خطبه 181 امام علی (علیه السّلام)

 

خطبه 181

سیاسی، تاریخی

( در سال 38 هجری در آستانه ی جنگ نهروان امام فردی را فرستاد تا گروهی از کوفیان که قصد ملحق شدن به لشکرهای خوارج را داشتند و ترسناک بودند بپاید، از او پرسید (( ایمن شدند و بر جای ماندند؟ یا ترسیدند و فرار کردند)) مَرد گفت (( ترسیدند و به خوارج پیوستند)) فرمود: )

نکوهش فریب خوردگان از خوارج

از رحمت خدا دور باشند چونان قوم ثمود، آگاه باشید! اگر نیزه ها به سوی آنان راست شود و شمشیرها بر سرشان فرود آید، از گذشته خود پشیمان خواهند شد، امروز شیطان آنها را به تفرقه دعوت کرد، و فردا از آنها بیزاری می جوید، و از آنها کنار خواهد کشید. همین ننگ آنان را کافی است که از هدایت گریختند و در گمراهی و کوری فرو رفتند، راه حق را بستند، و در حیرت و سرگردانی ماندند.

www.ez12.persianblog.ir

با تشکر از انتخاب شما

 

/ 0 نظر / 16 بازدید