حدیث هایی در مورد عیادت

 

 

عیادت بیمار

1- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: عیادت مریض یکی از بهترین حسنات است.

منبع: مستدرک جلد 1 ص 83

پیغمبر اسلام، نه تنها عواطف مرضای مسلمین را با عیادت خود ارضا می فرمودند بلکه مردم غیر مسلمان نیز از مهر و عنایت آن حضرت بهره مند بودند.

2- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) از یهودی بیماری عیادت کرد.

منبع: مستدرک جلد 1 ص 83

3- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: عیادت کامل آن است که عیادت کننده، یک دست خود را بر دست مریض یا بر پیشانی او بگذارد.

منبع: مکارم الاخلاق ص 197

4- حضرت رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرموده اند: عیادت تام آن است که دست خود را بر سر مریض بگذاری، احوال پرسی نمایی، شب را چطور گذراندی، امروز حالت چون است، نیکی و برّ کامل، آن است که به مریض دست بدهی و مصافحه نمایی.

منبع: مکارم الاخلاق ص 196

5- حضرت رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرموده اند: یک قسم عیادت کامل از بیمار آن است که دست خود را از روی محبت بر سر او بگذاری و احوالپرسی کنی.

منبع: بحار جلد 18 ص 145

6- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند: عیادت کامل از مریض آن است که دست خود را به بازوی مریض بگذاری، پس از چند لحظه از جا حرکت کنی و بروی. عیادت مردم احمق و مزاحم، برای بیمار از درد ناخوشی سخت تر است.

منبع:کافی جلد 3 ص 118

ملاقات بیمار و تحفه

7- چند نفر از شیعیان به عیادت مریضی می رفتند. بین راه به حضرت امام صادق (علیه السّلام)  برخوردند. حضرت سوال کردند کجا می روید؟ گفتند: به عیادت فلانی. فرمودند: آیا میوه یا عطر، خلاصه تحفه ای برای مریض دارید؟ عرض کردند چیزی با خود نداریم. فرمودند: مگر متوجه نیستید که تحفه، باعث آرامش خاطر و راحت روان مریض است.

منبع: کافی جلد 3 ص 118

8- حضرت رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرموده اند:کسی که به عیادت بیمار می رود همیشه در دریای رحمت الهی راه می رود، تا بنشیند وآنگاه که [نزد بیمار نشست]،غرق در رحمت خدا می گردد .

منبع : المجازات النبویّۃ، چاپ مطبعه آداب کاظمین، سال١٣٢٨ ھ .ق، ص ٢۴۵

 

www.ez12.persianblog.ir

با تشکر از انتخاب شما

/ 0 نظر / 11 بازدید