حدیث هایی در مورد ناراحتی

10- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند: برای تسکین خاطر و تخفیف اندوه خود، همواره به کسی نظر کن که نصیبش از نعمت های الهی کمتر از تو است تا شکر نعمتهای موجود را به جای آوری و برای افزایش نعمت خداوند، شایسته باشی و قرارگاه عطیه ی الهی گردی.(عطیه : بخشش)

منبع : مستدرک2، ص 64

11- حضرت امام علی (علیه السّلام)  در ضمن نامه ای که به عبدالله بن عباس نوشته، فرموده اند: نسبت به چیزی که از دنیایت فوت شده و از دست داده ای غمگین و بی تاب مباش.

منبع: نهج البلاغه فیض، ص 864و 1265

12- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: غم و اندوه سال نیامده را بر امروز خود تحمیل منما که هر روزی هر آنچه در آن هست برای تو کافی است.

منبع: نهج البلاغه فیض، ص 864و 1265

13- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرمودند: مردم گرفتار بلا را هدف نگاه خود قرار ندهید زیرا نگاه شما آنها را غصه دار و محزون می کند.

منبع بحار جلد16 ص 122-123

 

www.ez12.persianblog.ir

با تشکر از انتخاب شما

/ 1 نظر / 109 بازدید