حدیث هایی در مورد سعی و تلاش

 

 


کوشش و جهد

1- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: هر کس بکوبیدن دری ادامه دهد و اصرار ورزد عاقبت از آن در وارد خواهد شد.

منبع : غررالحکم، ص 718 و 644

2- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: هر آنکس که خود را در اصلاح نفس خویش به مشقّت و زحمت وادارد و سعی بلیغ نماید به سعادت و خوشبختی نائل می گردد.

منبع : غررالحکم، ص 718 و 644

3- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: کسیکه عقل خود را بر هوای نفس خویش مقدّم بدارد اعمال و کوشش های او همواره نیکو و پسندیده خواهد بود.

منبع : غررالحکم ، ص645

4- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: از کمال سعادت اینست که آدمی در راه اصلاح جامعه  سعی و مجاهده نماید.

منبع : غررالحکم ،ص732

5- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: هرگز از مجاهده و کوشش در اصلاح نفس خویش باز نایست زیرا چیزی سعی و کوشش تو را در این کار یاری نخواهد کرد.

منبع : غررالحکم ،ص818

6- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: هر قدر دانش آدمی افزایش یابد توجه انسان به روان خود بیشتر می شود و سعی و کوشش خویش را در راه تهذیب اخلاق و اصلاح نفس خود به کار می بندد.

منبع : مستدرک ،جلد2، ص310

7- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: اگر طالب نجات و رستگاری هستید بی خبری و غفلت را ترک گویید و پیوسته ملازم کوشش و مجاهده کنید.

منبع : غررالحکم ، ص277

8- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند: نفس خود را از آن چه برایش مضر است  بازدار قبل از آن که بمیری  و در آزادی جانت کوشش کن همانطور که در طلب روزیت کوشش می کنی زیرا که جانت در گرو اعمال تو است و جز با کوشش تو آزاد نخواهد شد.

منبع : وسائل 4 ، ص40

 

www.ez12.persianblog.ir

با تشکر از انتخاب شما

/ 2 نظر / 27 بازدید
نظرپور

سلام آپم با طرح یک سوال. منتظر حضور و پاسخ پرمهرتون هستم.[گل]

سها ضیایی

خوب بود