حدیث هایی از امام جعفر صادق (علیه السّلام)

11- در روز جمعه هیچ عملی برتر از صلوات بر محمد (صلی الله علیه و آله و سلّم) و خاندان او نیست.

منبع : الخصال(ص٣٩۴)

12- یاوران مهدی (عج) فقط از خدا می هراسند و شهادت را می طلبند و همواره آرزو دارند که در راه خدا کشته شوند.           

منبع : الملاحم والفتن(ص۵٢)

13- روزه از من است و پاداش آن را می دهم.

منبع : اصول کافی(ج۴ص۶٣)

14- نسبت به زنان مردم عفت ورزید، تا نسبت به زنان شما عفت ورزند.

منبع : میزان الحکمه(ص٣٨٢)

15- به برادرت وعده ای نده که وفای آن در توان تو نباشد.

منبع : بحار الانوار (ج٧٨ص٢۵٠)

16- هر که حسین (علیه السّلام) را با معرفت به حق و مقام او زیارت کند، خداوند ثواب هزار حج پذیرفته و هزار عمره ی پذیرفته را برایش بنویسید و گناهان گذشته و آینده ی او را ببخشاید.

منبع : البحار ١٠٠/٢۵٧

17- حضرت امام صادق (علیه السّلام) به یاد امیرالمومنین(علیه السّلام) افتاد و فرمودند: او بنده ی خدا بود. خداوند بهشت را بر او واجب کرده بود، ولی آن بزرگوار مال خود را صدقه ی جاریه [وقف] قرار داد برای فقرای بعد از خود؛ و فرمودند: خدایا من این را قرار دادم که آتش را از روی من برگردانی، و روی مرا[نیز]از آتش برگردانی.

منبع : مستدرک الوسائل١۴/۴٠

18- درود بر مردم قم؛ خداوند شهرشان را از آب سیراب کند و برکاتش را بر ایشان فرو فرستد، و بدی ها و گناهانشان را به نیکی بدل سازد. ایشان اهل رکوع و سجود وقیام و قعودند. مردمانی فقیه  و دانشمند و فهمیده اند. هم حدیث فهمند وهم راوی حدیث، و خوش عبادتند.

منبع : البحار۶٠/٢١٧

19- آن کس که خانه ای دارد و موٴمنی نیازمند آن است و [صاحب خانه] او را مانع شود، خداوند گوید: ای فرشتگان من! آیا بنده ام در مورد خانه ای پست [در این دنیا] به بندهای دیگر بخل ورزید؟! به عزّت و جلالم سوگند که هیچ گاه [چنین شخصی] در بهشتم مسکن نخواهد گزید.

منبع : الکافی٢/٣۶٧

20- اسماعیل بن فضل هاشمی گوید: به حضرت امام صادق (علیه السّلام) عرض کردم: خبر ده مرا چرا هنگامی که پسران یعقوب(علیه السّلام) به او گفتند: ((ای پدر، برای گناهان ما آمرزش بخواه که ما خطاکار بودیم. گفت: به زودی از پروردگارم برای شما آمرزش می خواهم)) وآمرزش خواهی برای آنان را به تاخیر افکند، اما وقتی به یوسف گفتند: ((به خدا سوگند خدا تو را به ما برتری داده است و ما خطاکار بودیم)) او گفت: ((امروز بر شما سرزنشی نیست، خدا شما را می آمرزد و او مهربان ترین مهربانان است))؟ حضرت فرمودند: چون دل جوان نازک تر از دل پیر است.

منبع : البحار١٢/٢٨٠

21- صدقه دادن در شب و روز جمعه هزار برابر ثواب دارد، و صلوات فرستادن بر محمد وآل او در شب جمعه هزار برابر ثواب دارد ودر آن شب خداوند هزار گناه می بخشد و هزار درجه بالا می برد، و کسی که در شب جمعه بر محمد وآل محمد صلوات فرستد  نورش در آسمانها تا روز قیامت می درخشد، و فرشتگان خدا در آسمانها برایش طلب آمرزش می کنند.

منبع : وسائل الشیعه ٧/۴١٣

22- [حقیقت علم] به فراگیری بسیار نیست، بلکه نوری است که خداوند در دل کسی که بخواهد او را هدایت کند، می افکند.

منبع : منیه المرید١۶٧

23- هر خانواده ای که از رفق و مهربانی بهره مند باشند، خداوند روزی آنها را فراخ گرداند. رفق و میانه روی در هزینه زندگی، بهتر از فراوانی دارایی است. با رفق ومدارا درماندگی نباشد، و با ولخرجی (و ریخت و پاش) چیزی باقی نماند. خداوند مدارا کننده است و مدارا کردن را دوست دارد.

منبع : الکافی ٢/١١٩

24- خدا را پروا کنید برادرانی باشید نیکوکار و دوستدار هم  در راه خدا، و هم پیوند و مهربان. به دیدار هم بروید و یکدیگر را ملاقات کنید و امر(ولایت) ما را یاد آورید و زنده اش نگه دارید.

منبع : الکافی ٢/١٧۵

25- بدان که نجات تو از آنچه به عهده ات گذاشته شده (حکومت) در گرو حفظ خونهاست و خودداری از آزار رساندن به دوستان خدا و ملایمت با مردم، و تاٴنی  و خوش رفتاری و نرمش اما نه از روی ضعف، و سخت گیری بدون خشونت، و مدارا با مافوقت و فرستادگان او که نزد تو می آیند؛ میان رعیت خود، به خواست خدا، بر پایه ی حق و عدل، صلح و آشتی بر قرار ساز.

منبع : البحار ٧٧/١٩٠

26- عالم هرگاه به علم خویش عمل نکند موعظه او از دلها فرو لغزد[ ودر آنها نفوذ نکند] همچنان  که باران از تخته سنگ فرو می لغزد.

 

منبع : الکافی ١/۴۴

27- هر کس جنازه موٴمنی تشیع کند تا آنگاه که به خاک سپرده شود، خداوند عزوجل هفتاد فرشته از فرشتگان تشیع کننده، بر او بگمارد تا آنگاه که از قبرش به سوی محشر خارج شود او را تشیع کنند و برایش طلب آمرزش کنند.

منبع : الکافی ٣/١٧٣

28- هر کس از خدا پروا کند، خدا همه چیز را از او بیمناک سازد؛ و کسی که از خدا نترسد،خداوند او را از هر چیزی هراسان خواهد ساخت.

منبع : البحار ۶٩/۴٠۶

29- فریب نماز و روزه ی آنان را نخورید؛ زیرا آدمی گاه چنان به نماز و روزه خو گرفته که اگر آنها را ترک کند احساس وحشت می کند، بلکه آنان را به راستگویی وادای امانت بیازمایید.

منبع : الکافی ٢/١٠۴

30- سارقان سه گروه اند: کسی که از پرداخت زکات خودداری کند، و کسی که [پایمال کردن] کابین(مهریه) زنان را روا شمرد، و کسی که قرض گیرد و [در دل نیت] ادای آن را نداشته باشد.

منبع : البحار ۶٩/١٢

31- آن چه را که نمی دانی از دانایان بپرس، و مبادا که از روی آزار رساندن و آزمایش کردن بپرسی، و بر حذر باش که کاری را که [تنها] به رای خود انجام دهی. و همواره جانب احتیاط را بگیر تا جایی که راهی برای آن می یابی؛ و از فتوا دادن بگریز به سان گریز از شیر، و گردنت را پل برای مردم قرار نده.

منبع : البحار ١/٢٢۶

32-  هرگاه خداوند خیر بنده ای را بخواهد، او را در دنیا زاهد و پارسا، و در دین فقیه و دانا، و به عیب های دنیا آگاه سازد. و هر که این عنایات به او عطا شود، خیر دنیا و آخرت به وی اعطا شده است.

منبع : الکافی ٢/١٣٠

33- ام سلمه (رض) به رسول خدا )صلّی الله علیه و آله و سلّم( عرض کرد: مردان همه ی خوبیها (و امتیازات) را از آن خود کرده اند، پس برای این زنهای بینوا چه ماند؟ حضرت فرمودند: هرگاه زن باردار شود  چونان کسی باشد که همواره روزه دار و شب زنده دار است و با جان و مال خود در راه خدا جهاد می کند، و چون وضع حمل کند او را پاداشی دهند که از بس عظیم است در تصور او نمی گنجد.

منبع : البحار ١٠۴/١٠۶

34- تمام دانایی را در چهار چیز یافتیم: اول پروردگارت را بشناسی. دوم بدانی که خداوند در ساختمان وجودی تو چه آثاری بدیع و دقیق بنیان نهاده، و سوم بدانی که از تو چه خواسته [تا بجا آوردی ]، چهارم بدانی که چه چیز هایی تو را از دین خدا بیرون می سازد.

منبع : الکافی ١/۵٠

35- دوستی مرز هایی دارد که هرکس  همه یا برخی از آن ها را داشته باشد، دوست است و اگر چیزی از این ها در او نبود او را اصلا دوست مشمار: نخست اینکه ظاهر و باطنش با تو یکی باشد. دوم که آبروی تو را آبروی خودش داند و عیب و بی آبرویی تو را عیب و بی آبرویی خودش. سوم اینکه مال ومنصب، او را نسبت به تو عوض نکند. چهارم اینکه هر کمکی از دستش بر می آید از تو دریغ نکند و پنجم، که در بردارنده ی همه ی این خصلتهاست، اینکه هنگام گرفتاری ها تو را تنها نگذارد.

منبع : الکافی ٢/۶٣٩

36- نعمت خدا در خوشیها بخشش و تفضل است، و در سختیها پاکیزه شدن از گناه.

منبع : تحف العقول، ٣۶١

37- از جمله پند های لقمان به فرزندش این بود که به او گفت: فرزندم! در روزها و شب ها و ساعات خود بهره ای را برای دانش اندوزی قرار ده، زیرا هیچ تباهی را همچون ترک آن نخواهی یافت.

منبع : البحار ١/١۶٩

38- چهار چیز است که تباه می شود: نثار کردن دوستی به کسی که وفا ندارد و نیکی به کسی که سپاسگزار نیست و علم آموزی به شخصی که شنوایی و پذیرش ندارد  و راز سپردن به کسی که استوار اندیش نیست.

منبع : البحار ٧۴/١٩۴

39- اما باید زندانیانی را که به جرم نپرداختن بدهکاری خود زندانی شده اند، روزهای جمعه وعید  برای [گزراندن نماز] جمعه و [مراسم] عید، به همراه عده ای مامور از زندان بیرون آورد و پس از تمام شدن نماز و دید و بازدید عید، آنها را به زندان برگرداند.

منبع : من لا یحضره الفقیه ٣/٣١

40- هر گاه به در مسجد رسیدی... در پیشگاه او به ناتوانی و تقصیر و درویشی خود اعتراف کن؛ زیرا که تو برای پرستش و همدمی با او آمده ای. رازهایت را با او در میان نه و بدان که اسرار نهان همه ی خلایق، و آشکارشان بر او پوشیده نیست. در برابر او همچون درویش ترین بندگانش باش  و دلت را از هر علاقه  و دل مشغولی که حجاب میان تو و پروردگارت شود خالی کن، زیرا که او جز پاک ترین و خالص ترین را نمی پذیرد.

منبع : البحار ٨٣/٣٧٣

41- راوی گفت :از حضرت امام صادق (علیه السّلام) درباره ی این روایت که سود گرفتن مومن از مومن رباست سوال کردم، فرمودند: این در زمانی است که حق، حاکم شود و قائم ما خاندان قیام کند.اما امروز (زمان غیبت) اشکالی ندارد که در فروختن کالا به برادر مومن، از وی سود ببری.

منبع : وسائل الشیعه ١٧/٣٩٧

42- روزه ی ماه شعبان ذخیره ی روز قیامت است، و هیچ بنده ای در شعبان زیاد روزه نگیرد جز آنکه خداوند امر زندگانی او را اصلاح کند و از شرّ دشمن کفایت نماید.

منبع : البحار ٩٧/۶٨

43- خداوند، عباس را رحمت کند، او ایثار کرد و آزمون خود را داد. جان خود را فدای برادر کرد،  تا جایی که دو دستش قطع شد و خداوند عزّوجلّ به جای آن دو، دو بال بدو داد که با آن دو در بهشت به همراه فرشتگان  پرواز می کند... بی گمان برای عباس نزد خداوند تبارک وتعالی، جایگاهی است که به روز رستاخیز همه ی شهدا بدان رشک برند.

منبع : امالی الصدوق۴١۴

44- حضرت امیرالمومنین (علیه السّلام) فرمودند: ایمان چهار رکن دارد: راضی بودن به قضای الهی، توکل بر خداوند، سپردن کار به خدا، و تسلیم در برابر فرمان خداوند.

منبع :الکافی ٢/۵۶

45- ما صابریم، اما شیعیان ما از ما صابرترند.[راوی گفت] عرض کردم: فدایت شوم، چگونه می شود شیعیان از شما صابرتر باشند؟ فرمودند: چون ما بر آنچه می دانیم صبر می کنیم و شیعیان ما بر آنچه نمی دانند صبر می کنند.

منبع : الکافی ٢/٩٣

46- ای گروه شیعیان! همواره زینت ما باشید و مایه ی ننگ ما نگردید، با مردم سخن نیک بگویید، مراقب زبان خود باشید و از گفتار بیهوده و زشت بازدارید.

منبع : البحار٧١/٣١٠

47- پنج چیز است که هر کس یکی از آنها را نداشته باشد همواره زندگی اش ناگوار و فکرش آشفته و خاطرش پریشان باشد: نخستین آنها تندرستی است، دوم امنیت، سوم فراخی در رزق، چهارم مونس سازگار، [راوی می گوید: به امام ]عرض کردم :مونس سازگار چیست؟ فرمودند:همسر شایسته، فرزند شایسته و همنشین شایسته، و پنجم که جامع همه ی این چیزهاست، آرامش است.

منبع : البحار٧٣/١۵٨

48- روزی بر پیامبر(صلّی الله علیه و آله و سلّم)نگذشت که سخت تر از روز حنین باشد، چرا که در این روز عربها بر پیامبر (صلّی الله علیه و آله و سلّم)تعدی کردند.

منبع : البحار ٢١/١٨٠

49- حضرت امام صادق (علیه السّلام) به احوَل فرمودند: به بصره رفتی؟ عرض کرد: آری. فرمودند: شوق مردم به این امر( ولایت و امامت ما) و پذیرش آنان را چگونه دیدی؟ عرض کرد: به خدا قسم اندک اند، کارهایی کرده اند اما کم است. حضرت فرمود: بر تو باد[ توجه به] نوجوانان؛ زیرا این گروه در پذیرش هر نوع خوبی شتاب بیشتری نشان می دهند.

منبع : الکافی٨/٩٣

50- هر یک از شیعیان ما که گرفتار شود و صبر ورزد اجر هزار شهید دارد.

منبع :البحار٧١/٩۴

51- به مساجد بروید که بی شک خانه ی خداوند است در زمین، و هر کس با طهارت بدانجا رود، خداوند او را از گناهان پاک می سازد و در زمره ی زائران خداوند ثبت می شود، پس در مسجد زیاد نماز بگزارید و زیاد دعا کنید.

منبع : البحار ٨٣/٣٨۴

52- حضرت امام صادق (علیه السّلام) غلامش را در پی کاری فرستاد، و او دیر کرد. حضرت امام صادق (علیه السّلام) چون تاخیرش را دید در پی او رفت، دید او خوابیده است. بالای سرش نشست و شروع به باد زدن او کرد تا آنکه او بیدار شد. پس از آنکه بیدار شد حضرت به او فرمود: فلانی! به خدا سوگند تو را روا نباشد که هم شب بخوابی هم روز، بلکه شب از آن توست و روزت از آن ما.

منبع : الکافی ٢/١١٢

53- قرآن پیمان خدا با خلق اوست، بنابراین برای شخص مسلمان سزاوار است که به عهد و پیمانش بنگرد و هر روز پنجاه آیه از آن بخواند.

منبع : الکافی ۴/۴١٢

54- سه کار است که هر کس یکی از آنها را انجام دهد خداوند بهشت را بر او واجب می گرداند: انفاق کردن در تنگدستی، خوشرویی با همه ی عالم، و انصاف داشتن.

منبع : الکافی ٢/١٠٣

55- هرگاه میان دو نفر نزاعی رخ دهد،دو فرشته فرود آیند و به آن یکی که سبکسری کرده گویند:هر چه خواستی گفتی و تو خود سزاوار آنچه گفتی هستی، و به زودی سزای آنچه را گفتی خواهی دید. به آنکه بردباری کرده گویند: شکیبایی و بردباری ورزیدی و اگر تا به پایان ادامه دهی خداوند تو را خواهد آمرزید، و اگر شخص بردبار نیز جواب آن سفیه را بدهد، دو فرشته بالا می روند.

منبع : الکافی ٢/١١٢

56- حضرت موسی (علیه السّلام) از جبرئیل پرسید: چه باشد برای کسی که حج کند این خانه را با نیت صادق و هزینه ی پاکیزه؟ جبرئیل به سوی خداوند عزوجل بازگشت  و خداوند به او وحی نمود که بگو:  او را قرار می دهم در رفیق اعلی  با پیامبران و صدقین و شهیدان و صالحان و نیکو باشند آنها از نظر رفاقت.

منبع : البحار ١٣/٣۵٩

57- آزاده در همه حال آزاده است. اگر بلا و سختی به او رسد شکیبایی ورزد و اگر مصیبتها بر سرش فرو ریزد، او را نشکنند هر چند به اسیری افتد و مغلوب شود و آسایش او به سختی مبدل گردد. چنان که یوسف صدیق امین – درود های خدا بر او- به بندگی گرفته شد و مغلوب و اسیر گشت اما این همه به آزادگی وی آسیب نرساند.

منبع : الکافی ٢/٨٩

58- همانا ما کسی را دوست می داریم که عاقل وعالم و فهیم وفقیه و حلیم باشد ومدارا کننده با مردم و شکیبا و راستگو و وفادار.

منبع : تحف العقول ٢۶۶

59- موٴمن بر موٴمن هفت حق دارد که خداوند عزّوجلّ آنها را بر او واجب کرده است و درباره ی آنها از او بازخواست می کند: او را در چشم خود بزرگ شمارد، در دل دوستش بدارد، با مال و دارایی خود یاری اش رساند، بر او همان پسندد که بر خود می پسندد، غیبت او را حرام بداند، در بیماری به عیادتش رود، در تشیع جنازه اش شرکت کند و بعد از مرگ او جز به خوبی از وی یاد نکند.

منبع : الخصال ٣۵١

60- هرگاه بلا روی بلا بیاید، رهایی از بلا حاصل آید.

منبع : تحف العقول ٣۵٧

61- بار خدایا! ای آنکه ما را ارج ویژه ای نهاده ای، و وعده شفاعتمان دادی، مرا و برادرانم و زائران پدرم حسین(علیه السّلام)  را بیامرز، آنان که به خاطر نیکی و اطاعت ما، و به امید ثوابی که برای پیوند  با ما قرار داده ای، و برای شاد کردن پیامبرت، اموال خود را در راه زیارت حسین (علیه السّلام) خرج کرده اند و بدنهایشان را به رنج افکنده اند.

منبع : البحار ١٠١/۵١

62- مسیح (علیه السّلام) می گفت: حکمت را جز به اهل آن مگویید وگرنه جهالت کرده اید، و آن را از اهلش باز مدارید و گرنه مرتکب گناه شده اید. هر یک از شما باید همچون پزشک درمانگری باشد که اگر لازم دید،  دوای مورد نظر را بدهد وگرنه از دادن آن خودداری کند.

منبع : وسائل الشیعه ١١/۴٠١

63- یکی از ویژگی های نادان این است که قبل از شنیدن [مطلب] پاسخ می دهد و پیش از آنکه [مقصود گوینده را] بفهمد به مخالفت بر می خیزد، و ندانسته داوری می کند.

منبع : البحار ٢/۶٢

64- کشاورزان گنجینه های مردمانند. آنها [بذری] پاک وحلال می کارند و خداوند عزّوجلّ آن را به بار می آورد، و ایشان در روز رستاخیز مقامی نیکوتر دارند، و از نزدیکترین منزلت برخوردارند و با عنوان ((مبارک))خوانده می شود.

منبع : وسائل الشیعه ١٣/١٩۴

65- بر تو باد خیر خواهی برای بندگان خدا به خاطر خدا، زیرا هرگز خداوند را با عملی بهتر از این، دیدارنخواهی کرد.

منبع : الکافی ٢/١۶۴

66- هر که به سه چیز اعتماد کند فریب خورده است: کسی که آنچه را ناشدنی است باور کند، و به آنچه اطمینان ندارد تکیه کند، و در آنچه از آن او نیست طمع ورزد.

منبع : تحف العقول ٣١٩

67- مجلسها [در حکم ]امانتند، و هیچ کس حق ندارد سخنی را که دوستش پوشیده می دارد، بدون اجازه ی او بازگو کند مگر آنکه حکمی فقهی و یا ذکر خیری از او باشد.

منبع : الکافی ٢/۶۶٠

68- امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند:شما اگر مقصود سخن ما را بفهمید، فقیه ترین مردم خواهید بود. همانا سخن به وجوه گوناگونی قابل بیان است. پس، انسان اگر بخواهد می تواند سخن خود را آن طور که می خواهد بیان کند و دروغ نگوید.

منبع : معانی الاٴخبار١/١

69- کسی که برای نیاز خود یا سلام دادن، نزد برادر ایمانی اش برود و او مانع دیدار وی شود، همواره تا هنگام مرگ از رحمت خداوند به دور خواهد بود.

منبع : الاختصال٣١

70- هر کس بخواهد تجارت کند باید احکام دین خود را بیاموزد تا حلال را از حرام بازشناسد، کسی که احکام دین خود را نیاموزد و تجارت کند در کام شبهات فرو غلتد.

منبع : وسائل الشیعه ١٢/٢٨٣

71- دارایی ها از آن خداوند است  آنها را نزد انسان به امانت می سپارد، و به انسان اجازه داده است که با میانه روی، بخورند و با میانه روی بپوشند.

منبع : البحار ٧٩/٣٠۴

72- کربلا از خاک بیت المقدس است.

منبع : کامل الزیارات، ص ٢۶٩، باب ٨٨، ح٧ .

73- سرزمین کربلا و آب فرات، اولین زمین و نخستین آبى بودند که خداوند متعال به آنها قداست و شرافت بخشید.

منبع : بحارالانوار، ج 98، ص 109/ کامل الزیارات، ص 269 .

74- هیچ پیامبرى در آسمان‌ها و زمین نیست مگر این که مى‏خواهند خداوند متعال به آنان رخصت دهد تا به زیارت امام حسین علیه السلام مشرف شوند، چنین است که گروهى به کربلا فرود آیند و گروهى از آنجا عروج کنند.

منبع : - مستدرک الوسائل، ج 10، ص 244 به نقل از کامل الزیارات، ص 111.
75- هیچ فرشته‏اى در آسمان‌ها و زمین نیست مگر این که مى‏خواهد خداوند متعال به او رخصت دهد تا به زیارت امام حسین (علیه السلام) مشرف شود، چنین است که همواره فوجى از فرشتگان به کربلا فرود آیند و فوجى دیگرعروج کنند و از آنجا اوج گیرند.

منبع : - مستدرک الوسائل، ج 10، ص 244 به نقل از کامل الزیارات، ص 111

76- جایگاه قبر امام حسین (علیه السلام) درى از درهاى بهشت است.

منبع :  کامل الزیارات، ص 271، باب 89، ح 1.

77- به راستى که خدا کربلا را حرم امن و با برکت قرار داد پیش از آن که مکه را حرم قرار دهد. (شایان ذکر است منظور از این روایت درعالم بالا است که قبل از مکه، کربلا حرم امن الهی قرار گرفت)

منبع : کامل الزیارات، ص 267/ بحارالانوار، ج 98، ص 110

78- کربلا را زیارت کنید و این کار را ادامه دهید، چرا که کربلا بهترین فرزندان پیامبران را در آغوش خویش گرفته است.

منبع: کامل الزیارات، ص 269.

79- آن «ساحل وادى ایمن» که خدا در قرآن یاد کرده فرات است و «بارگاه با برکت» نیز کربلا است.

منبع : بحارالانوار، ج 57، ص 203؛ به نقل از تهذیب

80- از امام باقر و امام صادق (علیهماالسلام) نقل شده که فرمودند: هر کس که مى‏خواهد مسکن و مأوایش بهشت باشد، زیارت مظلوم ـ امام حسین(علیه السلام)  ـ را ترک نکند.

منبع : مستدرک الوسائل، ج 10، ص 253

81- مرقد امام حسین (علیه السلام) را زیارت کنید و با ترک زیارتش به او ستم نورزید، چرا که او سید جوانان بهشت از مردم و سالار جوانان شهید است.

منبع : مستدرک الوسائل ج 10، ص 256 / کامل الزیارات ، ص 109.

82- زیارت قبر امام حسین (علیه السلام) از بهترین کارهاست که مى‏تواند انجام یابد.

منبع : مستدرک الوسائل، ج 10، ص 311

83- هر کس دوست دارد روز قیامت، بر سر سفره‏هاى نور بنشیند باید از زائران امام حسین (علیه السلام) باشد.

منبع : وسائل الشیعه، ج 10، ص 330/ بحارالانوار، ج 98، ص 72

84- کسى که مى‏خواهد در همسایگى پیامبر (صلّی الله علیه و آله و سلّم) و در کنارحضرت على (علیه السلام) و حضرت فاطمه (علیه السلام) باشد زیارت امام حسین (علیه السلام) را ترک نکند.

منبع : وسائل الشیعه، ج 10، ص 331، ح 39

85- اگر یکى از شما تمام عمرش را احرام حج ببندد اما امام حسین (علیه السلام) را زیارت نکند حقى از حقوق رسول خدا (صلّی الله علیه و آله و سلّم) را ترک کرده است؛ چرا که حق امام حسین (علیه السلام) فریضه الهى و بر هر مسلمانى واجب و لازم است.

منبع : وسائل الشیعه، ج 10، ص 333

86- هر کس به زیارت قبر امام حسین (علیه السلام) نرود تا بمیرد، ایمانش ناتمام و دینش ناقص خواهد بود به بهشت هم که برود پایین‌تر از مؤمنان در آنجا خواهد بود.

منبع : وسائل الشیعه، ج 10، ص 335

87- زیارت امام حسین (علیه السلام) را ترک نکن و به دوستان و یارانت نیز همین را سفارش کن! تا خدا عمرت را دراز و روزى و رزقت را زیاد کند و خدا تو را با سعادت زنده دارد و نمیرى مگر با شهادت.

منبع : وسائل الشیعه، ج10، ص335.

88- هر کس که خدا خیر خواه او باشد محبت حسین (علیه السلام) و زیارتش را در دل او مى‏اندازد و هر کس که خدا بدخواه او باشد کینه و خشم حسین (علیه السلام) و خشم زیارتش را در دل او مى‏اندازد.

منبع : وسائل الشیعه، ج 10، ص 388/ بحارالانوار، ج 98، ص 76

89- کسى که به زیارت قبر امام حسین(علیه السلام)  نرود و خیال کند که شیعه ما است و با این حال و خیال بمیرد او شیعه ما نیست و اگر هم از اهل بهشت باشد از میهمانان اهل بهشت خواهد بود.

منبع : کامل الزیارات، ص 193/ بحارالانوار، ج 98، ص 4.

90- هر کس که به زیارت قبر امام حسین (علیه السلام) نایل شود و به حق آن حضرت معرفت داشته باشد خداى متعال او را در بلندترین درجه عالى مقامان ثبت مى‏کند.

منبع : من لا یحضره الفقیه، ج 2، ص581

91- هر کس که امام حسین (علیه السلام) را در روز عاشورا زیارت کند بهشت بر او واجب مى‏شود.

منبع : اقبال الاعمال، ص 568

92- کسى که شب عاشورا در کنار مرقد امام حسین (علیه السلام) سحر کند روز قیامت در حالى به پیشگاه خدا خواهد شتافت که به خونش آغشته باشد، مثل کسى که در میدان کربلا و در کنار امام حسین (علیه السلام) کشته شده باشد.

منبع : وسائل الشیعه، ج 10، ص 372

93- کام کودکانتان را با تربت امام حسین (علیه السلام) بردارید چرا که خاک کربلا فرزندانتان را بیمه مى‏کند.

منبع : وسائل الشیعه، ج 10، ص 410

94- شفاى هر دردى در تربت قبر حسین (علیه السلام) است و همان است که بزرگ‌ترین داروست.

منبع : کامل الزیارات، ص 275 / وسائل الشیعه، ج 10، ص 410

95- سجده بر تربت امام حسین (علیه السلام) حجاب‌هاى هفتگانه را پاره مى‏کند.

منبع : مصباح التمهجد، ص 511/ بحارالانوار، ج 98، ص 135

96- سجده بر تربت قبر امام حسین (علیه السلام) تا زمین هفتم را نور باران مى‏کند و کسى که تسبیحى از خاک مرقد امام حسین (علیه السلام) را با خود داشته باشد، تسبیح گوى حق محسوب مى‏شود، اگر چه با آن تسبیح هم نگوید.

منبع : من لایحضره الفقیه، ج 1، ص 268/ وسائل الشیعه، ج 3 ص 608

97- جوانان زودتر حق را می پذیرند و سریع تر به هر خیر و صلاحی می گرایند.

منبع : کلینی، محمد بن یعقوب، روضه کافی، قم، دار الکتب الاسلامیه، 1348، ص 93

عقل و علم

98- مطالعه ی بسیار و پی گیر در مسائل علمی، باعث شگفتی عقل و تقویت نیروی فکر و فهم است.

منبع : بحارز 1،ص52

تجربه و علم

99- انسان عاقل از یک سوراخ دوبار گزیده نمی شود یعنی انسان عاقل همواره تجربیّات خود را بخاطر می سپارد و عملاً به کار می بندد و اگر یک بار اشتباه کرد دوبار آنرا تکرار نمی کند.

منبع : تحف القول ،ص96

تعلیم و تعلّم

100- دوست ندارم جوانی از شما را ببینم مگر آنکه صبح کند و رفت و آمدش در یکی از این دو حالت باشد: یا عالم یا محصّل . کسی که چنین نباشد در انجام وظیفه کوتاهی کرده وخودداری از اداءِ وظیفه، تضییع حق انسانیت است و چنین تضییعی گناه است و جایگاه گناهکار در آتش خواهد بود.

منبع : بحار ، جلد 1، ص55

طالبان علم

101- طالبان علم، سه گروه اند و تو آنان را به ذات و صفاتشان بشناس: گروهی برای کارهای جاهلانه و بحث های خصومت آمیز درس می خوانند. گروهی برای گردن فرازی و فریبکاری تحصیل می کنند، و گروه سوّم، علم را برای فهمیدن و تعقّل کردن فرا میگیرند.

گروه اول با سخنان خود مردم را می آزارند و در بحث های علمی مجادله و لجاجت میکنند ، اینان درس میخوانند تا در مجلس عمومی با حضور مردم سخن علمی بگویند ، معلومات خود را به رخ این و آن بکشند و با نیروی دانش دیگران را شکست دهند و برتری خود را اثبات نمایند.

گروه دوم وقتی بااقران و امثال خود مواجه می شوند ، تکبّر می کنند و بر اثر غرور علمی ،آنان را با دیده ی تحقیر می نگرند و موقعیکه با ثروتمندان پست تر از خود بر خورد مینمایند به مکر و فریب دست می زنند و تملّق می گویند تا توجه آنان را به خود جلب کنند و از ثروتشان بهره مند کردند.

واضح است که تنها گروه سوّم در تحصیل علم ، هدف صحیح و منزّه دارند و ممکن است در پرتو دانش خود به کمال انسانی نائل گردند، ولی گروه اوّل و دوّم گرچه درس می خوانند و از پی تحصیل علم می روند امّا اخلاق بد و رفتار ناپسندشان سدّ راه سعادت آنها است و نمی توانند از معلومات خویش به شایستگی استفاده نمایند.

منبع : کافی ،جلد1،ص49

اجتماع و تحصیل علم

102- کسیکه تحصیل علم می کند برای آنکه به مردان عالم فخر فروشی نماید، یا به جنگ بی سوادان برود و آنان را شکست دهد، یا آنکه به وسیله ی علم، مردم را به خود متوجه کند و بگوید من رئیس شما هستم ، جایگاه چنین انسانی از آتش خواهد بود.

منبع : مستدرک ،جلد 2 ،ص322

انگیزه های دشمنی

103- امام صادق (علیه السّلام) به عبدالله بن جندب فرموده اند: با کسانیکه از تو بالاترند ستیزه مکن و کسانی راکه از تو پایین ترند مورد استهزاء و تمسخر قرار مده.

منبع : تحف العقول ،ص304

دوست مال اندیش

104- حضرت امام صادق (علیه السّلام) به بعضی از اصحاب خود ند: دوست خود را از اسرار زندگیت آگاه مکن آن سرّی که اگر به فرض دشمنت بداند به تو زیان نمی رساند، زیرا دوست کنونی ممکن است روزی دشمن تو گردد.

منبع : امالی صدوق ،ص397

دشمنان

105- خداوند، پیر نادان، ثروتمند ستمکار، و فقیر متکبّر را دشمن دارد.

منبع : بحار، جلد 1 ،ص31

106- کسیکه بذر دشمنی و عداوت در دل مردم بکارد، سرانجام کِشته ی خود را درو خواهد کرد.

منبع : کافی 2 ،ص302

آغاز خلقت دنیا

107- ایّام زندگی سه روز است: اوّل روزیکه گذشت

/ 27 نظر / 1303 بازدید
نمایش نظرات قبلی
SAJJAD

عالللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللی

SAJJAD

عالللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللی

[لبخند]

اعلا بیوکی واحد

عاااااااااااااااااااااااااااااااااااالیییییيییییییيیییییییییییییی بود.

اعلا بیوکی واحد

[دست][دست][تایید][تایید]

رایحه

ممنون از شما بابت جمع آوری احادیث حکیمانه ی امام جعفر صادق علیه السلام. ان شالله که بتوانیم عامل به احادیث باشیم و به امید روزی که حضرت شفاعت شما و ما را پیش خداوند متعال بفرمایند. التماس دعا.

عالی بود ممنون

سعید

درود بر شما گرد آورنده گرامی خدا خیرتان دهد

شیرمحمدی

سلام سایت خوبی دارید ما از آن استفاده کردیم حلال کنید. وسایت مارا هم لینک کنید .ما هم سایت شما را لینک میکنیم