خطبه 133 امام علی (عیله السّلام)

 

خطبه 133

اعتقادی، اخلاقی

1- عظمت پروردگار

دنیا و آخرت، خدا را فرمانبردار است، و سر رشته ی هر دو به دست او است.

آسمان ها و زمین ها کلید های خویش را به او سپردند، و درختان شاداب و سرسبز، صبحگاهان و شامگاهان در برابر خدا سجده می کنند، و از شاخه های درختان نور سرخ رنگی شعله ور شده، به فرمان او میوه های رسیده را به انسان ها تقدیم می دارند.

2- ویژگی های قرآن

کتاب خدا، قرآن، در میان شما سخنگویی است که هیچ گاه زبانش از حق گویی کند و خسته، و همواره گویاست؛ حانه ای که ستون های آن هرگز فرو نمی ریزد؛ و صاحب عزّتی است که یارانش هرگز شکست ندارند.

3- ویژگی های پیامبر(صلی الله علیه و سلّم)

خدا پیامبر (صلی الله علیه و سلّم) را پس از یک  دوران طولانی که دیگر پیامبران نبودند، فرستاد: زمانی که میان طرفداران مذاهب گوناگون نزاع در گرفته و راه اختلاف می پیمودند. پس او را در پی پیامبران فرستاد و وحی را با فرستادن پیامبر(صلی الله علیه و سلّم) ختم فرمود. پس پیامبر(صلی الله علیه و سلّم) با تمام مخالفانی که به حق پشت کردند، و از آن منحرف گشتند به مبارزه پرداخت.

4- روش برخورد با دنیا

و همانا دنیا نهایت دیدگاه کوردلان است که آن سوی دنیا را نمی نگرند، امّا انسان آگاه، نگاهش از دنیا عبور کرده از پس ِ آن سرای جاویدان آخرت را می بیند. پس انسان آگاه به دنیا دل نمی بندد و انسان کوردل تمام توجه اش دنیاست. بینا از دنیا زاد و توشه برگیرد و نابینا برای دنیا توشه فراهم می کند.

5- اندرز های جاودانه

آگاه باشید، در دنیا چیزی نیست مگر آن که صاحبش به زودی از آن سیر و از داشتن آن دلگیر می شود جز ادامه زندگی، زیرا در مرگ آسایشی نمی نگرند. حیات و زندگی چونان حکمت و دانش است که حیات دلِ مرده، و بینایی چشم های نابیناست و مایه ی شنوایی برای گوش های کر و آبی گوارا برای تشنگان می باشد که همه در آن سالم و بی نیازند.

6- شناخت قرآن

این قرآن است که با آن می توانید راه حق را بنگرید و با آن سخن بگویید و به وسیله آن بشنوید. بعضی از قرآن از بعضی دیگر سخن می گوید، و برخی دیگر گواهی می دهد، آیاتش در شناساندن خدا اختلافی نداشته، و کسی را که همراهش شد از خدا جدا نمی سازد.

7- علل سقوط مردم

مردم! گویا به خیانت و کینه ورزی اتفاق دارید،

و در رفتار ریاکارانه، گیاهان روییده از سرگین را می مانید، در دوستی با آرزوها به وحدت رسیدید،

و در جمع آوری ثروت به دشمنی پرداختید، شیطان را در سرگردانی افکنده و غرور شما را به هلاکت می کشاند،

برای خود و شما از خدا یاری می طلبم.

www.ez12.persianblog.ir

با تشکر از انتخاب شما


 

/ 0 نظر / 16 بازدید