حدیث هایی در مورد علم و دانش

عقل و علم

8- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: عقل که غریزه ی اختصاصی انسان و از سرمایه های طبیعی بشر است با علم آموزی و تجربه اندوزی افزایش می یابد.

منبع : غررالحکم ،ص67

9- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: که تحصیل علم و دانش مایه ی تقویت و تأیید عقل آدمی است.

منبع : مستدرک 2،ص287

10- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: مطالعه ی بسیار و پی گیر در مسائل علمی، باعث شگفتی عقل و تقویت نیروی فکر و فهم است.

منبع : بحارز 1،ص52

11- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: هر آن علمی که مورد تأیید و امضاء عقل نباشد گمراهی و ضلالت است.

منبع : غررالحکم ،ص546

12- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: چه بسا مردم عالمی که عملشان باعث قتل و نابودی آنان شد.

منبع : فهرست غرر،ص269

13- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: علمی که با آنان هدایت خود را فاسد و تباه سازی بدترین علم است.

منبع : غررالحکم ،ص444

غرور علم

14- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: شایسته است انسان عاقل، خویشتن را از مستی ثروت، از مستی علم ودانش، از مستی تمجید و تملّق، از مستی جوانی مصون نگاه دارد. زیرا هر یک از این مستی ها مسموم و پلیدی دارد که عقل را زائل می کند و آدمی را خفیف و بی شخصیّت مینماید.

منبع : غررالحکم،ص862

تجربه و علم

13- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: هر کس از وقایع گذشتگان عبرت بگیرد بینا میشود، کسی که بصیرت و بینائی پیدا کرد می فهمد، و آنکس که فهمید عالم میشود.

منبع : سفینه ((عبر))ص146

14- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: تجربه های زندگی، دانش مفید و ثمر بخشی است.

منبع : غررالحکم، ص35

15- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: تجربیّات، به مردم دانش تازه می آموزد.

منبع : بحار 1،ص43

16- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند: انسان عاقل از یک سوراخ دوبار گزیده نمی شود یعنی انسان عاقل همواره تجربیّات خود را بخاطر میسپارد و عملاً به کار می بندد و اگر یک بار اشتباه کرد دوبار آنرا تکرار نمی کند.

منبع : تحف القول ،ص96

تعلیم و تعلّم

17- حضرت رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) مشاهده کرد که در مسجد، دو مجلس تشکیل شده است، یکی مجلس علم که در آن از معارف اسلامی بحث میشود و دیگری مجلس دعا که در آن خدا را میخوانند. رسول اکرم(صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرمودند: این هر دو مجلس خوب و مورد علاقه ی من است. آن گروه دعا میکنند و این گروه درس میخوانند و درس میگویند، ولی گروه علمی برتر و بالاتر از گروه دعا هستند و من از طرف پروردگار برای تعلیم مردم، مبعوث شده ام. سپس رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) به گروه معلّمین و محصّلین پیوست و با آنان در مجلس علم نشست.

منبع : بحار ،جلد1،ص64

18- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: ای گروه جوانان، شرف انسانی و سجایای اخلاقی خود را با ادب آموزی و تربیت محافظت نمائید و سرمایه ی گرانبهای دین خویشتن را با نیروی علم و دانش از دستبرد ناپاکان و خطرات گوناگون بر کنار نگاه دارید.

منبع : تاریخ یعقوبی ،ص152

19- حضرت امام باقر (علیه السّلام) از رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) حدیث کرده اند که فرموده اند: صبح کن و روزت را بگذران که یا عالم باشی یا علم آموز، بپرهیز از اینکه عمرت در لذائذ غفلت زا و کامجوئیهای زیانبخش سپری گردد.

منبع : مشکوةالانوار ،ص133

20- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: سزاوار است انسان عاقل رأی خردمندان را به رأی خود بیفزاید و دانش علما را بر دانش خویش اضافه نماید.

منبع : غررالحکم ،ص384

21- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: کسیکه در آموخته های خود بسیار بیندیشد دانش خود را استوار ساخته و بفهم مطالبی که نمی فهمد نائل میگردد.

منبع : فهرست غرر، ص 316

22- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: دوست ندارم جوانی از شما را ببینم مگر آنکه صبح کند و رفت و آمدش در یکی از این دو حالت باشد: یا عالم یا محصّل . کسی که چنین نباشد در انجام وظیفه کوتاهی کرده و خودداری از ادا وظیفه، تضییع حق انسانیت است و چنین تضییعی گناه است و جایگاه گناهکار در آتش خواهد بود.

منبع : بحار ، جلد 1، ص55

23- حضرت رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) مشاهده کرد که گسترش فتوحات مسلمین و توسعه ی امور نظامی حکم میکند که بعضی از اصحابش با سلاح های جدید آشنا شوند و طرز استفاده از آنها را بیاموزند، به همین جهت دو نفر از اصحاب خود را به ((جرش)) که یکی از روستاهای یمن بود فرستاد تا از آنجا وسائل یادگیری و تعلّم خود را فراهم آورند.

منبع : الاسشلام و الحضار العربیه ، ص103

طالبان علم

24- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند: طالبان علم، سه گروه اند و تو آنان را به ذات و صفاتشان بشناس: گروهی برای کارهای جاهلانه و بحث های خصومت آمیز درس می خوانن . گروهی برای گردن فرازی و فریبکاری تحصیل می کنند، و گروه سوّم ، علم را برای فهمیدن و تعقّل کردن فرا میگیرند.

گروه اول با سخنان خود مردم را می آزارند و در بحث های علمی مجادله و لجاجت میکنند، اینان درس میخوانند تا در مجلس عمومی با حضور مردم سخن علمی بگویند، معلومات خود را به رخ این و آن بکشند و با نیروی دانش دیگران را شکست دهند و برتری خود را اثبات نمایند.

گروه دوم وقتی با اقران و امثال خود مواجه می شوند، تکبّر می کنند و بر اثر غرور علمی، آنان را با دیده ی تحقیر می نگرند و موقعیکه با ثروتمندان پست تر از خود بر خورد مینمایند به مکر و فریب دست می زنند و تملّق می گویند تا توجه آنان را به خود جلب کنند و از ثروتشان بهره مند کردند.

واضح است که تنها گروه سوّم در تحصیل علم، هدف صحیح و منزّه دارند و ممکن است در پرتو دانش خود به کمال انسانی نائل گردند، ولی گروه اوّل و دوّم گرچه درس می خوانند و از پی تحصیل علم می روند امّا اخلاق بد و رفتار ناپسندشان سدّ راه سعادت آنها است و نمی توانند از معلومات خویش به شایستگی استفاده نمایند.

منبع : کافی ،جلد1،ص49

25- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: تملّق گفتن و حسد بردن از خلقیات مردم با ایمان نیست مگر در راه فرا گرفتن علم و دانش.

منبع : تحف العقول ص207

پرسش و علم

26- حضرت امام رضا (علیه السّلام) فرمودند: علم گنجینه های کمال است و کلیدهای آن گنجینه ها پرسش کردن است.

27- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: کسیکه چیزی را نمی داند حیا نکند از اینکه آن را بیاموزد.

منبع : بحار، جلد 1 ،ص57

28- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: البته هیچ کس حیا نکند از اینکه اگر چیزی را نمیداند یاد بگیرد.

منبع : نهج البلاغه فیض ص 1113

29- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: هیچ کس حیا نکند وقتی از او بپرسند  چیزی را که نمیداند صریحاً بگوید نمیدانم. اولیاء اسلام در مواردی بسیاری مردم را از حیاء احمقانه و خجالت کشیدن های بی مورد بر حذر داشته اند.

منبع : : نهج البلاغه فیض ص 1113

مهار علم

30- حضرت امام حسن مجتبی (علیه السّلام) روزی فرزندان خود و فرزندان برادر خود را دعوت کرد و به آنان فرمودند: همه ی شما کودکان اجتماع امروز هستید و امید می رود که بزرگان اجتماع فردا باشید، دانش بیاموزید و در کسب علم کوشش کنید و هر کدام که حافظه ی قوی ندارید و نمی توانید در مجلس درس مطالب استاد را ضبط کنید آنها را بنویسید و نوشته ها را در منزل نگهداری نمائید تا در موقع لزوم مراجعه کنید.

منبع : بحار جلد 1 ص 110

اجتماع و تحصیل علم

31- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: در خردسالی علم بیاموزید تا در بزرگسالی به برتری و سیادت نائل آئید.

منبع : شرح بن ابی الحدید 20، کلمه ی 98 ، ص 267

32- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: کسیکه در کوچکی تحصیل علم نکند در بزرگی تقدّم اجتماعی نخواهد داشت .

منبع : غررالحکم ، ص 697

33- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: علم و دانش بیش از مقداری است که قابل احاطه باشد و یک فرد نمی تواند بر همه ی آنها واقف گردد پس از هر علمی بهتر و شایسته ترش را فرا گیرید.

منبع : فهرست غررالحکم، ص 265

34- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: بهترین مطالبی که شایسته است جوانان یاد گیرند چیزهایی است که در بزرگسالی مورد نیاز باشد و بتوانند در زندگی اجتماعی از آموخته های دوران نو جوانی خود استفاده نمایند.

منبع : شرح بن ابی الحدید 20، کلمه ی 817

35- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند: کسیکه تحصیل علم می کند برای آنکه به مردان عالم فخر فروشی نماید، یا به جنگ بی سوادان برود و آنان را شکست دهد، یا آنکه به وسیله ی علم، مردم را به خود متوجه کند و بگوید من رئیس شما هستم، جایگاه چنین انسانی از آتش خواهد بود.

منبع : مستدرک ،جلد 2 ،ص322

تغذیه جان

36- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: چرا مردم موقع غذا خوردن در شب چراغ روشن میکنند تا با چشم خود ببینند چه طعامی می خورند ولی در تغذیه ی روانی خود همت ندارند که چراغ عقل را با شعله ی علم روشن کنند تا از غذای آلوده مصون بمانند و دچار عوارض نادانی و گناه در عقاید و اعمال خود نشوند.

منبع : سفینه (طعم) ص84

37- حضرت امام علی (علیه السّلام) مرد با ایمانی را مخاطب ساخت و فرمودند: علم و ادب ارزش وجود تو است. در تحصیل علم کوشش نما، چه به هر مقداری که بر دانش و ادبت افزوده شود قدر و قیمتت افزایش می یابد.

منبع : مشکوة الانوار ، ص 135

توجه : کلیه ی این مطالب از کتاب اصول کافی جلد 4 برداشته شده است.

تفکر و اندیشه

38- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند:بهترین عبادت ادامه ی تفکر است درباره ی خدا و نیروی او

منبع : اصول کافی جلد 4، ص 175

39- معمر بن خلاد گوید: از حضرت امام رضا (علیه السّلام) شنیدم می فرمودند: عبادت به نماز و روزه ی بسیار نیست، همانا عبادت به تفکر در کار خدا عزوجل است.

منبع : اصول کافی جلد 4، ص 177

40- حضرت امیرالمومنین (علیه السّلام)فرموده اند:اندیشه و فکر دعوت می کند به نیکویی کردن و عمل به آن

منبع : اصول کافی جلد 4، ص 177

41- آنان که خدا را ایستاده و نشسته و خوابیده یاد می کنند و در آفرینش آسمان ها و زمین می اندیشند که پروردگارا! این ( جهان) را بیهوده نیافریده ای، پاکی برای توست، پس ما را از عذاب آتش نگاه دار.

منبع:سوره ی آل عمران-191

42- حضرت امام حسن عسگری (علیه السّلام) فرموده اند: معیار بندگی و عبادت، بسیاری روزه و نماز یعنی صوم و صلاة نیست بلکه عبادت، بسیاری تفکر در آفریده ی خداوند و تعقل در آیات حکیمانه ی پروردگار جهان است. 

منبع: بحار17،ص216

43- حضرت امام علی (علیه السّلام) به فرزندش حضرت مجتبی(علیه السّلام) فرموده اند: هیچ عبادتی همانند تفکر و مطالعه در مصنوعات الهی نیست.

منبع: سفینه،(( فکر))،ص382

44- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: بالاتر از هر عبادتی به کار انداختن نیروی تفکر و تعقل است.

منبع: فهرست غرر،ص314

45- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: فضیلت درک و فهم مطالب علمی به مراتب نافع تراز فضیلت تکرار و خواندن و فراگرفتن آن است.

منبع: غررالحکم، ص517

46- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: مردم اجتماع، دو گروهند، گروه اول کسانی هستند که در تحصیل دانش مدارجی را پیموده و عالمند. گروه دوم آنانند که به تحصیل علم اشتغال دارند. جز این دو گروه سایر افراد جامعه وحشیان حیوان صفتند.

منبع: فهرست غرر،ص267

47- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرمودند: مطالب حکیمانه را فرا گیرید ولو گوینده ی آن مشرک باشد.

منبع: اثبات الهداة،ج1،ص46-47

48- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرمودند: در سخن نظر به گوینده مکنید بلکه نظر به گفتار نمایید یعنی گفتار صحیح را از هر که گفته است بگیرید.

منبع: اثبات الهداة،ج1،ص46-47

49- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرمودند: به وسیله ی علم است که خداوند اطاعت و عبادت می شود. با علم، معرفت خداوند و توحید او حاصل می شود، به وسیله ی علم صله ی رحم انجام، و حلال از حرام شناخته می شود و علم پیشوای عقل،  تابع آن است و سعادتمندان بدان الهام می یابند و تیره بختان، محروم می شوند.

منبع : البحار ١/١۶۶

50- حضرت امام علی (علیه السّلام) می فرمایند: کسی که  با کتابها خود را آرامش دهد، هیچ آرامشی را از دست ندهد.

منبع: شرح غرر الحکم۵⁄٢٣٣

51- حضرت امام علی (علیه السّلام) می فرمایند: سر آمد فضیلتها علم است. نقطه پایان فضیلتها علم است.

منبع: شرح غرر الحکم۴⁄۴٩و٣۵٧

52- حضرت محمد (صلی الله علیه و آله و سلّم) می فرمایند: اگر روزی بر من بیاید که در آن روز بر دانش خود نیفزایم که به خدای تعالی نزدیکم گرداند طلوع خورشید آن روز بر من مبارک مباد.

منبع : کنز العمال ١٠/١٣۶

53- حضرت محمد (صلی الله علیه و آله و سلّم) می فرمایند: دانش را پیش از در گذشت دانشمندان بنویسید؛ زیرا با مرگ دانشمندان، دانش [آنان] نیز از بین می رود.

منبع : کنزالعمال ١٠/١۴۴

54- حضرت محمد (صلی الله علیه و آله و سلّم) می فرمایند: ای ابوذر!نشست یک ساعته در گفتگوی علمی نزد خداوند پسندیده تر از هزار شب عبادت است که هر شب هزار رکعت نماز گزارده شود، و نشست یک ساعته در گفتگوی علمی نزد خداوند از هزار جنگ در راه خدا و خواندن همه ی قرآن، پسندیده تر است.

منبع : البحار ١/٢٠٣

55- حضرت محمد (صلی الله علیه و آله و سلّم) می فرمایند: برتری عالم بر عابد همچون برتری من بر کمترین شماست. و خداوند عزوجل و فرشتگان او و اهل آسمانها و زمینها حتی مورچه در لانه اش و حتی ماهی  دریا بر کسی که به مردم خوبی می آموزد درود می فرستد.

منبع: کنزالعمال ١٠/١۴۵

56- حضرت محمد (صلی الله علیه و آله و سلّم) می فرمایند: هرکه در جستجوی رشته ای از دانش برآید تا با آن خود یا آیندگان را اصلاح نماید، خداوند به شمار ریگهای ریگستان برایش پاداش نویسد.

منبع : کنزالعمال ١٠/١۶١

57- حضرت محمد (صلی الله علیه و آله و سلّم) می فرمایند: دلی که در آن چیزی از حکمت نباشد، مانند خانه ای مخروبه است، پس دانش بیاموزید  و بیاموزانید و ژرفنگر وپژوهشگر باشید و نادان نمیرید،  زیرا خداوند عذر نادانی را نمی پذیرد.

منبع : کنزالعمال ١٠/١۴٧

58- حضرت رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرمودند: هیچ چیزی با چیزی جمع نشد که برتر از جمع شدن بردباری با دانش باشد.

منبع : الخصال ۴

59- حضرت امام حسن (علیه السّلام) می فرمایند: دانش خود را به دیگران بیاموزان و دانش دیگران را بیاموز؛ زیرا با این کار هم دانش خودت را محکم و استوار کرده ای و هم آنچه را نمی دانسته ای آموخته ای.

منبع : کشف الغمّه 2/197

60- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: هر قدر دانش آدمی افزایش یابد توجه انسان به روان خود بیشتر می شود و سعی و کوشش خویش را در راه تهذیب اخلاق و اصلاح نفس خود به کار می بندد.

منبع : مستدرک ،جلد2، ص310

61- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: معلومات دوران کودکی همانند نقشی است که بر سنگی حجاری شده باشد.

منبع: بحار ،ج17،ص217

62- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: در تجارب بشر، دانش نو و اطلاعات تازه نهفته است.

منبع: تحف العقول،ص96

63- حضرت رسول اکرم (صلی الله علیه و آله وسلّم) فرموده اند: خداوند به وسیله ی علم اطاعت می شود، خیر دنیا و آخرت با علم است، و شر دنیا و آخرت بر اثر جهل است.

منبع: مشکوة الانوار،ص 135و 136

64- حضرت رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرموده اند: اطاعت از فرمان الهی و پرستش ذات اقدس او بر اثر علم است، خیر دنیا و آخرت در پرتو علم بدست می آید و شرّ دنیا و آخرت از جهل و نادانی دامنگیر انسان می شود.

منبع: مشکوة الانوار،ص135

65- حضرت رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلّم) فرموده اند: سه گروه در پیشگاه الهی شفاعت می کنند و مورد قبول واقع می شود، پیامبران، پس از آن علما، و سپس شهدا.

منبع : بحار 3، ص299

66- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: علم مایه ی زندگی و حیات است و ایمان باعث رستگاری و نجات.

منبع: فهرست غرر، ص263

67- حضرت رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلّم) فرموده اند: خداوند به وسیله ی علم اطاعت می شود خیر دنیا و آخرت با علم است ، و شرّ دنیا وآخرت بر اثر جهل است.

منبع : بحار،جلد1،ص64

68- حضرت امام صادق (علیه السّلام) از پدران خود علی (علیه السّلام) حدیث کرده اند که پیغمبر اکرم فرمودند: سه گروه در پیشگاه الهی شفاعت می کنند و مورد قبول واقع می شود، پیامبران، پس از آن علماء، و سپس شهدا.

منبع : بحار3، ص299

69- هشام بن حکم گوید: حضرت ابوالحسن موسی بن جعفر (علیه السّلام)  به من فرمودند: ای هشام، به راستی خداوند تبارک و تعالی به اهل عقل و فهم در کتاب خود بشارت داده و فرموده است: ((مژده بده به کسانی که سخنان را می شنوند و از آنچه خوب و پسندیده است پیروی می کنند. اینان کسانی هستند که خداوندشان هدایت فرموده و اینان صاحبان عقل و درایت هستند.))(زمر-18)

منبع: کافی جلد1 ص 13

فوائد مسافرت

70- در دیوانیکه به حضرت علی(علیه السّلام) نسبت داده شده چنین آمده است:

برای نیل به تعالی وترقی، از وطن های خود دور شوید و مسافرت کنید که درسفر پنج فایده است: سفر باعث تفریح و انبساط روح است و اندوه و آزردگی ها را برطرف می کند، مسافرت یکی ازراه های تحصیل درآمد و تامین معاش است، مسافرت وسیله ی فراگرفتن علم و تجربه است، مسافرت به انسان آداب زندگی می آموزد و آدمی در سفر با افراد بافضیلت و خلیق برخورد می کند و با آنان دوست می شود.

منبع : مستدرک 2 ، ص22

71- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: تملق گفتن و حسد بردن از خلقیات مردان با ایمان نیست مگر در راه فرا گرفتن علم و دانش.

منبع: تحف العقول ص 207

72- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند:ای گروه جوانان، شرف انسانی و سجایای اخلاقی خود را با ادب آموزی و تربیت محافظت نمائید و سرمایه ی گرانبهای دین خویشتن را با نیروی علم و دانش از دستبرد ناپاکان و خطرات گوناگون بر کنار نگاه دارید.

منبع : تاریخ یعقوبی ،ص152

73- حضرت رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرموده اند: آن کس که ساعتی به ذلت علم آموزی تن ندهد در همه ی عمر گرفتار ذلت و خواری جهل خواهد بود.

منبع: بحار جلد 17 ص 46

74- رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرمودند: هیچ چیزی با چیزی جمع نشد که برتر از جمع شدن بردباری با دانش باشد.

منبع : الخصال ۴

75- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: علم مایه ی زندگی و حیات است و ایمان باعث رستگاری و نجات.

منبع: فهرست غرر،ص263

76- حضرت امام علی (علیه السّلام) مرد با ایمانی را مخاطب ساخت و فرمودند: علم و ادب ارزش وجود تو است. در تحصیل علم کوشش نما، چه به هر مقداری که بر دانش وادبت افزوده شود قدر و قیمتت افزایش می یابد.

منبع: مشکوة الانوار،ص135

 

www.ez12.persianblog.ir

با تشکر از انتخاب شما

/ 38 نظر / 2055 بازدید
نمایش نظرات قبلی
نسترن

دستون بی بلا به معلوماتم اضافه شد دمتوون گرممممممممممممممممممم

ممنونم خیلی خوب بود

مهدیه

.. اینجاست که دشمن به لرزه می افتد ... ... عاشورای خونین و انتظار زیبا ... ... یا حسین ... یا مهدی ... همگی یک مفهوم اند ... ... عشق ، خدا ... منتظرنظراتتون هستم

شهروز سنجری

خوب بود بدردم خورد.مر30[خداحافظ]

برتا

[خرخون]ععععععععععععععععععععععععععاااااااللللللللییی یی[ابله][دلشکسته][تماس][گریه]

رضا

[لبخند][سوال][تعجب][شیطان][فرشته][سبز][خمیازه][هیپنوتیزم][تلفن][وحشتناک][ناراحت][قلب][عصبانی][گریه][خرخون][ساکت][خوشمزه][دروغگو][تماس][عجله][چشمک][خجالت][مغرور][خنده][گل][قهر][متفکر][منتظر][کلافه][راک][نیشخند][زبان][عینک][خنثی][خواب][دلقک][اوه][افسوس][خداحافظ][شکست][پلک][ماچ][نگران][ابرو][شوخی][ابله][دست][اوغ][اوغ][زودباش][زودباش][تایید][بغل][دلشکسته][شرمنده][قهقهه][بازنده][هورا][اضطراب][گاوچران][رویا][من نبودم]

زیست شناسس

خیلی خوب و مفید بود . متشکرم .من برای ابتدای نشریه ی زیست شناسی دانشگاهمون دنبال احادیث در مورد علم بودم ، با اجازتون چند تا از احادیث رو کپی کردم.

رضا مومنین

سلام علیکم خیلی خوب بود توصیه می کنم در موضوع توسعه علم هم کار کنید به هر حال از زحمات شما قدردانی می نمایم

دستتان درد نکند

علي

خداوند شما را به نور اهل بيت عصمت و طهارت همواره در پناه خود محافظت و مراقبت فرمايد.احاديث بسيار زيبا و دسته بندي هاي فوق العاده جالبي بود .تقريباً يك هفته وبلاگ شما روي صفحه كامپيوتر بود تا براي هر سئوالي كه براي دانشجويان طرح كردم يك حديث انتخاب كنم.واقعاً تحت تاثير قرار گرفتم خدا خيرتون بده