حدیث هایی در مورد غفلت

 


 

بی خبری و غفلت

1- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند:کسی که اوضاع روزگار خود را می شناسد از آمادگی در مقابل مقتضیات آن غفلت نمی ورزد.

منبع:تحف العقول،ص98

2- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: آنکس که به حساب نفس خود رسیدگی کند سود می برد و آنکه در این کار غفلت نماید زیان می کند.

منبع:نهج البلاغه فیض،ص 1170

3- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: کسانی که مست غفلت و غرور هستند خیلی دیرتر از مست شدگان از شراب، بهوش می آیند.

منبع: غررالحکم،ص440

4- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: بپرهیز از رقابت با کسی که تغفالت می کند و فریبت می دهد که سرانجام مایه ی خواری و هلاکتت خواهد شد.

منبع: غررالحکم، ص 152

5- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: کسی که تجربه ی بسیار دارد کمتر دچار غفلت می شود.

منبع: فهرست غرر، ص 42

6- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: اگر طالب نجات و رستگاری هستید بی خبری و غفلت را ترک گویید و پیوسته ملازم کوشش و مجاهده باشید.

منبع:غررالحکم،ص277

 

www.ez12.persianblog.ir

با تشکر از انتخاب شما

/ 0 نظر / 13 بازدید