خطبه240 امام علی (علیه السّلام)

 

 

خطبه 240

تاریخ سیاسی

(در سال 35 هجری وقتی عثمان محاصره شد، ابن عباس را فرستاد که علی(علیه السّلام) در مدینه نباشد و به باغات یَنبُع « محلّی در اطراف مدینه»برود، که مردم به نام او شعار ندهند، امام رفت. وقتی احتیاج شدید به یاری داشت پیغام داد و امام به مدینه برگشت. دوباره ابن عباس را فرستاد که علی(علیه السّلام) از مدینه خارج شود، امام فرمود)

نکوهش از موضع گیری های ناروای عثمان

ای پسر عبّاس! عثمان جز این نمی خواهد که مرا سرگردان نگهدارد، گاهی بروم، و زمانی برگردم،(1) یک بار پیغام فرستاد از مدینه خارج شوم، دوباره خبر داد که بازگردم، هم اکنون تو را فرستاده که از شهر خارج شوم. به خدا سوگند، آنقدر از او دفاع کردم که ترسیدم گناهکار باشم!.

(1): یجعلنی جَمَلاً ناصحاً (مرا چون شتر آبکش قرار داد) ضرب المثل است و پیامش همان که در ترجمه آمد، دلو بزرگ چاه آب را با طنابی بر شتر می بستند، وقتی از چاه دور می شد دلو بالا کشیده شده زمین آبیاری می شد و چون به عقب بر می گشت و به چاه نزدیک می شد دلو آب به ته چاه می رسید.

www.ez12.persianblog.ir

با تشکر از انتخاب شما

/ 0 نظر / 23 بازدید