حدیث هایی در مورد عبادت

تحمیل عبادت

8- حضرت امام باقر (علیه السّلام) فرموده اند: اسلام آئین محکم و استوار الهی است  با مدارا در آن وارد شوید و بندگان خدا را در عبادت خداوند مجبور نمائید.

منبع: کافی جلد2 صفحه 86

9- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند: من جوان بودم و در عبادت مستحب بسیار کوشا، پدر به من فرمودند: فرزندم از این کمتر عمل کن، وقتی بنده ای محبوب خدا باشد، خدا با عمل کم، از او راضی میشود.

منبع: کافی جلد2 صفحه 86

10- حضرت رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) به حضرت علی (علیه السّلام) فرمودند: اسلام دین متقن خداوند است، در آن با مدارا قدم بردار، کاری کن که دلت به عبادت خداوند بدبین نشود.

منبع : کافی2، ص 86

11- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرمودند: در دلها حالت رغبت و بی رغبتی است، در موقع رغبت به مستحبات اقدام کنید و در بی رغبتی به واجبات قانع باشید.

منبع : غررالحکم ص 251

12- حضرت امام باقر (علیه السّلام) از رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) حدیث کرده که فرموده اند: اسلام دین سهل و خالی از مشقّت است. با مدارا در آن قدم بردارید و عبادت خدا را بر بندگان خدا تحمیل ننمایید و همانند سواری نباشید که مرکب خود را خسته و فرسوده می کند و در نتیجه نه راه سفر را پیموده و نه مرکبش سالم مانده است.

منبع : بحار 15 ، قسمت2 ، ص 172

عشق به عبادت

13- حضرت رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) به حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: از همه ی مردم برتر و بهتر در پرستش الهی کسی است که با عبادت خدا عشق ورزی کند، معانقه نماید، بندگی پروردگار را در دل دوست بدارد و با بدن انجام دهد.

منبع : کافی جلد 2 ص 83

حقیقت عبودیت

14- حضرت امام صادق (علیه السّلام) عبودیت را در سه چیز بیان کردند: که اول آن ها مسئله ی مالکیت خداوند است، فرمودند: بنده ی واقعی خداوند کسی است که در عطایای الهی برای خود مالکیتی نبیند، زیرا بندگان مالک حقیقی مال نیستند. در نظر آنان مال، مال خداوند و ملک پروردگار عالم است و آن را در جایی قرار می دهند و به طوری صرف می کنند که پروردگارشان بدان امر فرموده است.

منبع : بحار 1 ، ص 69

سنت رسول اکرم(صلّی الله علیه و آله و سلّم)

15- حضرت رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) به حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: در مردم برای هر عبادتی یک دوره ی نشاط و رغبت شدید و یک دوره سستی و فتور وجود دارد. کسی که تمایل شدید خود را باسنت من تطبیق دهد هدایت یافته و آنکس که با من مخالفت نماید خودش گمراه و اعمالش تباه خواهد بود. من هم نماز می گذارم و هم استراحت می کنم و می خوابم، هم روزه می گیرم و هم افطار می کنم و غذا می خورم ، در جای خود خنده و گریه دارم. آنکس که از روش من اعراض نماید با من بستگی ندارد.

منبع : کافی 2 ، ص 85

عبادت و روزه

16- حضرت امام علی (علیه السّلام) می فرمودند: امساک قلب از تفکر در گناه، بهتر است از اینکه مرد از غذا امساک نماید.

منبع : غررالحکم، ص 458

عبادت،نماز

17- حضرت امام باقر (علیه السّلام) در حدیث مفصلی وظایف اولیا را در تربیتهای ایمانی کودکان در سنین مختلف بیان فرموده اند: در سه سالگی کلمه ی توحید ( لا اله الّا الله ) را به طفل بیاموزند، در چهار سالگی ( محمد رسول الله ) را به او یاد بدهند، در پنج سالگی رویش را به قبله متوجه کنند و به او بگویند که سر به سجده بگذارد. در شش سالگی کامل رکوع و سجده صحیح را به او بیاموزند، در هفت سالگی به طفل می گویند : دست و رویت را بشوی و نماز بگذار.

منبع : مکارم الاخلاق ص115

18- حضرت امام موسی بن جعفر از حضرت امام علی (علیه السّلام) نقل کرده اند: که فرمودند: در هفت سالگی فرزندان خود را به نماز وادارید و در ده سالگی بستر خواب آنها را از یکدیگر جدا کنید

منبع : مستدرک جلد 2 ص 558

19- حضرت امام مجتبی (علیه السّلام) بهترین جامه های خود را در موقع نماز در بر می کرد، کسانی که از آن حضرت سبب این کار را پرسش کردند، در جواب فرمودند: خداوند جمیل است و جمال و زیبایی را دوست دارد به این جهت خود را در پیشگاه الهی زینت می کنم، خداوند امر فرموده اند  که با زینت های خود در مساجد حاضر شوید.

منبع : تفسیر برهان، ص351

20- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند: هر کس با چشم بغض و کینه به پدر و مادر خود که به وی ستم کرده اند نگاه کند نمازش در پیشگاه الهی نامقبول است.

منبع : کافی 2 ، ص 349

21- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرمودند: در تورات نوشته است: ای آدمی زاده، برای عبادت من، یک دل باش تا دلت را پر از بی نیازی کنم و تو را به خود وانگذارم و بر من است که نداری را بر تو ببندم و دلت را از ترس خود پر کنم و اگر دل به عبادت من ندهی، دلت را پر از توجه به دنیا کنم و نداری و حاجتمندی تو را نبندم و تو را به خود واگذارم.

منبع : اصول کافی جلد 4، ص 253

22- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرمودند: خدا تبارک و تعالی فرماید: ای بنده های صدیق من در دنیا به عبادتم متنعّم باشید، زیرا شما در آخرت بدان متنعّم خواهید بود.

منبع : اصول کافی جلد 4، ص 253

23- حضرت رسول خدا (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرمودند: بهترین مردم کسی است که عاشق عبادت است و آن را در آغوش کشد و از دل دوست دارد و با تن بدان در آمیزد و خود را برای انجام آن فارغ سازد، او است که باک ندارد در دنیا سختی کشد یا در رفاه باشد.

منبع : اصول کافی جلد 4، ص 255

24- حضرت امام صادق (علیه السّلام) می فرمایند عبادت بر سه وجه است: مردمی خدا عزوجل را از ترس بپرستند، این عبادت بنده ها است. مردمی خدا تبارک و تعالی به طمع ثواب پرستند، این عبادت مزدوران است، مردمی خدا عزوجل را پرستند و عبادت کنند برای دوستی او، این عبادت آزاده ها است و این بهترین عبادت است.

منبع : اصول کافی جلد 4، ص 255

25- حضرت رسول خدا (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرمودند: چه زشت است فقر بعد از غنا و چه زشت است خطاکاری پس از مستمندی و زشت تر از آن عابدی است برای خدا که ترک عبادت کرده است.

منبع : اصول کافی جلد 4، ص 257

26- حضرت علی بن الحسین (علیه السّلام) فرمودند: هر که عمل کند بدانچه خدا بر او فرض کرده است، او از عابدترین مردم است.

منبع : اصول کافی جلد 4، ص 257

27- حضرت رسول خدا (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرمودند: خدای تعالی به وجود جوان عبادت پیشه بر فرشتگان می نازد و می فرماید: بنگرید این بنده ی مرا! به خاطر من از شهوت دست کشیده است.

منبع : کنزالعمال١۵/٧٢۶

28- حضرت رسول خدا (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرمودند: یاد خداوند عزوجل عبادت است، یاد من هم عبادت است، یاد علی هم عبادت است، و یاد امامان از نسل او نیز عبادت است.

منبع : الاختصاص ٢۴۴

29- حضرت امام رضا (علیه السّلام) فرموده اند: اولین گام بندگی و عبادت خدا، شناختن اوست.

منبع: مسند،ج1،ص 41

با وضو بخوابید

30- در روایت است که در مجلسی از پیغمر اکرم(صلی الله علیه و آله و سلّم) پرسیدند: چه کسی است که در خواب هم خدا را عبادت کند و هر شب یک دوره ی قرآن را ختم کند و همه ی سال را روزه باشد؟  سلمان عرض کرد: من هستم! اصحاب پرسیدند: یا رسول الله! آیا سلمان در این ادّعا بلند پروازی نمی کند؟! پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلّم) فرمودند: حکم سلمان، حکم لقمان حکیم است! از خودش بپرسید که این چه ادعایی است.

سلمان عرض کرد: یا رسول الله! شما خود فرموده اید که هر کسی با وضو بخوابد، خواب او هم عبادت است و من چنین می کنم. همچنین شما فرموده اید هر کس هنگام خوابیدن سه بار سوره ی توحید را بخواند، گویا ختم قرآن کرده است و من چنین می کنم. همچنین شما فرموده اید هرکس در هر ماه سه روز، روزه بگیرد به مصداق « مَن جاءَ بِالحَسَنَةِ فَلَهُ عَشَرَ اَمثالَها» گویا تمام ماه را روزه داشته و من چنین می کنم.

منبع: در محضر بزرگان،ص189

مشمول شفاعت و همنشین پیامبر

31- مردی به حضرت پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلّم) عرض کرد: یا رسول الله! از خدا بخواه که مرا مشمول شفاعت تو قرار دهد و از همنشینان تو در بهشت باشم. حضرت رسول خدا(صلی الله علیه و آله و سلّم) فرمودند: من از خدا می خواهم، ولی تو هم مرا با زیادی سجده کمک کن.

منبع: هزار و یک داستان نماز و نمازگزار،ص347

سجده پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلّم) بعد از خواب

32- حضرت امام محمدباقر (علیه السّلام) فرمودند: هرگاه پیامبر خدا(صلی الله علیه و آله و سلّم) از خواب بر می خاست، برای خدا سجده می کرد.

منبع: مکارم الاخلاق،ص39؛جامع آیات ج2،ص62

ذکر پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلّم) بعد از نماز صبح

33- حضرت امام باقر(علیه السّلام) فرمودند: رسول خدا(صلی الله علیه و آله و سلّم) وقتی که نماز صبح را به جا می آورد، تا هنگام طلوع خورشید، رو به قبله می نشست و مشغول ذکر خداوند می گردید و برای رسیدگی به حوائج مردم، حضرت امام علی(علیه السّلام) جلو آمده، پشت به پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلّم) و رو به جمعیّت می نشست، مردم احتیاجات خود را از امام علی (علیه السّلام) سوال نموده و از حضرت جواب می گرفتند و حضرت رسول خدا(صلی الله علیه و آله و سلّم) اینگونه به آنها دستور داده بود.

منبع: سنن النبی،ش839

پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله و سلّم) و نماز

34- خداوند متعال به رسول اکرم(صلی الله علیه و آله و سلّم) می فرماید:

فَسَبِّح بِحَمدِ رَبَّکَ وَ کُن مِنَ السّاجدینَ، وَاعبُد رَبَّکَ حَتّی یَأتِیَکَ الیَقینُ؛

پس با ستایش پروردگارت تسبیح گوی و از سجده کنندگان باش. و پروردگارت را بندگی کن تا وقتی که تو را مرگ فرا رسد.

منبع: سوره حجر، آیات 98 و 99

اثر شب زنده داری

35- انس بن مالک می گوید: رسول خدا(صلی الله علیه و آله و سلّم) آن قدر عبادت و شب زنده داری کرد که بر اثر آن، بدنش همچون مشک خشکیده شد.

جمعی از مسلمین (دلشان به حال حضرت سوخت) عرض کردند: (( چه چیز شما را این گونه به کوشش و عبادت واداشته است؟ با این که خداوند گناه (ترک اولی) قبل و بعد تو را بخشیده، باز این همه سعی و تحمل و رنج در عبادت برای چه؟))

آن حضرت در پاسخ آنها فرمود: (( آیا من بنده سپاسگزار خدا نباشم؟)).

منبع: تفسیر الدّر المنثور،ج6،ص70

36- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: بهترین عبادت چشم پوشی از گناه است.

منبع: مستدرک الوسائل، ج2،ص302

37- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: قوام عبادت به خلوص نیت است.

منبع : فهرست غرر، ص91 و92

38- حضرت رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرموده اند: از همه ی مردم برتر و بهتر در پرستش الهی کسی است که با عبادت خدا عشق ورزی کند، معانقه کند، بندگی پروردگار را در دل دوست بدارد و با بدن انجام دهد.

منبع: کافی2، ص 82

39- حضرت رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرموده اند: اسلام دین متقن خداوند است، در آن با مدارا قدم بردار، کاری کن که دلت به عبادت خداوند بد بین نشود.

منبع: کافی،ج2،ص86-87

40- حضرت امام باقر (علیه السّلام) از حضرت رسول اکرم(صلّی الله علیه و آله و سلّم) حدیث کرده اند که فرموده اند: اسلام دین سهل و خالی از مشقت است. با مدارا در آن قدم بردارید و عبادت خدا را بر بندگان خدا تحمیل ننمایید و همانند سواری نباشید که مرکب خود را خسته و فرسوده می کند و در نتیجه نه راه سفر را پیموده و نه مرکبش سالم مانده است.

منبع: بحار15،قسمت2،ص172

41- حضرت امام حسن عسگری (علیه السّلام) فرموده اند: معیار بندگی و عبادت، بسیاری روزه و نماز یعنی صوم و صلاة نیست بلکه عبادت، بسیاری تفکر در آفریده ی خداوند و تعقل در آیات حکیمانه ی پروردگار جهان است. 

منبع: بحار17،ص216

 

www.ez12.persianblog.ir

با تشکر از انتخاب شما

/ 4 نظر / 370 بازدید
محمد علوی

از متن تان زیاد خوشم نیومد[لبخند]

از متن تان خیلی ممنونم

زهرا

سلام متنتون خیلی خوب بود میشه لطفا بگین مولف کتاب های قرب الاسناد و مسند کیا هستن؟ ممنون