خطبه 89 امام علی (علیه السّلام)

 

خطبه 89

اعتقادی، اخلاقی، سیاسی

(این خطبه طبق نقل برخی از شارحان در شهر کوفه ایراد شد)

1- وصف روزگاران بعثت پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلّم)

خدا پیامبر اسلام را هنگامی مبعوث فرمود که از زمان بعثت پیامبران مدّت ها گذشته، و ملّت ها در خواب عمیقی فرو خفته بودند. فتنه و فساد جهان را فراگرفته و اعمال زشت رواج یافته بود. آتش جنگ همه جا زبانه می کشید و دنیا، بی نور و پر از مکر و فریب گشته بود. برگ های درخت زندگی به زردی گراییده و از میوه ی آن خبری نبود، آب حیات فروخشکیده و نشانه های هدایت کهنه و ویران شده بود. پرچم های هلاکت و گمراهی آشکار و دنیا با قیافه زشتی به مردم می نگریست، و با چهره ای عبوس و غم آلود با اهل دنیا روبرو می گشت. میوه ی درخت دنیا در جاهلیّت فتنه، و خوراکش مردار بود، در درونش وحشت و اضطراب، و بر بیرون شمشیرهای ستم حکومت داشت.

2- عبرت آموزی از روزگار جاهلیّت

ای بندگان خدا! عبرت گیرید، و همواره به یاد زندگانی پدران وبرادران خود در جاهلیبت باشید، که از این جهان رفتند و در گرو اعمال خود بوده، برابر آن محاسبه می گردند.

به جان خودم سوگند! پیمانی برای زندگی و مرگ و نجات از مجازات الهی بین شما و آنها بسته نشده است، و هنوز روزگار زیادی نگذشته، و از آن روزگارانی که در پشت پدران خود بودید زیاد دور نیست.(1)

به خدا سوگند، پیامبر اسلام(صلی الله علیه و آله و سلّم) چیزی به آنها گوشزد نکرد جز آن که من همان را به شما می گویم، شنوایی امروز شما از شنوایی آنها کمتر نیست، همان چشم ها و قلب هایی که به پدرانتان دادند به شما نیز بخشیدند. به خداسوگند، شما پس از آنها مطلبی را ندیده اید که آنها نمی شناختند، و شما به چیزی اختصاص داده نشدید که آنها محروم باشند، راستی حوادثی به شما روی آورده مانند شتری که مهار کردنش مشکل است، و میانبندش سُست و سواری بر آن دشوار است.

مبادا آنچه که مردم دنیا را فریفت شما را بفریبد! که دنیا [دامی است مانند] سایه ای گسترده و کوتاه، [که] تا سرانجامی روشن ومعیّن [ یعنی مرگ آدمیان را رها نمی کند.]

 (1): یک ربع (25 سال) نگذشته بود که مردم دگرگون شدند.

با تشکر از انتخاب شما

/ 0 نظر / 17 بازدید