حدیث هایی در مورد پرهیزکار

9- از علی بن ابی زید از پدرش، گفت: من نزد حضرت امام صادق (علیه السّلام)بودم که عیسی بن عبدالله قمی نزد او آمد و به او خوش آمد گفت و او را نزد خود نشانید و سپس فرمودند: ای عیسی بن عبدالله، از ما نیست و ارجمندی ندارد کسی که در شهری باشد که 100 هزار و اندی در آن هستند و یکی در آن شهر از او پارساتر باشد ( یعنی از مخالفان مذهب شیعه زیرا خود شیعه شاید که بر هم برتری داشته باشد.)

منبع : اصول کافی جلد 4، ص 237

10- عمرو بن سعید بن هلال گوید:به حضرت امام صادق (علیه السّلام) گفتم به من سفارشی کنید. فرمودند: تو را سفارش کنم به تقوی نسبت به خدا و به پارسایی و کوشش و بدان که کوشش بی پارسایی سود ندهد.

منبع : اصول کافی جلد 4، ص 239

11- حضرت امام صادق (علیه السّلام)فرمودند: ما مردمی را مومن نشماریم تا همه ی اوامر ما را پیروی کند و بخواهد، هلا یکی از پیروی امر ما و خواست آن ، ورع است خود را بدان بیارایید ، خدایتان رحمت کند ، و دشمنان ما را با آن در تنگنا گذارید ، خدا شما را نجات دهد.

منبع : اصول کافی جلد 4، ص 239

12- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرمودند: شما نسبت به مردم داعی و مبلغ باشید با جز زبان خود، تا از شما پارسایی و کوشش و نماز و کار خیر ببینند، زیرا این ها خودشان دعوت کننده ی خوبی هستند.

منبع : اصول کافی جلد 4، ص 239

13- حضرت محمد (صلی الله علیه و آله و سلّم) می فرمایند: ای ابوذر! آدمی از پرهیزگاران نباشد مگر آنگاه که از نفس خود حساب بکشد سخت تر و دقیق تر از حساب کشیدن شریک از شریکش، تا بداند که از کجا می خورد و از کجا می نوشد و از کجا می پوشد، آیا آنها را از راه حلال به دست می آورد یا از حرام؟ ای ابوذر! کسی که اهمیتی ندهد از چه راه ثروت بدست می آورد خداوند هم اهمیتی ندهد که از چه راهی او را به برزخ درآورد.

منبع : وسائل الشیعه ١١/٣٧٩

وصف پاکان در جامعه مسخ شده

14- حضرت امام علی (علیه السّلام)فرمودند : در این میان گروه اندکی مانده اند که یاد قیامت، چشم هایشان را برهمه چیز فروبسته، و ترس رستاخیز، اشک هایشان را جاری ساخته است؛ برخی از آنها از جامعه رانده شده، و تنها زندگی می کنند؛ و برخی دیگر ترسان و سرکوب شده یا لب فرو بسته و سکوت اختیار کرده اند؛ بعضی مخلصانه همچنان مردم را به سوی خدا دعوت می کنند، و بعضی دیگر گریان و دردناکند که تقیّه و خویشتن داری، آنان را از چشم مردم انداخته است، و ناتوانی وجودشان را فراگرفته گویا در دریای نمک فرو رفته اند، دهن هایشان بسته، و قلبهایشان مجروح است؛ آنقدر نصیحت کردند که خسته شدند، از بس سرکوب شدند، ناتوانند و چندان که کشته دادند، انگشت شمارند.

منبع: نهج البلاغه، خطبه 32

صفات بنده ی پرهیزکار

15- حضرت امام علی(علیه السّلام) فرموده اند: خدا رحمت کند کسی را که چون سخن حکیمانه بشنود، خوب فراگیرد، و چون هدایت شود بپذیرد، دست به دامن هدایت کننده زند و نجات یابد، مراقب خویش در برابر پروردگار باشد، از گناهان خود بترسد، و از گناه بپرهیزد، همواره اغراض دنیایی را از سر دور کند، و درجات آخرت به دست آورد. با خواسته های دل مبارزه کند، آرزوهای دروغین را طرد(1) و استقامت را مرکب نجات خود قرار دهد. و تقوا را زاد و توشه روز ِ مُردن گرداند، در راه روشن هدایت قدم بگذارد، و از راه روشن هدایت فاصله نگیرد. چند روز زندگی دنیا را غنیمت شمارد و پیش از آن که مرگ او فرا رسد خود را آماده سازد، و از اعمال نیکو، توشه آخرت برگیرد.

(1): نفی تفکّر: ایده آلیسمidealism(خیال پرستی)

منبع: نهج البلاغه،خطبه 76

16- حضرت نبی اکرم(صلّی الله علیه و آله و سلّم) در منبر فرمودند: مردم، از آدم تا امروز همانند دندانه های شانه با یکدیگر یکسانند، عرب را بر عجم فضیلتی نیست و سرخ رویان بر سیاهان برتری و تفوقی ندارند، تنها پرهیزکاران پاکدل و درستکار، گروه ممتاز جامعه هستند.

منبع: بحار،ج6،باب فضائل سلمان ،ص794

17 حضرت امام علی (علیه السّلام) به کمیل بن زیاد توصیه فرمودند: که در هر حال به حق سخن گوی، پرهیزکاران را دوست بدار،گناهکاران را ترک گوی، با منافقین میامیز با خیانتکران رفاقت مکن.

منبع: مستدرک2، ص 362

18- حضرت رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرموده اند: من و پرهیزکاران امّت من از تن دادن به کارهای تحمیلی که آمیخته به تصنّع ومایه ناراحتی ومشقّت است منزّه ومبری هستیم.

منبع:احیاء العلوم، کتاب دوم

19- حضرت رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرموده اند: آن کس که می خواهد عزیزترین مردم باشد باید از گناه اجتناب  نماید و به تقوی وپرهیزکاری بگراید.

منبع:بحار جلد17 ص48

20- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند: به شما سفارش می کنم پرهیزکار باشید و با ارتکاب گناه، مردم را بر خود مسلط نکنید و خویشتن را دچار ذلت و خواری ننمایید.

منبع: وسائل جلد3، ص 202

21- حضرت امام علی (علیه السّلام) به کمیل بن زیاد توصیه فرمودند: که در هر حال به حق سخن گوی، پرهیزکاران را دوست بدار، گناهکاران را ترک گوی، با منافقین میامیز و با خیانتکار رفاقت مکن.

منبع: مستدرک2، ص 362

 

www.ez12.persianblog.ir

با تشکر از انتخاب شما

/ 1 نظر / 99 بازدید
فرناز

مرسی مطالب خوبی دارین موفق باشید