حدیث هایی در مورد تقوی و متقی

7- حضرت امام علی (علیه السّلام) به کمیل بن زیاد توصیه فرمودند: که در هر حال به حق سخن گوی، پرهیزکاران را دوست بدار، گناهکاران را ترک گوی، با منافقین میامیز و با خیانتکار رفاقت مکن.

منبع: مستدرک2، ص 362

8- خداوند در قرآن شریف فرموده است: به حقیقت تقوی، پرهیزگار شوید. ابی بصیر معنی این آیه را از حضرت امام صادق (علیه السّلام) سوال کرد. حضرت در جواب فرمودند: متقی حقیقی کسی است که پیوسته مطیع اوامر الهی باشد، هرگز گناه نکند، همواره در یاد خدا باشد، هرگز حق را فراموش ننماید، تمام نعمت های الهی را شاکر باشد، هرگز کفران نعمت نکند.

منبع: معانی الاخبار ص 240

9- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: تقوا، چونان مرکب های فرمانبرداری هستند که سواران خود را، عنان بر دست، وارد بهشت جاویدان می کنند.

منبع: نهج البلاغه، خطبه 16

10- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند:آن چه بر اساس تقوا پایه گذاری شود، نابود نگردد. کشتزاری که با تقوا آبیاری شود، تشنگی ندارد. مردم! به خانه های خود روی آورید، مسائل میان خود را اصلاح کنید، توبه و بازگشت پس از زشتی ها میسّر است. جز پروردگار خود، دیگری را ستایش نکنید و جز خویشتن خویش دیگری را سرزنش ننمایید.

منبع: نهج البلاغه، خطبه 16

11- عمرو بن سعید نبن هلال ثقفی، گوید: به حضرت امام صادق (علیه السّلام) گفتم: من چند سال یک بار به شما برخورم، چیزی به من بگو که بدان کار کنم. فرمودند: به تو سفارش کنم به تقوی از خدا و ورع و کوشش و بدان که کوشش بی ورع سود ندهد.

منبع : اصول کافی جلد 4، ص 233

12- خداوند در قرآن شریف فرموده است: به حقیقت تقوی، پرهیزگار شوید. ابی بصیر معنی این آیه را از حضرت امام صادق (علیه السّلام) سوال کرد. حضرت در جواب فرمودند: متقی حقیقی کسی است که پیوسته مطیع اوامر  الهی باشد، هرگز گناه نکند، همواره در یاد خدا باشد، هرگز حق را فراموش ننماید، تمام نعمت های الهی را شاکر باشد، هرگز کفران نعمت نکند.

منبع: معانی الاخبار،ص240

 

www.ez12.persianblog.ir

با تشکر از انتخاب شما

/ 0 نظر / 27 بازدید