حدیث هایی در مورد ادب و تربیت

9- حضرت امام علی(علیه السّلام) در ضمن نامه ی خود به فرزندش حضرت حسن (علیه السّلام) نوشته است: فرزند عزیز در راه ادب آموزی تو از فرصت استفاده کردم و قبل از آنکه دل کودکانه ات سخت شود و عقلت به اندیشه های دیگری مشغول گردد به تربیتت مبادرت نمودم و وظیفه ی پدری خود را انجام دادم. فرزند عزیز، من هیچ وقت در انجام وظیفه ی نصیحت نسبت به تو کوتاهی نکردم و در اندرز گفتنت مسامحه ننمودم، فرزند عزیز، تو همواره در فکر تأمین خیر و سعادت خود هستی و من نیز روی مهر پدری در اندیشه ی نیکبختی و رستگاری تو هستم ولی مطمئن باش که تو هر قدر در راه خیر و صلاح خود مجاهده کنی افکارت به پایه ی اندیشه های پدر آزموده ات نخواهد رسید.

منبع: نهج البلاغه فیض،ص909،ص903

10- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: ای گروه جوانان، شرف انسانی و سجایای اخلاقی خود را با ادب آموزی و تربیت محافظت نمایید و سرمایه ی گرانبهای دین خویشتن را با نیروی علم و دانش از دستبرد ناپاکان و خطرات گوناگون برکنار نگاه دارید.

منبع: تاریخ یعقوبی، ص 152

11- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: در علم و ادب بکوشید چه آن که عالم، و عزیز و گرانقدر است، اگرچه به خاندان بزرگی منتسب نباشد، اگرچه فقیر بی بضاعت باشد، و اگرچه جوان باشد.

منبع: شرح ابن ابی الحدید،جلد20،ص 432،کلمه ی 814

12- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: ادب و تربیت خوب از هر بستگی نسبی و سببی شریفتر وافتخار آمیزتر است.

منبع: غررالحکم ص 236

13- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند: بهترین ارثی که پدران برای فرزندان خود باقی می گذارند ادب و تربیت صحیح است نه ثروت و مال.

منبع: روضه ی کافی،ص 150

14- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند: اگر از عمرت فقط دو روز باقی مانده باشد، یک روزش را به فراگرفتن ادب و تربیت اختصاص بده تا روز مرگت از سرمایه های اخلاقی روز قبلت یاری بخواهی.

منبع: روضه ی کافی، ص 150

15- حضرت امام سجاد (علیه السّلام) در انجام وظیفه ی سنگین تربیت فرزند، از خداوند بزرگ استمداد می نمود و در ضمن دعاهای خود در پیشگاه الهی عرض می کرد: بار خدایا مرا در تربیت و ادب و نیکوکاری فرزندانم یاری و مدد بفرما.

منبع: صحیفه ی سجادیه،(دعاؤه لولده)

17- حضرت علی بن ابی طالب (علیه السّلام) فرمودند: ادب و تربیت خوب از هر بستگی نسبی و سببی شریفتر و افتخارآمیزتر است.

منبع: غررالحکم،ص379

18- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: هیچ ارثی مانند ادب و اخلاق پر ارج و گرانمایه نیست.

منبع: نهج البلاغه فیض،ص1629

19- حضرت علی بن الحسین (علیه السّلام) در ضمن توضیح حقوق فرزند، به پدر دستور می دهد: با فرزندت آن چنان رفتار کن که اثر نیکوی تربیت تو مایه ی زیبایی و جمال اجتماعی او شود، او را چنان بار بیاور که بتواند در شئون مختلف دنیای خود با عزّت و آبرومندی زندگی کند و مایه ی زیبایی و جمال تو باشد.

منبع: تحف العقول،ص263

20- حضرت امام صادق (علیه السّلام)فرمودند: مراقبت شدید پدران را در تربیت فرزندان از حقوق واجب آنان دانسته است.

منبع: تحف العقول،ص322

21- حضرت امام سجاد (علیه السّلام) از پیشگاه پروردگار برای حسن تربیت فرزندان خود استمداد می کنند: بار خدایا مرا در تربیت و تأدیب فرزندانم یاری و مدد بفرما.

منبع: سحیفه ی سجادیه-دعاؤه لولده

22- مردی به حضرت رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) عرض کرد: حق فرزند من چیست؟ فرمودند: او را به اسم خوبی نامگذاری کن، به درستی ادبش نما، و به کار خوب و مناسبی بگمارش.

منبع: وسائل،ج5،ص115

 

23- حضرت رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرموده اند: فرزندان خود را احترام کنید و با آنان مودب برخورد نمایید.

منبع: مستدرک،ج2،ص625

24- حضرت رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرموده اند: لعنت خدای بر پدر و مادری که فرزند خویش را بد تربیت کنند و موجبات عاق خود را فراهم نمایند.

منبع: وسائل،ج5،ص115

25- حضرت امام علی (علیه السّلام) ضمن نامه ی خود به حضرت مجتبی (علیه السّلام) فرموده اند: دل جوان نوخاسته، مانند زمین خالی از گیاه و درخت است، هر بذری که در آن فشانده شود می پذیرد و در خود می پرورد سپس فرمودند: فرزند عزیز، من در آغاز جوانیت به ادب و تربیت تو مبادرت نمودم پیش از آنکه عمرت به درازا بکشد و دلت سخت گردد.

منبع:نهج البلاغه، نامه ی 31

 

www.ez12.persianblog.ir

با تشکر از انتخاب شما

/ 0 نظر / 35 بازدید