حدیث هایی در مورد قناعت

9- حضرت امام باقر (علیه السّلام) یا امام صادق (علیه السّلام) فرمودند: هر که بدانچه خدایش روزی کند، قناعت ورزد، از بی نیازترین مردم است.

منبع : اصول کافی جلد 4، ص 417

10- حمزة بن حمران، گوید: مردی به حضرت امام صادق (علیه السّلام) شکایت کرد که روزی می جوید و بدان میرسد و قانع نمی شود و نفسش او را به اندازه ی بیشتری می کشاند و گفت: چیزی به من آموزید که از آن سود برم. حضرت امام صادق (علیه السّلام) به او فرمودند: اگر آنچه تو را بس است بی نیازت می کند، کمتر چیزی که در این جهان است تو را بی نیاز سازد، و اگر آنچه تو را بس است بی نیاز نکند، هر آنچه در جهان است بی نیازت نسازد.

منبع : اصول کافی جلد 4، ص 417

11- حضرت امیر المومنین (علیه السّلام) فرمودند: هر که از دنیا بدانچه او را کفایت کند خشنود باشد، کمترین چیزی که در آن است او را کفایت می کند در دنیا، چیزی نیست که او را کفایت کند.

منبع : اصول کافی جلد 4، ص 419

12- حضرت امام موسی بن جعفر (علیه السّلام) فرموده اند: از مردم قطع امید کردن و از ثروتشان چشم پوشیدن و به درآمد کار خود قانع بودن برای مرد با ایمان مایه ی عزّ دینی و روح جوانمردی و شرف دنیوی است. چنین انسانی در نظر مردم بزرگ و بین فامیل خود محترم و در محیط خانواده اش دارای هیبت و عظمت خواهد بود، او در ضمیر خود و در نظر دیگران بی نیاز ترین تمام مردم است.

منبع: سفینه،غنی،ص327

 

www.ez12.persianblog.ir

با تشکر از انتخاب شما

/ 0 نظر / 127 بازدید