نیایش امام سجاد ع در محفوظ ماندن از گناه

 

نیایش آن حضرت در طلب پرده پوشی و محفوظ ماندن از گناه

1 خدایا، بر محمّد وخاندانش درود فرست و بساط کرامت خود را برایم بگستران، و مرا به آبشخورهای آکنده از مهر و رحمت خویش وارد کن، و در میانجای مینوی خود فرود آور، و از درگاهت مران که خوار شوم، و ناامید مگردان که بی نصیب مانم.

2 مرا به کردار بدم کیفر مکن، و به سبب آنچه کرده ام بر من سخت مگیر، و رازم را آشکار مساز، و از کارِ پوشیده ام پرده برمدار. عملم را به ترازوی عدل و انصاف خود مسنج، و حال و روزم را پیش نیکان ِ خلق ظاهر مکن.

3 چیزی را که آشکار شدنش مایه ی ننگ من است، از آنان پوشیده دار، و آنچه مرا نزد تو رسوا می کند، در پرده گذار.

4 به خشنودی خود مرا بلند مرتبه ساز، و به آمرزش خود عزّتم را به کمال رسان، و در صف (( اصحاب یمین)) جایم ده، و در طریق سلامت یافتگان به راه انداز، و در شمار رستگاران درآور، و بزم نیکان را به وجود من رونق بخش. چنین باد ای پروردگار هستی ها.

منبع: صحیفه سجادیه، ترجمه ی محمد مهدی رضایی

با تشکر از انتخاب شما


/ 0 نظر / 7 بازدید