خطبه 128 امام علی (علیه السّلام)

 

خطبه 128

سیاسی، تاریخی، علمی، اعتقادی

( این سخنرانی در سال 36 هجری پس از جنگ جمل در شهر بصره در بیان حوادث سخت آینده ایراد شد)

1- پیشگویی امام (علیه السّلام) نسبت به حوادث مهم شهر بصره

ای أحنف!(1) گویا من او را می بینم که با لشکری بدون غبار و سر و صدا، و بدون حرکات لگام ها، و شیهه ی اسبان، به راه افتاده، زمین را زیر قدم های خود چون گام شتر مرغان در می نوردند،(2) پس وای بر کوچه های آباد و خانه های زینت شده بصره که بال هایی چونان بال کرکسان و ناودان هایی چون خرطوم های پیلان دارد! وای بر اهل بصره که بر کشتگان آنان نمی گریند، و از گمشدگانشان کسی جستجو نمی کند، من دنیا را به رو، بر زمین کوبیده و چهره اش را به خاک کالیدم، و بیش از آنچه ارزش دارد، بهایش نداده ام، و با دیده ای که سزاوارست به آن نگریسته ام.

2- وصف تُرک های مُغُول

گویا آنان را می بینم با رخساری چونان سپرهای چکّش خورده، لباس هایی از دیباج و حریز پوشیده، که اسب های اصیل را یدک می کشند و آنچنان کشتار و خونریزی دارند که مجروحان از روی بدن کشتگان حرکت می کنند و فراریان از اسیرشدگان کمترند.

(یکی از اصحاب گفت: ای امیرمومنان تو را علم غیب دادند؟ امام (علیه السّلام) خندید و به آن مرد که از طایفه بنی کلب بود فرمود)

3- جایگاه علم غیب

ای برادر کَلبی! این اخباری که اطلاع می دهم علم غیب نیست(1)، علمی است که از دارنده ی علم غیب (پیامبر (صلی الله علیه و سلّم)) آموخته ام، همانا علم غیب علم قیامت است، و آنچه خدا در گفته خود آورده که:  (( علم قیامت در نزد خداست، خدا باران نازل کرده و آنچه در شکم مادران است می داند، و کسی نمی داند که فردا چه خواهد کرد؟ و در کدام سرزمین خواهد مُرد؟))

پس خداوند سبحان، از آنچه در رَحِم مادران است، از پسر یا دختر، از زشت یا زیبا(2)، سخاوتمند یا بخیل، سعادتمند یا شقی آگاه است، و از آن کسی که آتشگیره ی آتش جهنّم است یا در بهشت همسایه و دوست پیامبران (علیهم السّلام) است، از همه ی اینها آگاهی دارد.

این است آن علم غیبی (ذاتی) که غیر از خدا کسی نمی داند.

جز این ها، علومی است که خداوند به پیامبرش تعلیم داده (علم غیب اکتسابی) و او به من آموخته است، پیامبر (صلی الله علیه و سلّم) برای من دعا کرد که خدا این دسته از علوم و اخبار را در سینه ام جای دهد و اعضا و جوارح بدن من از آن پر گردد.

(1): اشاره به: پرسانیس Prescience (علم غیب)

(2): اشاره به علم: آاس تیکس Aecthetics (زیبا شناسی)

www.ez12.persianblog.ir

با تشکر از انتخاب شما

 

/ 0 نظر / 26 بازدید