حدیث هایی در مورد مغرور بودن

 

اخلاق ناپسند

کبر و تکبر

 • حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: کبر، بدترین آفت خرد است.

منبع: غررالحکم، ص 448

 • حضرت امام باقر (علیه السّلام) فرموده اند: در دل هیچ انسانی کبر وارد نمی شود مگر آنکه عقلش به همان اندازه ناقص می شود، خواه کم باشد یا زیاد.

منبع: معانی الاخبار،ص242

 • حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: کبر عبارت از این است که آدمی، مردم را با دیده ی پستی و حقارت نگاه کند و حق را خوار و ناچیز بشمرد و آن را بر وفق واقع نبیند.

منبع: سفینة البحار(کبر) ص460

 • حضرت امام صادق (علیه السّلام) می فرمودند: کبر و بزرگی ، جامه ایست که مخصوص خداوند بی نیاز و شایسته ی آن ذات مقدس است. کسی که با او در این صفت به معارضه برخیزد و به مردم بزرگی بفروشد خداوند جز پستی و حقارت چیزی بر او نمی افزاید.

منبع: کافی،ج2،ص309

 • حضرت امام صادق (علیه السّلام) می فرمودند: هیچ انسانی دچار بیماری تکبر یا ستمگری و خشونت نمی شود مگر به علت پستی و حقارتی که در نفس خویشتن ، احساس می کند.

منبع: کافی،ج2،ص312

 • حضرت امام صادق (علیه السّلام) می فرمودند: هیچ کس به خوی ناپسند تکبر، مبتلا نمی شود مگر به سبب خواری و ذلتی که در ضمیر باطن خود احساس می نماید.

منبع: کافی،ج2،ص312

 • حضرت امام علی بن ابی طالب به حضرت حسین(علیه السّلام) در ضمن وصایای خود فرموده اند: کسی که نسبت به مردم تکبر نماید ذلیل و خوار خواهد شد.

منبع: تحف العقول،ص88

 • حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند: هیچ انسانی خودبین و متجاوز نمی شود و به تکبر و جباریت آلوده نمی گردد، مگر به سبب ذلت و حقارتی که در ضمیر خود احساس می کند.

منبع: کافی، ج2، ص 312

 • حضرت امام هادی (علیه السّلام) فرموده اند: کسی که خویشتن را ناچیز وخوار می یابد ودر باطن نسبت به خود احساس پستی  وحقارت دارد از شر او ایمنی نداشته باش .

توضیح بیشتر در مورد حدیث: چون بر اثر عقده حقارت دچار بیماری تکبرمی شود ،به مردم بی اعتنا می گردد،تجاوز می کند،به عصیان وطغیان می گراید ،یاغی میشود،اصول اخلاقی وصفات انسانی را نادیده می گیردوخلاصه جبار می شود ،وبی پروا بهر عمل ناروایی دست می زند .

منبع:تحت العقول ،ص483

 • رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرموده اند: خداوند به نظر لطف ورحمت  نمی نگرد به آن مردی که با نخوت وتکبر دامن خود را میکشد وبر مردم بگذرد.

منبع:مجموعه ورام ،جلد1،ص199

 • حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: تکبر کردن با افراد متکبر ،خود عین تواضع است.

منبع:شرح ابت ایسی الحدید،جلد 20،کلمه410

www.ez12.persianblog.ir

 

/ 1 نظر / 6 بازدید
صابر

اجرتون با حجت الله یا صاحب الزمان