حدیث هایی در مورد ثواب

 

پاداش

1- حضرت رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرموده اند: کسی که از دسترنج مشروع خود زندگی کند در قیامت با پیغمبران محشور و مانند آنان مأجور است.

منبع: بحار،ج23،ص6

2- حضرت رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرموده اند: اجر کسی که برای زندگی خود و عائله اش زحمت می کشد مانند اجر سرباز مجاهد است.

منبع: مستدرک،ج2،ص417 و424

3- حضرت علی بن الحسین (علیه السّلام) می فرمودند: دوست ندارم که هدف من در پرستش خداوند، تنها پاداش او باشد که در آن صورت من مانند برده ی طمعکار و فرمانبرداری خواهم بود که اگر طمع در نهادش باشد عمل می کند وگرنه از کار باز می ایستد و همچنین میل ندارم که خداوند را تنها از جهت ترس عقابش بپرستم و مانند بنده ی بدکاری باشم که اگر نترسد عمل نکند. عرض شد پس بر چه اساس خدا را می پرستی فرمودند: از این جهت که او با نیکیهایی که به من کرده و نعمتهایی که عنایت فرموده شایسته ی پرستش است.

منبع: مجموعه ی ورام،ج2،ص 108

4- ابن عباس می گوید حضرت رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلّم)فرمودند: هفت عمل است که اگر شخصی یکی از آنها را به جای گذارده باشد ، پس از مرگ ، ثوابش در پرونده ی عمل وی ثبت می گردد. کسی که درخت مثمری غرس نماید، چاهی حفر کند، قنایی را جاری سازد، مسجدی را بنیان نهد، قرآنی بنویسد، علمی از خود به جای بگذارد و فرزند صالحی تربیت کند که برای او استغفار نماید.

منبع : مجموعه ی ورام، جلد2، ص110

5- حضرت امام صادق (علیه السّلام) از حضرت رسول اکرم(صلی الله علیه و آله و سلّم)روایت کرده اند که فرمودند: بزرگترین پاداش برای عبادتی است که پنهانی و در خفا انجام میشود.     

منبع: قرب الاسناد صفحه64

 

www.ez12.persianblog.ir

با تشکر از انتخاب شما

/ 0 نظر / 13 بازدید