حدیث هایی در مورد عصبانیت

11- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: دشمن ترین دشمنان آدمی غضب و شهوت او است. آنکس که بتواند این دو غریزه ی سرکش را مهار کند و آنها را به فرمان خود درآورد، مقام عظیمی دارد و می تواند به اوج انسانیت برسد.

منبع: غررالحکم،ص498-203

12- حضرت امام باقر (علیه السّلام) فرموده اند: طبیعت بشر با شهوت و میل و حرص و ترس و خشم و لذت آمیخته شده است جز آنکه در بین مردم کسانی هستند که این پیوند و کشش طبیعی را با نیروی تقوی و حیا و تنزّه مهار کرده اند. موقعیکه نفس متجاوزت، تو را به گناه می خواند به آسمان با عظمت و کیهان حیرت زا نگاه کن و از خداوند بزرگی که جهان را آفریده و بر آن حکومت می کند بترس و از گناه خودداری کن، اگر از خداوند توانا خوف نداری به زمین نظر افکن شاید از حکومت بشری و افکار عمومی شرم کنی و مرتکب معصیت نشوی، اگر جرأت و جسارتت به جایی رسیده که نه از حکومت الهی می ترسی و نه از مردم زمین شرم داری خود را از صف انسانها خارج بدان و در عداد بهائم و حیوانات به حساب آور.

منبع:مستدرک2،ص287

فرو خوردن خشم

13- حضرت امام کاظم (علیه السّلام) فرمودند: بر دشمنان نعمتی که خدا به تو داده صبر کن، زیرا تو کسی را که نافرمانی خدا کند، مجازاتی به از این نتوانی کرد که درباره ی او فرمان خدا بری.

منبع: اصول کافی جلد 4، ص 333

14- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرمودند : هر که خشم خود را فرو خورد در صورتی که می توانست آن را اجرا کند ، خدا روز قیامت دلش را پر از خشنودی سازد.

منبع : اصول کافی جلد 4، ص 335

15- حضرت امام باقر (علیه السّلام) فرمودند :هر که خشم خود را فروخورد و بر انجام آن توانا باشد، خدا روز قیامت دلش را پر از امن و ایمان کند.

منبع  : اصول کافی جلد 4، ص 335

16- زید شحام گوید حضرت امام باقر (علیه السّلام) به من فرمودند:ای زید، بر دشمنان ِ نعمت های خود صبر کن، زیرا تو مجازاتی به کسی که خدا را درباره ی تو نافرمانی کند ندهی بهتر از این که خدا را درباره ی او فرمان بری، ای زید، به راستی خدا اسلام را برگزید و اختیار کرد برای شما، با سخاوت و خوش خلقی با او خوش رفتاری و مصاحبت کنید.

منبع : اصول کافی جلد 4، ص 335

17- حضرت رسول خدا (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرمودند:از دوست ترین راه به سوی خدا عزوجل دو جرعه است، یک جرعه خشمی که با بردباریش برگردانند و یک جرعه مصیبت که با صبرش درمان کنند.

منبع : اصول کافی جلد 4، ص 335

18- حضرت امام رضا (علیه السّلام) فرمودند: مومن اگر خشمگین شود، خشمش او را از حق خارج نمی کند.

منبع: مسند،ج1،ص302

 

www.ez12.persianblog.ir

با تشکر از انتخاب شما

/ 4 نظر / 53 بازدید