خطبه 213 امام علی (علیه السّلام)

 

خطبه 213

اعتقادی

1- خداشناسی

پساس خداوندی را سزاست که از شباهت داشتن به پدیده ها برتر و از تعریف وصف کنندگان والاتر است. با تدبیر شگفتی آورش بر همه ی بینندگان آشکار، و با بزرگی عزّتش، بر همه ی فکرهای اندیشمندان پنهان است.

داناست، نه آن که آگاهی او از جایی گرفته شده یا در حال فزونی باشد و یا از کسی فرا گیرد؛ اداره کننده ی سراسر نظام آفرینش است بی آن که نیازی به فکر کردن یا اندیشه ی درونی داشته باشد؛

خدایی که تاریکی ها او را پنهان نسازد، و از نورها روشنی نگیرد، شب او را نپوشاند، و روز بر او نمی گذرد؛ نه بینایی او از راه دیدگان، و نه علم او از راه اطلاعات و اخبار اس.

(قسمتی از این سخنرانی پیرامون پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلّم) است)

2- ویژگی های پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلّم)

خدا پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلّم) را با روشنایی اسلام فرستاد، و در گزینش، او را بر همه مقدّم داشت؛ با بعثت او شکاف ها را پُر، و سلطه گران پیروز را درهم شکست، و سختی ها را آسان، و ناهمواری ها را هموار فرمود تا آن که گمراهی را از چپ و راست تار ومار کرد.

www.ez12.persianblog.ir

با تشکر از انتخاب شما

/ 0 نظر / 8 بازدید