خطبه 156 امام علی (علیه السّلام)

 

خطبه 156

اعتقادی، سیاسی، اخلاقی

(برای مردم بصره پس از پیروزی در جنگ جَمَل در سال 36 هجری ایراد فرمود)

1-ضرورت اطاعت از رهبری(و نکوهش از نافرمانی عایشه)

مردم بصره! در پیدایش فتنه ها هر کس که می تواند خود را به اطاعت پروردگارِ عزیز و برتر، مشغول دارد چنان کند؛ اگر از من پیروی کنید، به خواست خدا شما را به راه بهشت خواهم برد، هر چند سخت و دشوار و پر از تلخی ها باشد. اما عائشه، پس افکار و خیالات زنانه بر او چیره شد، و کینه ها در سینه اش چون کوره ی آهنگری شعله ور گردید، اگر از او می خواستند آنچه را که بر ضد من انجام داد نسبت به دیگری روا دارد سرباز می زد، به هر حال احترام نخست او برقرار است و حسابرسی اعمال او با خدای بزرگ است.

2- ره آورد ایمان

ایمان روشن ترین راه ها و نورانی ترین چراغ هاست، با ایمان می توان به اعمال صالح راه برد، و با اعمال نیکو به ایمان دسترسی پیدا کرد؛ با ایمان، علم و دانش آبادان است،(1) و با آگاهی لازم، انسان از مرگ می هراسد، و با مرگ دنیا پایان می پذیرد، و با دنیا، توشه ی آخرت فراهم می شود، و با قیامت بهشت نزدیک می شود، و جهنّم برای بدکاران آشکار می گردد، و مردم جز قیامت قرارگاهی ندارند، و شتابان به سوی میدان مسابقه می روند تا به منزلگاه آخرین رسند.

3- یادآوری برخی از ارزش های اخلاقی و ویژگی های قرآن

گویا می نگرم، همه از قبرها خارج شده به سوی منزلگاه های آخرین در حرکتند، هر خانه ای در بهشت به شخصی تعلق دارد، که نه دیگری را می پذیرند و نه از آنجا به جای دیگر انتقال می یابند.

همانا (( امر به معروف)) و ((نهی از منکر)) دو صفت از اوصاف پروردگارند که نه اجل را نزدیک می کند و نه روزی را کاهش می دهد.

بر شما باد عمل کردن به قرآن، که ریسمان محکم الهی، و نور آشکار و درمانی سودمند است، که تشنگی را فرونشاند، نگهدارنده ی کسی است که به آن تمسّک جوید و نجات دهنده ی آن کس است که به آن چنگ آویزد، کجی ندارد تا راست شود، و گرایش به باطل ندارد تا از آن بازگردانده شود، و تکرار و شنیدن پیاپی آیات، کهنه اش نمی سازد، و گوش از شنیدن آن خسته نمی شود. کسی که با قرآن سخن بگوید راست گفته و هر کس بدان عمل کند پیشتاز است:

( در این جا مردی بلند شد و گفت: ای امیرالمومنین ما را از فتنه آگاه کن، آیا نسبت به فتنه، از پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلّم) سوالی نفرموده ای؟ پاسخ داد)

4- خبر از فتنه ها و شهادت خویش

آنگاه که خداوند آیه 1 و 2 سوره ی عنکبوت را نازل کرد که:

(آیا مردم خیال می کنند چونکه گقتند ایمان آوردیم، بدون آزمایش رها می شوند؟)

دانستم که تا پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلّم) در میان ماست آزمایش نمی گردیم.

پرسیدم ای رسول خدا! این فتنه و آزمایش کدام است که خدا شما را بدان آگاهی داده است؟

فرمود: (( ای علی! پس از من امت اسلامی به فتنه و آزمون دچار می گردند))

گفتم ای رسول خدا مگر جز این است که در روز ((اُحد)) که گروهی از مسلمانان به شهادت رسیدند و شهادت نصیب من نشد و سخت بر من گران آمد، تو به من فرمودی: ای علی! مژده باد تو را که شهادت در پی خواهد آمد.

پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلّم) به من فرمود: (( همانا این بشارت تحقّق می پذیرد، در آن هنگام صبر تو چگونه است؟))

گفتم ای رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلّم) چنین موردی جای صبر و شکیبایی نیست بلکه جای مژده شندین و شکرگزاری است.

و پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلّم) فرمود:

(( ای علی! همانا این مردم به زودی با اموالشان دچار فتنه و آزمایش می شوند، و در دینداری بر خدا منّت می گذارند، با این حال انتظار رحمت او را دارند، و از قدرت و خشم خدا، خود را ایمن می پندارند، حرام خدا را با شبهات دروغین، و هوسهای غفلت زا، حلال می کنند، ((شراب)) را به بهانه اینکه (( آب انگور)) است و رشوه را که ((هدیه)) است و ربا را که ((نوعی معامله)) است حلال می شمارند!))

گفتم ای رسول خدا: در آن زمان مردم را در چه پایه ای بدانم؟ آیا در پایه ی ارتداد؟ یا فتنه و آزمایش؟ پاسخ فرمود: (( در پایه ای از فتنه و آزمایش))

(1):این سخن ارزشمند امام (علیه السّلام)، نقد است بر: سایِنتیسمscientism  (اصالت علم) و علم زدگی و علم گرائی را نقد می کند که تنها با علم نمی شود به سعادت و رستگاری رسید، بلکه باید با ایمان، علم را هدفدار کرد.

www.ez12.persianblog.ir

با تشکر از انتخاب شما


 

/ 0 نظر / 14 بازدید