حدیث هایی در مورد صله رحم

9- حضرت امام باقر (علیه السّلام) فرمودند: صله ی رحم خوش خلقی آورد، و دست را باز کند و ذات را پاک کند و روزی را بیفزاید و مرگ را پس اندازد.

منبع : اصول کافی جلد 4 ،ص 451

10- حضرت امام باقر (علیه السّلام) فرمودند: صله ی رحم کارها را پاک و فزون کند و بلا را بگرداند و اموال را بیفزاید و عمر را بلند کند و روزی را فراوان کند و نزد خانواده محبوبیت آورد ، باید تقوی از خدا پیشه کند و صله ی رحم نماید.

منبع : اصول کافی جلد 4 ،ص 451

11- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرمودند: صله ی رحم و خوش همسایگی خانه ها را آباد کنند و عمرها را بیفزاید.

منبع : اصول کافی جلد 4 ،ص 451

12- حضرت رسول خدا (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرمودند: شتابانترین خیرها در ثواب ، صله ی رحم است.

منبع : اصول کافی جلد 4 ،ص 451

13- حضرت رسول خدا (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرمودند: هر که پس افتادن مرگ و فزون روزی خوش آید باید صله ی رحم کند.

منبع : اصول کافی جلد 4 ،ص 451

14- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرمودند: ما ندانیم چیزی در عمر فزاید جز صله ی رحم تا این که مردی را سه سال عمر مانده و چون بسیار رحم پرور است خدا سی سال به عمرش افزاید و آن را سی و سه سال سازد و بسا مردی که سی و سه سال عمر دارد و قاطع رحم است( و رحمکش است) خدا سی سال از عمرش بکاهد و آن را سه سال سازد.

منبع : اصول کافی جلد 4 ،ص 453

15- عبدالله بن سنان گوید: به حضرت امام صادق (علیه السّلام) گفتم: به راستی برای من عموزاده ای است که با او پیوندم و او از من ببرد، با او پیوندم و او از من ببرد، تا قصد کردم در برابر قطع رحم او قطع رحم کنم و از او پیوند خود را ببرم آیا به من اجازه بریدن از او را می دهی؟ فرمودند : به راستی که هر گاه تو با او پیوندی و او از تو ببرد خدا عزوجل به شما هر دو پیوندد و اگر تو از او ببری و او هم از تو ببرد ، خدا هم از هر دوی شما ببرد.

منبع : اصول کافی جلد 4 ،ص 459

16- از جهم بن حمید گوید: به حضرت امام صادق (علیه السّلام) گفتم: من خویشانی دارم که هم مذهبم نیستند، آیا حقی برمن دارند؟ فرمودند: آری حق را چیزی نمی برد و هرگاه با تو مذهب باشند، دو حق دارند، حق خویشی و حق مسلمانی.

منبع : اصول کافی جلد 4 ،ص 463

17- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرمودند: به راستی صله ی رحم و احسان حساب را آسان کنند و از گناهان نگه دارند، با خویشان خود صله ی رحم کنید و به برادران خود احسان کنید ولو به سلام کردن خوب و جواب دادن خوب باشد.

منبع : اصول کافی جلد 4 ،ص 463

18- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرمودند: صله ی رحم روز قیامت حساب را آسان کند و آن عمر را دراز کند و از مرگ بد حفظ کند و صدقه دادن در شب خشم خدا را خاموش کند.

منبع : اصول کافی جلد 4 ، ص 463

19- امام صادق (علیه السّلام) فرمودند : به راستی صله ی رحم کردارها را پاک نماید و به اموال برکت افزاید و حساب را آسان کند و بلا را برگرداند و در روزی بیفزاید.

منبع : اصول کافی جلد 4 ،ص 465

20- حضرت امام رضا (علیه السّلام) می فرمایند: کسی که با خویشاوندانش ارتباط نداشته باشد، تقوای الهی را مراعات نکرده است.

منبع: عیون،ج1،ص258

21- حضرت امام باقر (علیه السّلام) فرمودند: صله رحم اعمال را پاک می گرداند، و داراییها را فزونی می بخشد، بلا را دور می گرداند، حسابرسی [در قیامت] را آسان می کند و مرگ را به تاخیر می اندازد.

منبع : الکافی 2/150

22- حضرت امام رضا (علیه السّلام) می فرمایند: صله ی ارحام و دیدار خویشاوندان، زمان مرگ را به تأخیر می اندازد و محبت خویشاوندان را جلب می کند.

منبع: مسند،ج1، ص266

23- حضرت امام صادق(علیه السّلام) می فرمودند: به دیدن هم بروید، زیرا دیدار شما زنده کردن دلهای شما است و یادآوری احادیث ما. و احادیث ما شما را به هم مهربان می سازند و اگر بدان عمل کنید، راه راست یابید و نجات یابید و اگر آنها را واگذارید گمراه و هلاک شوید، بدان ها عمل کنید که من ضامن نجات شمایم.

منبع: اصول کافی،ج4، ص 553

 

www.ez12.persianblog.ir

با تشکر از انتخاب شما

/ 1 نظر / 76 بازدید
حسین

عالی بود ممنون مخصوصا حدیث اولی