حدیث هایی در مورد بهشت

8- حضرت محمد (صلی الله علیه و آله و سلّم) می فرمایند: هر کس دخترم فاطمه(علیه السّلام) را دوست داشته باشد در بهشت با من همراه خواهد بود.

منبع : بحارالانوار ،ج٢٨،ص١١۶

9- حضرت محمد (صلی الله علیه و آله و سلّم) می فرمایند: شش چیز را برای من به عهده گیرید، من برای شما بهشت را به عهده می گیرم: هرگاه سخن گفتید دروغ مگویید، هرگاه وعده دادید خلف وعده نکنید، هرگاه امین تان دانستند خیانت نورزید، چشمتان را [از حرام ]فرو بندید، شهوت خویش را حفظ کنید و دست و زبان خود را نگه دارید.

منبع : امالی الصدوق ٨٢

10- حضرت امام رضا (علیه السّلام) می فرمایند: هر کس از خدا بهشت بخواهد و در برابر سختی ها پایداری نورزد بی گمان خود را ریشخند کرده است.

البحار 78/356

11- حضرت امام رضا (علیه السّلام) می فرمایند: هر کس فاطمه معصومه(علیه السّلام) را زیارت کند، پاداشش بهشت است.

منبع: مسند ج2،ص254

12- رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرمودند: در بهشت اتاق هایی است که بیرون آنها از درونشان دیده می شود و درونشان از بیرونشان. در این اتاقها کسانی از امت من ساکن می شوند که نیکو سخن بگویند، اطعام کنند، سلام را رواج دهند، به روزه گرفتن ادامه دهند و شب هنگام که مردم خفته اند، آنان نماز بگزارند.

منبع : الکافی ٢/١۶۵

13- حضرت امام رضا (علیه السّلام) می فرمایند: سخاوت، درختی است در بهشت که شاخه هایش در دنیا است، پس هر کس به شاخه ای از آن درآویزد، به بهشت می رود.

منبع: مسترک، ج7،ص14

14- حضرت امام رضا (علیه السّلام) فرموده اند: کسی که دیگری را برای خدا به برادری برگزیند، خانه ای بهشتی را به دست آورده است.

منبع: مسند،ج1،ص299

15- حضرت امام صادق (علیه السّلام) درباره ی روح مومن ضمن یک حدیث به یونس بن ظبیان فرموده ند: روح مومن پس از آن که به امر الهی قبض شد در قالبی که شبیه جسد اصلی دنیای او است استقرار می یابد. افراد با ایمان در عالم بعد از مرگ متنعّم اند، می خورند و می نوشند و موقعی که شخصی بر آنان وارد می شود او را به همان صورتی که در دنیا بود می شناسند.

منبع : کافی ، جلد 3 ، ص245

16- ابی بصر می گوید از حضرت امام صادق (علیه السّلام) درباره ی ارواح مومنین پرسش نمودم در پاسخ فرمودند: در حجره های بهشت مستقراند، از غذای بهشتی می خورند، از مایع بهشتی می نوشند و از خدا می خواهند هر چه زودتر قیامت را بر پا کند تا به پاداش های نهایی خود نائل گردند.

منبع : تفسیر برهان ، ص 664

17- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرمودند:بیشتر وسیله ای که بدان امتم در بهشت درآیند تقوی وحسن خلق است.

منبع : اصول کافی جلد 4، ص 305

18- حضرت رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرموده اند : هر که سه دختر دارد یا سه خواهر را نفقه دهد او را بهشت واجب می شود بعد از آن فرمودند که هر که دوتا یا یکی را هم نفقه دهد بهشت او را واجب شود.

منبع: حیلة المتّقین، ص 65

19- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند: در کار خوب با برادران رقابت کنید و اهل آن باشید، زیرا برای بهشت دری است که آن را معروف گویند و از آن در نیاید جز کسی که در جهان خوبی کرده باشد، زیرا بنده ای در حاجت برادر مومن خود راه می رود و خدا عزوجل دو فرشته به او می گمارد، یکی از طرف راستش و یکی از طرف چپش تا از خدا آمرزش خواهند و برای آوردن حاجتش دعا کنند، سپس فرمودند: به خدا که رسول خدا (صلّی الله علیه و آله و سلّم) شادتر است به برآوردن حاجت مومن وقتی خبرش به آن حضرت رسد از خود صاحب حاجت.

منبع: اصول کافی جلد 4، ص581

20- حضرت امام محمّد باقر(علیه السّلام) فرموده اند:به راستی که به مومن حاجتی از طرف برادرش مراجعه می شود و نزد او نیست و بدان همت می گمارد و دل می بندد و خدا تبارک و تعالی به همان همت و دلبستگی بدان، او را به بهشت می برد.

منبع: اصول کافی جلد 4، ص 583

 

www.ez12.persianblog.ir

با تشکر از انتخاب شما

/ 0 نظر / 32 بازدید