حدیث هایی در مورد آرزو

10- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: کسی که از پی آرزوهای بی حساب خود روان گردد بسوی سقوط قطعی و مرگ لغزیده است.

منبع: سفینه (امل) ص 30

11- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: رغبت و تمایل شدید، کلید ناراحتی و مرکب خستگی و فرسودگی است.

منبع: نهج البلاغه، کلمه 363

12- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: نتیجه ی علاقه و رغبت زیاد، خستگی و تعب است.

منبع: غررالحکم، ص 361

13- حضرت امام علی (علیه السّلام) در ضمن نصایح خود به حضرت مجتبی فرموده اند: فرزند عزیز بپرهیز از اینکه برآرزوهای نفسانی خویشتن اعتماد نمایی زیرا تکیه به آرزوها متاع مردم احمق و کم خرد است.

منبع: نهج البلاغه فیض ص 922

14- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند:آرزوهای زیاد، ناشی از فساد عقل آدمی است.

منبع: غررالحکم، ص 561

15- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند: کسی که به دنیا دل بسته و در بند علاقه اش اسیر است همواره گرفتار سه حالت است روحی است: غصه و اندوهی که هرگز از صفحه ی دلش زدوده نمی شود، آرزویی که هرگز برآورده نمی گردد و امیدی که هرگز به آن دست نمی یابد.

منبع:کافی،جلد2،ص320

16- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند: اشخاص عاقل به سعی و کوشش خود تکیه می کنند ولی مردان نادان به آمال و آرزوهای خویشتن متکی هستند.

منبع: غررالحکم ص 43

پرهیز از آرزوهای طولانی و هواپرستی

17- حضرت امام علی (علیه السّلام)فرمودند: ای مردم! همانا برای شما از دو چیز می ترسم: هواپرستی و آرزوهای طولانی. امّا پیروی از خواهش نفس، انسان را از حق باز می دارد، و آرزوهای طولانی، آخرت را از یاد می برد. آگاه باشید! دنیا به سرعت پشت کرده و از آن جز باقیمانده ی اندکی از ظرف آبی که آن را خالی کرده باشند، نمانده است. بهوش باشید که آخرت به سوی ما می آید، دنیا و آخرت، هریک فرزندانی دارند. بکوشید از فرزندان آخرت باشید، نه دنیا، زیرا در روز قیامت، هر فرزندی به پدر ومادر خویش باز می گردد. امروز هنگام عمل نه حسابرسی، و فردا روز حسابرسی است نه عمل.

منبع: نهج البلاغه، خطبه 42

18- حضرت امام علی (علیه السّلام) به پیروان خود می فرمایند: من از دو چیز بیش از هر چیز بر شما می ترسم : یکی پیروی از تمایلات نفس و دیگر آرزوی دراز.

منبع : غررالحکم ص 407

 

www.ez12.persianblog.ir

با تشکر از انتخاب شما

/ 0 نظر / 98 بازدید