حدیث هایی در مورد قیامت

8- از حضرت امام جواد (علیه السّلام) سوال شد: مرگ چیست؟ در پاسخ فرمودند: مرگ همان خواب است که هر شب سر وقت شما می آید جز آنکه مدت خواب مرگ طولانی است و آدمی از آن خواب بیدار نمی شود جز روز قیامت.

منبع: معانی الاخبار،ص 289

11- حضرت امام علی (علیه السّلام) به بازار بصره آمد و مردم را دید آنچنان سرگرم خرید و فروشند که گویی خود را از یاد برده و از هدف انسانی به کلی غافل شده اند. با مشاهده ی این منظره طوری متأثر گردید که به شدت گریست. سپس فرمودند: ای بندگان دنیا و ای کارگزاران اهل دنیا. شما که روزها سرگرم معامله و سوگند خوردنید و شبها با بی خبری در بستر خواب آرمیده اید و بین روز و شب، از آخرت و حساب و کتاب غافلید پس چه وقت، خود را برای سفری که در پیش دارید مجهز می کنید و برای آن توشه بر میدارید و در چه زمان به روز قیامت می اندیشید و به فکر معاد می افتید.

منبع:سفینه،جلد 1 سوق، ص 674

وصف رستاخیز و زنده شدن دوباره

12- حضرت امام علی (علیه السّلام) می فرمایند:

تا آن زمان که پرونده ی این جهان بسته شود، و خواست الهی فرا رسد، و آخر آفریدگان به آغاز آن بپیوندند، و فرمان خدا در آفرینش دوباره در رسد.

آنگاه آسمان را به حرکت در آورد و از هم بشکافد، و زمین را به شدت بلرزاند، و تکان سخت دهد، که کوه ها از جا کنده شده و برابر هیبت و جلال پروردگاری بر یکدیگر کوبیده و متلاشی شده و با خاک یکسان گردد.

سپس هر کس را که در زمین به خاک سپرده شده، در آورد، و پس از فر سودگی تازه شان گرداند، و پس از پراکنده شدن، همه را گرد آورد، سپس برای حسابرسی و روشن شدن اعمال از هم جدا سازد.

آنها را به دو دسته تقسیم فرماید: به گروهی نعمت ها دهد و از گروه دیگر انتقام گیرد.

اما فرمانبرداران را را در جوار رحمت خود جای دهد و در بهشت جاویدان قرار دهد(1)، خانه ای که مسکن گزیدگان آن هرگز کوچ نکنند و حالات زندگی آنان تغییر نپذیرد، در آنجا دچار ترس و وحشت نشوند، و بیماری ها در آنها نفوذ نخواهد کرد، خطراتی دامنگیرشان نمی شود، و سفری در پیش ندارند تا از منزلی به منزل دیگر کوچ کنند.

و اما گناهکاران را در بدترین منزلگاه درآورد، و دست و پای آنها را با غل  و زنجیر بگردنشان در آویزد، چنانکه سرهایشان به پاها نزدیک گردد، جامه های آتشین بر بدنشان پوشاند، و در عذابی که حرارت آتش آن بسیار شدید و بر روی آنها بسته، و صدای شعله ها هراس انگیز است قرار دهد.

جایگاهی که هرگز از آن خارج نگردند، و برای اسیران آن غرامتی نپذیرند، و زنجیرهای آن گسسته نمی شود، مدتی برای عذاب آن تعیین نشده تا پایان پذیرد و نه سرآمدی تا فرا رسد.

منبع: نهج البلاغه،خطبه 109

13- حضرت رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلّم) می فرمودند: کسانی که در سخن راستگوتر و در اداء امانت مواظب تر و در عهد و پیمان باوفاتر و در اخلاق نیکوتر و با مردم گرمتر هستند در قیامت به من از همه نزدیکترند.

منبع : تاریخ یعقوبی جلد2 ص60

14- حضرت رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلّم) فرمودند: در روز قیامت برای شیعیان من و شیعیان اهل بیت من که در دوستی ما خالص اند، منبرهایی پیرامون عرش گذاشته می شود و خداوند عزّوجلّ می فرماید: ای بندگان من! سوی من آیید تا کرامت خود را در میانتان پخش کنم، چرا که شما در دنیا آزار دیدید.

منبع : عیون اخبار الرضا 2/60

والایی نعمت های قیامت

15- حضرت امام علی (علیه السّلام)فرمودند: به خدا سوگند! اگر مانند شتران بچه مرده ناله سر دهید، و چونان کبوتران نوحه سرایی کنید، و مانند راهبان زاری نمایید، و برای نزدیک شدن به حق، و دسترسی به درجات معنوی، و آمرزش گناهانی که ثبت شده و ماموران حق آن را نگه می دارند، دست از اموال و فرزندان بکشید سزاوار است زیرا: برابر پاداشی که برایتان انتظار دارم، و عذابی که از آن بر شما می ترسم، اندک است. به خدا سوگند، اگر دل های شما از ترس آب شود، و از چشم هایتان با شدّت شوق به خدا، یا ترس از او، خون جاری گردد، و اگر تا پایان دنیا زنده باشید و تا آنجا که می توانید در اطاعت از فرمان حق بکوشید، در برابر نعمت های بزرگ پروردگار، بخصوص نعمت ایمان، ناچیز است.

منبع: نهج البلاغه، خطبه 52

16- حضرت رسول خدا(صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرمودند:در روز قیامت، در ترازوی کارهای مومن بهتر از حسن خلق نگذارند.

منبع : اصول کافی جلد 4، ص 303

17- حضرت رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرموده اند: ای قیس، با عزت، ذلت است و با حیات، مرگ است و با دنیا آخرت. بی گمان برای هر چیزی در نظام آفرینش حسابرسی است و بر هر چیزی ناظر و مراقبی. هر کار خوبی را پاداشی است، هر عمل زشتی را عقابی و برای مدت هر چیزی نوشته و کتابی است. ای قیس، ناگریز برای تو همنشین و مصاحبی خواهد بود که با تو به خاک سپرده می شود، موقع دفنت او زنده است و تو مرده. اگر همنشینت بزرگوار و کریم باشد تو را اکرام می کند و اگر پست  و فرومایه باشد آزارت  می دهد. او با کسی جز تو در قیامت محشور نمی شود و تو نیز در در محشر جز با او برانگیخته نمی شوی و از تو سوال و پرسشی نمی نمایند مگر از او، پس مصاحبی این چنین را جز صالح و شایسته انتخاب مکن زیرا اگر صالح باشد با او مانوس می شوی و اگر فاسد باشد جز  از او هراس و و حشت نخواهی داشت و آن همنشین، عمل تو است.

منبع: امالی صدوق،ص3

18- از حضرت رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) سوال شد که فردای قیامت نجات در چیست؟ حضرت در جواب فرمودند: نجات تنها در این است که با خداوند از در خدعه و فریب وارد نشوید که خداوند با شما خدعه نماید. زیرا هر کس با خدا خدعه کند خدا با او خدعه خواهد کرد و ایمانش را از وی سلب  می کند. کسی که با خدا خدعه می کند اگر درست بفهمد در واقع خود را فریب داده است. گفته شد یا رسول الله چگونه با خدا خدعه می کند؟ فرمودند: فریضه ای را که خداوند بدان امر فرموده انجام می دهد ولی در نیت غیر خدا را اراده می نماید. سپس فرمودند: راه تقوی در پیش گیرید و از ریا بپرهیزید که ریا شرک به خداوند است و ریاکار در قیامت به چهار اسم خوانده می شود: ای کافر، ای فاجر، ای مکار، ای زیانکار، اعمالت بر باد رفت و اجرت باطل شد.

منبع:سفینه 1، ((رأی))، ص 499

19- حضرت رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرمودند: قیامت بر پا نمی شود تا زمانی که زمین از ستم و دشمنی آکنده شود، آن گاه مردی از خاندان من قیام کند و زمین را،همچنان که از ظلم و جور آکنده شده، از عدل و داد پر کند.

منبع : کنز العمال ١۴/٢٧١

20- حضرت امام رضا (علیه السّلام) فرموده اند: در روز قیامت، زائرین قبر من، گرامی تر از دیگران، به محضر خداوند می رسند.

منبع: عیون، ج2،ص227

21- خیثمه گوید: رفتم نزد حضرت امام باقر (علیه السّلام) با او وداع کنم، فرمود: ای خیثمه، به هر کدام از دوستان ما که دیدی سلام برسان و به آنها سفارش کن به تقوای خدای بزرگ و به این که توانگرشان بر مستمندشان توجه کند همچنان توانایشان بر ناتوانشان و به اینکه زنده شان بر سر مرده شان بروند و در خانه های خود با یکدیگر برخورد کنند، زیرا برخورد آنها با یکدیگر مایه ی زنده شدن کار ما است، خدا رحمت کند بنده ای را که کار ما را زنده دارد، ای خیثمه، به دوستان ما برسان این پیغام ما را که ما از طرف خدا هیچ کاری و چاره ای برای شما نتوانیم جز به کردار خوب شماها و به راستی که آنها به دوستی و ولایت ما نرسند جز به ورع و پارسایی، و به درستی افسوس خورتر مردم در روز رستاخیز کسی است که عدالت و داد را برای دیگران شرح دهد و خودش به خلاف آن کار دیگری کند.

22- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرمودند: به راستی صله ی رحم و احسان حساب را آسان کنند و از گناهان نگه دارند، با خویشان خود صله ی رحم کنید و به برادران خود احسان کنید ولو به سلام کردن خوب و جواب دادن خوب باشد.

منبع : اصول کافی جلد 4 ،ص 463

23- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرمودند: اشدّ عذاب در قیامت برای مردی است که نطفه ی حرام خود را در رحم حرامی قرار دهد.

 

www.ez12.persianblog.ir

با تشکر از انتخاب شما

/ 1 نظر / 128 بازدید
حسین

سلام الهنا عاملنا بفضلک ولاتعاملنا بعدلک یا کریم. خدا اجرتون بده.موفق باشید. خوشحال میشم به وبلاگم سربزنین