عرفه

 

به نام خدا

 

روز عرفه، روز بخشش

 

بدانکه این ماه ( ذی الحجه)از ماه های شریفه است و چون این ماه داخل میشد صلحای صحابه و تابعین ، اهتمام عظیم در عبادت می کردند و دهه ی اول آن ایّامش ایّام معلومات است که در قرآن مجید ذکر شده است و در نهایت فضیلت و برکت است و از رسول خدا (صلی الله علیه و آله ) مرویست که عمل خیر و عبادت در هیچ ایامی نزد حقتعالی محبوب تر نیست از این دهه، و از برای این دهه اعمالی است .....

شب نهم (شب عرفه) از لیالی متبرّکه و شب مناجات با قاضی الحاجات است و توبه در آن شب مقبول و دعا مستجاب است و کسی که آن شب را به عبادت بسر آورد اجر صد و هفتاد سال عبادت داشته باشدو از برای آن شب چند عمل است...

روز نهم ، روز عرفه و از اعیاد عظیمه است اگرچه به اسم عید نامیده نشده است و روزیست که حق تعالی بندگان خویش را به عبادت و طاعت خود خوانده و موائد جود و احسان خود را برای ایشان گسترانیده و شیطان در این روز خوار و حقیر تر و رانده تر و خشمناک ترین اوقات خواهد بود و روایت شده که حضرت امام زین العابدین (علیه السّلام) شنید در روز عرفه صدای سائلی را که از مردم سوال می نمود فرمود به او وای بر تو آیا از غیر خدا سوال می کنی در این روز و حال آنکه امید می رود در این روز برای بچه های در شکم آنکه فضل خدا شامل آنها شود و سعید شوند و از برای این روز اعمال چند است...

 

برای آگاه شده از اعمال این ماه می توانید به مفاتیح الجنان رجوع کنید.

با تشکر

/ 0 نظر / 5 بازدید