، و نافرمانی از من شما را به پیروی از هوای نفس نکشاند، و به هنگام شنیدن سخن من، به گوشه چشم، یکدیگر را ننگرید.

2- خبر از حوادث خونین آینده

سوگند به آن کس که دانه را شکافت، و جانداران را آفرید، آنچه به شما خبر می دهم از پیامبر امّی (صلّی الله علیه و آله و سلّم) است (1) نه گوینده دروغ گفت و نه شنونده (2) ناآگاه بود.

گویا می بینیم شخص سخت گمراهی (3) را که از شام فریاد زند و بتازد و پرچم های خود را در اطراف کوفه بپراکند، و چون دهان گشاید و سرکشی کند و جای پایش بر زمین محکم گردد، فتنه فرزند خویش را به دندان گیرد و آتش جنگ شعله ور شود. روزها با چهره عبوس و گرفته ظاهر شوند و شب وروز با رنج و اندوه بگذرند. و آنگاه که کشتزار او به بار نشست، ومیوه او آبدار شد، و چون شتر مست خروشید، و چون برق درخشید، پرچم های سپاه فتنه از هر سو به اهتزاز درآید، و چونان شب تار و دریای متلاطم به مردم روی آورند.

از آن بیشتر، چه طوفانهای سختی که شهر کوفه را بشکافد، و چه تند بادهایی که بر آن وزیدن گیرد، و به زودی دستجات مختلف به جان یکدیگر یورش آورند:

آنها که بر سر پا ایستاده اند دور شوند، و آنها که بر زمین افتادند لگد مال گردند.        

(1):اُمّی: یعنی کسی که به مدرسه ای نرفت واز کسی علمی نیاموخت( که علوم او از طرف خداست)

(2): شنونده شخص امام است.

(3): برخی از شارحان نهج البلاغه، و مورّخین گفته اند که آن شخص عبدالملک مروان است.

با تشکر از انتخاب شما

/ 0 نظر / 10 بازدید