حدیث هایی در مورد عزت

 

 


 

1- حضرت رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرموده اند: عزت مردم با ایمان در بی نیازی از مردم است و آزادی و شرافت در پرتو قناعت بدست می آید.

منبع: مجموعه ی ورام1، ص 169

2- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: آنکس که دوست دارد بدون ثروت، غنی باشد و بدون سلطنت عزیز باشد و بدون عشیره و خانواده تنها نباشد البته باید از ذلت گناهکاری خارج گردد و به محیط عزّ اطاعت الهی وارد شود.

منبع : غررالحکم ص 692

3- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند: به شما سفارش می کنم پرهیزگار باشید و با ارتکاب گناه مردم را بر خود مسلط نکنید و خویشتن را دچار ذلت و خواری ننمایید.

منبع : وسائل جلد3 ص 202

4- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: چه بسا عزیزی که خلق ناپسند به ذلت و خواریش افکنده و چه بسا ذلیلی که حسن خلق محبوب و عزیزش ساخته است.

منبع : بحار 15 ، ص211

عزت و قطع طمع

5- حضرت امام باقر (علیه السّلام) در وصیت خود به جابر فرمودند: با میراندن خوی مذموم طمع ، بقا عزّ و شرف را طلب کن.

منبع : سفینه ، طمع ، ص93

6- حضرت امام سجاد (علیه السّلام) می فرمودند: به نظر من جمیع سعادات و نیکیها در این است که آدمی از آنچه در دست مردم  است قطع طمع و امید نماید.

منبع : کافی جلد 2 ص 148

7- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند: عزّت و شرف مومن در این است که از دیگران مأیوس باشد و از آنچه در دست مردم است قطع امید نماید.

منبع : کافی جلد 2 ص 148

8- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند: لقمان به پسر خود چنین گفت : فرزند عزیز همواره نفس خود را به ادا وظایف شخصی و انجام کارهای خویش الزام کن. و جان خود را در مقابل شدائدی که از ناحیه ی مردم می رسد به صبر و بردباری وادار نما. اگر مایلی در دنیا به بزرگترین عزّت و بزرگواری نائل شوی از مردم قطع طمع کن و به آنان امیدوار مباش . پیامبران و مردان الهی با قطع امید از مردم به مدارج عالیه ی خود نائل شدند.

منبع : بحار جلد 5 ص 323

9- حضرت امام علی (علیه السّلام) همواره این درس را به پیروان خود می دادند که لازم است هر انسانی در باطن خود نسبت به مردم دارای دو احساس باشد: یکی احتیاج به آن ها و دیگری بی نیازی از آن ها. احساس احتیاج را با سخنان نرم و روی گشاده ی خود آشکار کند، و بی نیازی خویش را به وسیله ی اجتناب از زبونی و حفظ شرافت شخصی خود ظاهر سازد.

منبع : کافی جلد 2 ص 149

 

www.ez12.persianblog.ir

با تشکر از انتخاب شما

/ 3 نظر / 19 بازدید
سپیده

سلام خوشحال می شم به وبلاگ منم سر بزنین

بدك نبود!!كاش عربي هم داش ايه منظورم!!

gfdf

[دلشکسته][نگران][دست][رویا]