خطبه 96 امام علی (علیه السّلام)

 

خطبه 96

اعتقادی

1- خداشناسی

سپاس خدا را که اوّل است، و چیزی پیش از او وجود نداشت، و آخر است و پس از او موجودی نخواهد بود، چنان آشکار است که فراتر از او چیزی نیست، و چنان مخفی و پنهان است که مخفی تر از او یافت نمی شود.

2- ویژگی های پیامبر(صلّی الله علیه و آله و سلّم)

قرارگاه پیامبر(صلّی الله علیه و آله و سلّم) بهترین قرارگاه  و محل پرورش و خاندان او شریف ترین پایگاه است. در معدن بزرگواری و گاهواره ی سلامت رشد کرد، دل های نیکوکاران شیفته او گشته، توجّه دیده ها به سوی اوست. خدا به برکت وجود او کینه ها را دفن کرد و آتش دشمنی ها را خاموش کرد. با او میان دلها اُلفت ومهربانی ایجاد کرد و نزدیکانی را از هم دور ساخت. انسان های  خوار وذلیل و محروم در پرتو او عزّت یافتند، و عزیزانی خودسر ذلیل شدند. گفتار او روشنگر واقعیّت ها، و سکوت او زبانی گویا بود.

با تشکر از انتخاب شما

/ 0 نظر / 15 بازدید