حدیث قدسی

  • [خداوند متعال به حضرت داود (ع) وحی فرمود : ای داود!] دانشمند (معلم موفق) به این صفات نیازمند است : عقل٬ ملایمت و مدارا دلسوزی و خلوص نیت٬ بردباری و شکیبایی٬ بخشندگی و قناعت. و دانشجو به این صفات : رغبت به تحصیل٬ اراده٬ فرصت و آسودگی خاطر٬ انجام فرائض مذهبی٬ خداترسی٬ حافظه٬ پایداری و دور اندیشی.

منبع : البحار 2/32

دنیا پرستها

  • خداوند به داود پیغمبر وحی فرستاد : درباره ی عالمی که علائق دنیوی و شهوات مادّی او را مست کرده است از من پرسش مکن ، اینان راهزنانی بر بندگان من هستند.

منبع : لئالی الاخبار ص 192

تواضع

  • امام صادق (علیه السّلام) فرمودند :خدا به موسی (علیه السّلام) وحی کرد که ای موسی می دانی چرا تو را برای سخن گفتن برگزیدم در برابر همه خلقم؟ عرض کرد : پروردگارا برای چه بوده است ؟ فرمودند : خدا ی تبارک و تعالی به او وحی کرد که ای موسی ، به راستی من بنده هایم را زیر و رو کردم و در میان آنها چون تو کسی که خود را خوار و زبون من داند نیافتم ، ای موسی ، تو وقتی نماز گذاری گونه ات را بر خاک نهی یا فرمود: بر زمین نهی.

منبع : اصول کافی جلد 4 ص 371

  • امام صادق (علیه السّلام) فرمودند : در آنچه خدا عزوجل به داود(علیه السّلام) وحی کرد این بود که: ای داود، چنانچه نزدیک تر مردم به خدا تواضع کنانند، همچنان دور تر مردم از خدا بزرگی فروشانند.

منبع : اصول کافی جلد 4 ص 373

 

/ 21 نظر / 100 بازدید