حدیث هایی در مورد تعجیل در کار خیر

 


 

1- حمزة بن حمران گوید: شنیدم حضرت امام صادق (علیه السّلام) می فرمودند:هرگاه یکی از شما آهنگ کار نیکی کرد آن را پس نیندازد زیرا بنده ای بسا یک نمازی گذارد و یا روزی را روزه دارد و به او گفته شود، پس از آن هر کاری خواهی بکن که خدایت آمرزیده.

منبع : اصول کافی جلد 4، ص 423

2- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرمودند:پدرم همیشه می فرمودند: چون آهنگ کار نیکی کردی بشتاب ، زیرا تو نمی دانی چه رخ می دهد.

منبع : اصول کافی جلد 4، ص 425

3- رسول خدا (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرمودند:به راستی خدا دوست دارد از کار نیک آنچه در آن شتاب شود.

منبع : اصول کافی جلد 4، ص 425

4- رسول خدا (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرمودند:هر که آهنگ کار نیکی کرد باید در آن بشتابد و آن را پس نیندازد، زیرا بنده بسا باشد که کاری کند و خدا تبارک و تعالی می فرماید: من تو را آمرزیدم و هرگز بر تو چیزی نمی نویسم و هر که قصد گناهی کند باید آن را نکند، زیرا بسا بنده کار بدی کند و خدای سبحان او را ببیند و می فرماید: نه ، سوگند به عزت و جلالم ، تو را پس از آن هرگز نیامرزم.

منبع : اصول کافی جلد 4، ص 425

5- رسول خدا (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرمودند: چون قصد چیزی از خیر را کردی آن را پس مینداز، زیرا خدا عزوجل بسا که توجه به بنده ای کند و او در حال طاعتی است، پس می فرماید: سوگند به عزت و جلالم پس از این هرگز تو را عذاب نکنم و چون قصد معصیتی کردی آن را به کار مبند زیرا بسا که در حالی خدا توجه به بنده کند که مشغول گناه است، پس می فرماید: سوگند به عزت و جلالم تو را بعد از آن هرگز نیامرزم.

منبع : اصول کافی جلد 4، ص 427

6- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرمودند:هرگاه یکی از شما قصد خیر یا رساندن نفعی به غیر کرد از سمت راست و چپش دو شیطانند، پس بشتابد، مبادا او را از آن باز دارند.

منبع : اصول کافی جلد 4، ص 427

7- حضرت امام باقر (علیه السّلام)می فرمودند: هر که قصد کار خیری کند باید بدان بشتابد زیرا هر کار خیری پس افتد به راستی شیطان را در آن نظری است.

منبع : اصول کافی جلد 4، ص 427

8- حضرت امام باقر (علیه السّلام)می فرمودند:به راستی خدا کار خیر را بر مردم دنیا سنگین ساخته مانند سنگینی آن در ترازوی عملشان در روز قیامت و خدا عزوجل کار شر را بر مردم دنیا سبک و آسان کرده مانند سبکی آن در ترازوی عملشان در روز قیامت.

منبع : اصول کافی جلد 4، ص 427

 

www.ez12.persianblog.ir

با تشکر از انتخاب شما

/ 0 نظر / 32 بازدید