خطبه 67 امام علی (علیه السّلام)

 

 

خطبه67

اعتقادی

(وقتی در 28 صفر سال 11 هجری ماجرای سقیفه را به امام رساندند پرسید: انصار چه گفتند؟ پاسخ شنید که انصار گفتند: زمامداری از ما، رهبری از شما مهاجرین انتخاب گردد. پس امام (علیه السّلام) فرمود)

ردّ استدلال  انصار و قریش نسبت به امامت در سقیفه(1)

چرا با آنها به این سخن رسول خدا استدلال نکردید که آن حضرت درباره انصار سفارش فرمود: با نیکان آنها به نیکی رفتار کنید و از بدکاران آنها در گذرید!

[پرسیدند چگونه این حدیث انصار(2) را از زمامداری دور می کند؟ پاسخ داد:]

اگر زمامداری و حکومت در آنان بود، سفارش کردن درباره آنها معنایی نداشت

[سپس پرسید، قریش در سقیفه چه گفتند؟ جواب دادند، قریش می گفتند ما از درخت رسالتیم، امام (علیه السّلام) فرمود]

به درخت رسالت استدلال کردند! امّا میوه اش را ضایع ساختند.

(1): سقیفه، خانه ای بود درشهر مدینه که قریش برای حلّ اختلافات خود در آنجا گرد می آمدند و به (سقیفه بنی ساعده) معروف شد، که ابابکر و عمر، و هم پیمان های آنان کودتای نظامی خود را از آنجا سامان دادند.

(2): آنها را که از مکّه هجرت کرده و در مدینه مسکن گزیدند ((مُهاجر)) و آنها که اهل شهر مدینه بودند و پیامبر و یارانش را کمک می کردند((انصار)) می نامیدند.

www.ez12.persianblog.ir

با تشکر از انتخاب شما

/ 0 نظر / 16 بازدید