حدیث هایی در مورد راستگویی

9- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرمودند : هر که زبانش راست است کردارش پاک است.

منبع : ص 317

10- ابی المقدام گوید اولین بار که نزد حضرت امام باقر (علیه السّلام) رفتم به من فرمودند: راستگویی را پیش از حدیث یاد بگیرید.

منبع : اصول کافی جلد 4، ص 319

11- ابی کهمس گوید: به حضرت امام صادق (علیه السّلام) گفتم: عبدالله بن ابی یعفور به شما سلام می رساند، بر تو و بر او سلام ، چون نزد عبدالله رفتی، سلام به او برسان و به او بگو که جعفر بن محمد به تو می گوید: بنگر بدانچه به واسطه ی آن، علی (علیه السّلام) نزد رسول خدا (صلّی الله علیه و آله و سلّم) تقرب یافت و بدان بچسب، زیرا علی (علیه السّلام) همانا به مقامی که نزد رسول خدا رسید، رسیده است به واسطه ی راستگویی و امانت پردازی.

منبع : اصول کافی جلد 4، ص 319

12- فضیل بن یسار گوید حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرمودند: ای فضیل، نخست کسی که راستگو را تصدیق می کند خدا عزوجل است، می داند که راستگو است و خودش هم خود را تصدیق می کند و می داند که راست گو است.

منبع : اصول کافی جلد 4، ص 319

13- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرمودند:همانا اسمعیل را صادق الوعد نامیدند برای آنکه در مکانی با مردی وعده گذاشت و تا یکسال در آنجا انتظار او را برد و خدا عزوجل او را صادق الوعد نامید، سپس فرمودند که: آن مرد بعد از آن آمد و اسمعیل به اوفرمود: من همیشه در انتظار تو بودم.

منبع : اصول کافی جلد 4، ص 319

14- ابی بصیر گوید : شنیدم حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرمودند:به راستی بنده ای راست گوید تا آنجا که نزد خدا از راستگویان نوشته شود و دروغ گوید تا نزد خدا از دروغگویان نوشته شود، چون راست گوید ، خدا عزوجل فرماید، راست گفت و خوب کرد و چون دروغ گوید خدا عزوجل فرماید دروغ گفت و بدکاری کرد.

منبع : اصول کافی جلد 4، ص 321

15- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرمودند: مبلّغ مردم باشید به کار خیر نه تنها با زبان خود تا از شما کوشش و راستی و ورع بنگرند.

منبع : اصول کافی جلد 4، ص 321

16- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرمودند:هر که زبانش راستگو است کردارش پاک است و هر که خوش نیت است به روزیش فزوده شود و هر که با خانواده ی خود خوش رفتار است عمرش دراز است.

منبع : اصول کافی جلد 4، ص 321

17- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرمودند:به طول رکوع و سجود مرد، نگاه نکنید زیرا بدان عادت کرده و اگر آن را وانهد بهراسد ولی نگاه کنید به راستگویی و امانت پردازی او.

منبع : اصول کافی جلد 4، ص 321

18- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرمودند: چهار مورد است که هر که آنها را دارد ،ایمانش کامل است و اگر از فرق سر تا پایش پر از گناه باشد، او را نکاهد، فرمودند: آنها راستگویی و رد امانت و حیا و حسن خلق است.

منبع : اصول کافی جلد 4، ص 305

 

www.ez12.persianblog.ir

با تشکر از انتخاب شما

/ 1 نظر / 13 بازدید
کامران محمدی

سلام با اینکه شما نیازی به تشکر و تحسین من ندارید ولی با این وجود هم از شما و تمام کسانی که اسلامی اند وبرای ترویج این دین الهی تلاش می کنند تشکر کنم. مخصوصا از خانمهایی که به خودشون زحمت و سختی میدن و حجاب کامل می کنند تا آرامش روحیه جامعه رو فراهم کنند. من که خودم با دیدن خانم هایی با حجاب کامل آرامش می گیرم در عوض بعضی از خانمهارو می بینم که حجاب بدی دارند و با نامحرم ارتباط دارند تا چند ساعت حالم کلا ناخوش میشه. ممنون و خداوند توفیقی به شما بدهد تا در این زمان کفر بتوانید به راه درست خودتون ادامه بدید.