حدیث هایی در مورد فقه

 


 

اسلام شناسی

1- حضرت امام موسی بن جعفر (علیه السّلام) فرموده اند: دین شناسی کلید بینش و دل آگاهی و عبادت کامل است. آدمی به وسیله ی آن می تواند به مدارج عالی دست یابد و در امور دین و دنیا رتبه ی بزرگی را احراز نماید.

منبع: بحار، جلد 17 ، ص208

2- حضرت امام جواد (علیه السّلام) فرموده اند: دین شناسی، قیمت هر متاع گرانقدر و نردبان ترقی برای وصول به هر مقام بلندی است.

منبع: بحار، جلد1 ، ص 67

3- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند: مردم تمام بلاد از سه طبقه بی نیاز نیستند تا در تنظیم امور دنیا و آخرت خود به آنان پناهنده شود و اگر گروهی فاقد آن سه باشند زندگی وحشی و حیوانی خواهند داشت نه زندگی انسان، اول، فقیهی که عالم و متّقی باشد، دوم حکومتی که خیرخواه و فرمانروا باشد، سوم طبیبی که در کار خود بینا و مورد اعتماد مردم باشد.

منبع: تحف العقول ، ص 321

آموختن علم دین

4- حضرت امام باقر (علیه السّلام) فرموده اند: اگر جوان شیعه ای را نزد من بیاورند که تفقّه در دین نمی کند، او را به مجازات دردناکی کیفر خواهم کرد.

منبع: بحار، جلد 1، ص 66

5- حضرت امام موسی بن جعفر (علیه السّلام) فرموده اند: اگر یکی از جوانان شیعه را بیابم که تفقّه نمی کند و درصدد دین شناسی نیست او را بیست تازیانه خواهم زد.

منبع: بحار، جلد 17، ص208

 

www.ez12.persianblog.ir

با تشکر از انتخاب شما

/ 0 نظر / 17 بازدید