خطبه 177 امام علی (علیه السّلام)

 

خطبه 177

سیاسی، تاریخی

( درسال 38 هجری پس از خیانت ابوموسی و عمروعاص از داوران حکمیّت فرمود)

نکوهش از خیانت حکَمَین

رأی جمعیّت شما در صفّین یکی شد که دو مرد را به داوری برگزینند (ابوموسی اشعری، عمروعاص) و از آن دو پیمان گرفتیم که در برابر قرآن تسلیم باشند، و از آنتجاوز نکنند و زبان آن دو با قرآن و قلب هایشان پیرو کتاب خدا باشد.

امّا آنها از قرآن روی گردان شدند، حق را آشکارا می دیدند و ترک گفتند، که جور و ستم، خواسته دلشان، و کجی و انحراف در روش فکریشان بود.

در صورتی که پیش از صدور رأی زشت و حُکمِ جائرانه، با آنها شرط کرده بودیم که به عدل حکم کرده و به حق عمل کنند.

ما به حقّانیت خود ایمان داریم در حالی که آن دو از راه حق بیرون رفتند و حکمی برخلاف حکم خدا صادر کردند.

www.ez12.persianblog.ir

با تشکر از انتخاب شما

/ 0 نظر / 10 بازدید