حدیث هایی در مورد مرگ

3- حضرت محمد (صلی الله علیه و آله و سلّم) می فرمایند: زیرک ترین شما کسی است که بیشتر از دیگران به یاد مرگ باشد٬ و دوراندیش ترین شما آماده ترین شما برای آن است.

منبع : البحار ٧٧/١٧۶

4- حضرت محمد (صلی الله علیه و آله و سلّم) می فرمایند: ویران کننده خوشیها را فراوان یاد کنید.عرض شد:ای رسول خدا! ویران کننده ی خوشیها چیست؟ فرمود:مرگ؛ زیرک ترین مردم مومنان کسی است که مرگ را بیشتر یاد کند و برای آن آماده تر باشد.

منبع : البحار٨٢/١۶٧

علل پنهان بودن اسرار پس از مرگ

5- حضرت امام علی (علیه السّلام) می فرمایند: آنچه را که مردگان دیدند اگر شما می دیدید، ناشکیبا بودید و می ترسیدید؛ و می شنیدید و فرمان می بردید. ولی آنچه آنها مشاهده کردند بر شما پوشیده است، و نزدیک است که پرده ها فروافتد. گرچه حقیقت را به شما نیز نشان دادند، اگر به درستی بنگرید؛ و ندای حق را به شما شنواندند، اگر خوب بشنوید! و به راه راست هدایتتان کردند اگر هدایت بپذیرید! راست می گویم، مطالب عبرت آموزِ اندرز دهنده آشکارا دیدید، و از حرام الهی نهی شدید؛ و پس از فرشتگان آسمانی، هیچ کس جز انسان، فرمان خداوند را ابلاغ نمی کند.

منبع: نهج البلاغه،خطبه 20

راه رستگاری

6- حضرت امام علی (علیه السّلام) می فرمایند: قیامت پیش روی شما و مرگ در پُشتِ سر، شما را می راند.(1) سبکبار شوید تا برسید. همانا آنان که رفتند در انتظار رسیدن شمایند.

منبع: نهج البلاغه،خطبه 21

7- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: مرگ ، بر زندگی آمیخته به پستی و خواری ترجیح دارد.

منبع : نهج البلاغه ، کلمه ی 390

موضعگیری امام(علیه السّلام) برابر تهدید به ترور

8- پروردگار برای من پوششی استوار قرار داد که مرا حفظ نماید، هنگامی که عمرم بسرآید، از من دور شده و مرا تسلیم مرگ می کند، که در آن روز نه تیر خطا می رود و نه زخم بهبود می یابد.

منبع: نهج البلاغه،خطبه 62

9- رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلّم) فرمودند: روز جمعه سرور روزهاست٬ در این روز خداوند حسنات را چند برابر می کند و درجات را بالا می برد.هر که در روز یا شب جمعه بمیرد٬ شهید مرده و در امان بر انگیخته شود. و هر کس حرمت این روز را پاس ندارد و حق آن را فرو گذارد٬ بر خداوند عزّوجلّ است که او را در آتش دوزخ افکند مگر آنکه توبه کند.

منبع : وسائل الشیعه 7/376

صدقات جاریه

10- ابن عباس می گوید از رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلّم) فرمودند : هفت عامل است که اگر شخصی یکی از آنها را به جای گذارده باشد، پس از مرگ، ثوابش در پرونده ی عمل وی ثبت می گردد. کسی که درخت مثمری غرس نماید، چاهی حفر کند، قنایی را جاری سازد، مسجدی را بنیان نهد، قرآنی بنویسد، علمی از خود به جای بگذارد و فرزند صالحی تربیت کند که برای او استغفار نماید.

منبع : مجموعه ی ورام، جلد2، ص110

11- حضرت امام باقر (علیه السّلام) فرموده اند: به حضرت سجاد گفته شد مرگ چیست؟ امام (علیه السّلام) در جواب فرمودند: مرگ برای افراد با ایمان مانند کندن لباس چرکین و گشودن قید و زنجیرهای سنگین است.

منبع: بحار،ج3،ص134

 

www.ez12.persianblog.ir

با تشکر از انتخاب شما

/ 0 نظر / 37 بازدید