خطبه 44 امام علی (علیه السّلام)

 

 

خطبه44

سیاسی، تاریخی

( در سال 38 هجری یکی از فرمانداران امام به نام مصقلة بن هلیرة، اسیران بنی ناجیه را از فرمانده لشکر آن حضرت خرید و آزاد کرد امّا وقتی از او غرامت خواستند به طرف معاویه فرار کرد)

تاسّف از فرار مطلقه

خدا روی مطلقه را زشت گرداند، کار بزرگواران را انجام داد، امّا خود چونان بردگان فرار کرد؛ هنوز ثناخوان به مدّاحی او برنخاسته بود که او را ساکت کرد، هنوز سخن ستایشگر او به پایان نرسیده بود که انها را به زحمت انداخت. امّا اگر مردانه ایستاده بو همان مقدار که داشت از او می پذیرفتیم و تا هنگام قدرت وتوانایی به او مهلت می دادیم.

www.ez12.persianblog.ir

با تشکر از انتخاب شما

 

/ 0 نظر / 11 بازدید